ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

least amount

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -least amount-, *least amount*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Easiest thing to make with the least amount of supplies.ดื่มอร่อยที่สุด ระหว่างการเดินทาง Us (2014)
The piece with the least amount of value is going up for the Memorial Day auction.งานชิ้นนี้เป็นชิ้นที่มีค่ามาก จะถูกนำขึ้นประมูลในวันรำลึกถึง Destiny (2012)
I think that would be best and put the least amount of stress on her body.ผมคิดว่ามันจะดีที่สุด และลดความตึงเครียดของคนเป็นแม่ได้ด้วย Episode #2.7 (2011)
You just did the least amount of work possible and got lucky.เท่าที่ทำได้แล้วก็โชคดี The Sniffles (2010)
I went about creating an environment where that result could be obtained with the least amount of blood being shed.ฉันก็พยายามจัดการปัญหานี้โดยที่จะไม่ต้องนำไปสู่การเสียเลือด Transporter 3 (2008)
Sir, we measure success by the least amount of collateral damage.ท่านครับ เราวัดความสำเร็จจาก ความเสียหายที่เกิดขี้นน้อยที่สุด Eagle Eye (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top