Search result for

knallhart

(56 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knallhart-, *knallhart*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา knallhart มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *knallhart*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He thinks you're such a rough, tough paratrooper.Er hält dich für einen knallharten Fallschirmjäger. The Medal (1980)
- Some real tough guys.- Da sind knallharte Burschen. Any Which Way You Can (1980)
Real grinders.Knallharte burschen. Used Cars (1980)
That's a tough guy.'n knallharter Bursche ist das. The Party (1980)
For a drunken paralytic he's putting up a damn good fight.Für einen besoffenen Paralytiker ist der im Kampf knallhartDas Boot (1981)
He was good. Very smooth and very tough.Er war gut - sehr professionell und knallhartCondorman (1981)
Surely when you were finding out how tough and how smooth he was, you found out his name, no?Wenn du herausfandest. wie knallhart er war. dann kennst du den sicher auch. Condorman (1981)
Jänkaren wavers!Eine knallharte Rechte, die sitzt! Bomber (1982)
Break...!Dunn schlägt knallhart zu! Bomber (1982)
Toe to toe, Lang is devastating, and he's much too strong.Im Nahkampf ist Lang knallhart. Und er ist viel zu stark. Rocky III (1982)
He is tough.Der Typ ist knallhartRocky III (1982)
Now he's gonna come hard, right?Der kommt jetzt knallhart zurück, klar? Rocky III (1982)
And that's the end of a brutal fifth round in a savage fight.Das war Runde fünf dieses knallharten Kampfes. Steele Knuckles and Glass Jaws (1983)
Whoever borrowed his parents last night plays very rough.Wer sich seine Eltern letzte Nacht borgte, ist knallhartThe ACM Kid (1983)
- You are a hard bargain.Du verhandelst ja knallhartBMX Bandits (1983)
"I don't know who he is, but I know he's a tough-looking hombre.""Aber das scheint ein knallharter Typ zu sein." Zelig (1983)
I understand your IP is real tough.Dein IP ist knallhartDaddy's Gone a Hunt'n (1984)
Is she really tough or what?Ist sie wirklich so knallhartFootloose (1984)
Bet you're a real tough guy, aren't you?Du bist ein knallharter Bursche, oder? The Ice Pirates (1984)
I'm bringing my slam-bang pitching prospect for a look-see.Ich bringe ein knallhartes Werfer-Talent zum Ausprobieren hin. The Natural (1984)
He's a stone wall.Er ist knallhartJonathan Smith Goes to Washington (1986)
These Colonial Marines are very tough hombres.Diese Kolonial-Marines sind knallharte Kerle. Aliens (1986)
Absolutely badasses!Absolut knallharte Truppe! Aliens (1986)
Be tough?Knallhart sein? Slaughter High (1986)
Are you tough, Frank?Bist du knallhart, Frank? Slaughter High (1986)
Am I tough?Bin ich knallhartSlaughter High (1986)
would it be okay... if we looked at this later?Ich hatte Sie schon erwartet. Nein, Mister Tanner, Sie haben doch eher eine knallharte Verkaufsstrategie erwartet. Come Fly with Me (1987)
Naturally, he played a two-fisted, fun-loving, girl-chasing, singing busboy.Er spielte natürlich einen knallharten, singenden, lebenslustigen Schürzenjäger. The First Day of School (1987)
You miss the first hit with them, you become the hit.Kolumbianer sind knallhartSoft Touch (1987)
Vernon S. Fletcher, Wall Street's iron man.Vernon S. Fletcher, der knallharte Mann von Wall Street. The Secret of My Success (1987)
She looked so damn adorable in that cop's uniform, putting on a tough act.Sie sah einfach wahnsinnig in dieser Uniform aus. Sie mimte auf knallhartSomeone to Watch Over Me (1987)
We need a big news story to get respect.Sonst war's das mit dem Job. Es ist ein knallhartes Geschäft. Evil Dead Trap (1988)
Well calculated, obviously.Sie haben knallhart kalkuliert. Criminal Law (1988)
Tough but sensuous.Knallhart, aber sinnlich. Face of Evil (1989)
I won that race fair and square.Ich hab knallhart gewonnen. Night Hunger (1989)
I dare you." Dad's playing hardball.Dad macht auf knallhartHere's Looking at You, Kid (1989)
You have a reputation for being hard as nails, but underneath, you're not so bad.Im Beruf bist du knallhart, ansonsten gar nicht so übel. The Icarus Factor (1989)
Whoa, heavy, man.Wow, knallhart, was? Drugstore Cowboy (1989)
If there were no hot-shit cops like Gentry around the competition would be so heavy, there'd be nothing left to steal.Gäbe es nicht solche knallharten Bullen wie Gentry, wäre die Konkurrenz beim Klauen absolut riesig. Drugstore Cowboy (1989)
Get up you bum!Das war ein knallharter Haken, Last Exit to Brooklyn (1989)
But Mollie is tough.Mollie ist knallhartLook Who's Talking (1989)
-This guy's tough.- Der Kerl ist knallhartSee No Evil, Hear No Evil (1989)
OK, you're still as hard as nails.OK, du bist immer noch knallhartWhen Harry Met Sally... (1989)
You are a tough negotiator, Charles.Du bist ein knallharter Verhandlungspartner, Charles. Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I sure do like a woman with nice tits like yours, who talks tough and looks like she can fuck like a bunny.Ich steh auf Frauen mit schönen Titten wie deinen, die knallhart reden und aussehen, als könnten sie gut ficken. Wild at Heart (1990)
I've known you for a few days, all right? And I know you're a tough guy.Ich kenn dich ein bisschen und ich weiß, du bist knallhartChild's Play (1990)
Boy, you guys are tough.Jungs, ihr seid knallhartThe Adventures of Ford Fairlane (1990)
Pilots are tough men, Senator.Piloten sind knallharte Typen. Air America (1990)
Joy, what are you doing?- He, ich bin ein knallharter Typ! Cadillac Man (1990)
Joey, I just love you, that's all.Also, meine Damen, alle raus! Sagen Sie den Bullen, dass ich knallhart bin. Cadillac Man (1990)

German-Thai: Longdo Dictionary
knallhart(adj adv) โหด, ดุเดือด, รุนแรง เช่น In dem Film spielt er einen knallharten Gangster. ในหนังเรื่องนี้เขาแสดงเป็นโจรหัวรุนแรง, See also: S. brutal,
knallhart(adv) โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น เช่น ich hab' ihm knallhart meine Meinung gesagt! = ผมแสดงความคิดเห็นกับเขาโดยไม่ต้องเกรงใจอะไร, See also: S. deutlich, schonungslos,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlägertyp {m}; knallharter Burschetough; tough guy [Add to Longdo]
hart; knallhart {adj}tough [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top