ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

killer bee

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -killer bee-, *killer bee*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา killer bee มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *killer bee*)
English-Thai: Longdo Dictionary
killer bee(n) ผึ้งมรณะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
killer bee (n name) ผึ้งเพชรฆาต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wow, this is killer beer.อ่า.. เบียร์นี่ก็เป็นนักฆ่าตัวฉกาจ My Girl and I (2005)
Did you hear about the swarm of africanized killer bees?คุณเคยได้ยินเรื่องฝูงผึ้งเพชรฆาตแอฟริกันมั้ย? The Rocky Horror Glee Show (2010)
Wouldn't it be awful to see an entire town overrun by killer bees?แต่มันคงน่ากลัวน่าดู ถ้าทั่วทั้งเมือง เต็มไปด้วยฝูงผึ้งเพชรฆาต The Rocky Horror Glee Show (2010)
"an entire town overrun by killer bees"?ทั่วทั้งเมืองเต็มไปด้วยฝูงผึ้งเพชรฆาต The Rocky Horror Glee Show (2010)
And you can replace "killer bees"และเราจะแทนคำว่าผึ้งเพชรฆาต The Rocky Horror Glee Show (2010)
I am surrounded by hundreds, probably thousands of killer bees.ผมรายล้อมไปด้วยผึ้งนักฆ่าหลายร้อยหลายพันตัว We Bought a Zoo (2011)
I mean, I think it could be a series, like the killer bees.มันดูดีใช่มั้ย? ฉันหมายความว่าฉันคิดว่ามันอาจเป็นซีรีส์, เหมือนผึ้งนักฆ่า We Bought a Zoo (2011)
Until they swarm, and then they're more like killer bees.จนกระทั่งจับกลุ่มกันเป็นนักฆ่า Can't See the Fae-Rest (2011)
Mmm. Killer bee, actually.ความจริงผึ้งนักฆ่า Masked (2011)
Must've been a killer bee, huh?งั้นเจ้าผึ้งนี่ก็เป็นฆาตกรสินะ? BeeWare (2011)
Yeah, maybe Wu was right about a giant killer bee.ใช่ ไม่แน่ว่า วู อาจพูดถูก เกี่ยวกับ ฆาตกรผึ้งยัก BeeWare (2011)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 killer bee
   n 1: an investment banker who devises strategies to make a
      target company less attractive for takeover
   2: a strain of bees that originated in Brazil in the 1950s as a
     cross between an aggressive African bee and a honeybee;
     retains most of the traits of the African bee; now spread as
     far north as Texas [syn: {Africanized bee}, {Africanized
     honey bee}, {killer bee}, {Apis mellifera scutellata}, {Apis
     mellifera adansonii}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top