ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

letter of intent

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -letter of intent-, *letter of intent*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
letter of intentหนังสือแสดงเจตนารมณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll also have to sign a letter of intent with Mr. Al-Masri if that's okay with you.คุณต้องเซ็นต์ยินยอมให้เราด้วย กับคุณอัล มาสรี่ ถ้าคุณไม่ว่าอะไรนะ Body of Lies (2008)

Japanese-English: EDICT Dictionary
意思確認書[いしかくにんしょ, ishikakuninsho] (n) letter of intent [Add to Longdo]
協議書[きょうぎしょ, kyougisho] (n) memorandum of agreement; agreement; memorandum of understanding; MOU; letter of intent; heads of agreement [Add to Longdo]
合意覚書[ごういおぼえがき, gouioboegaki] (n) memorandum of agreement; memorandum of understanding; letter of intent [Add to Longdo]
同意書[どういしょ, douisho] (n) letter of consent; letter of intent; agreement document [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  letter of intent
      n 1: any letter expressing an intention to take (or forgo) some
           action

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top