ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jack in

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jack in-, *jack in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jack in[PHRV] อัดเข้าไป, Syn. pack in

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And there was no jack in the car.แล้วก็ไม่มีแม่แรงในรถ State of Independence (2012)
There's no jack in the car.ไม่มีแม่แรงในรถ State of Independence (2012)
Won't get enough potato jack in the can to kill him.จะไม่ได้รับแจ็คมันฝรั่งเพียงพอในการสามารถที่จะฆ่าเขา Killing Them Softly (2012)
Where you going, the drive-thru at Jack in the Box?ไม่ว่าที่ไหน The Benefactor Factor (2011)
He served with Jack in the Gulf before Jack was enlisted by CTU.เขาเคยช่วยเหลือแจ็ค ตอนที่อยู่ในอ่าว ก่อนที่แจ็ค จะสมัครเข้า CTU Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
"crash jack in plane.""ทำให้เครื่องบินของแจ็คตก" You've Got Yale! (2009)
Holy Jesus, you do not use my jerkings to jack in our bathroom.เย็ดครก! เธอห้ามมาชักว่าวในห้องน้ำของเรานะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
He hasn't seen Jack in months, and when he gets back, all I hear is what I'm doing wrong.เขาไม่ได้พบแจ๊คมาเป็นเดือน และเมื่อเขากลับมา, ทุกอย่างที่ได้ยินคือฉันผิด. Transporter 2 (2005)
It's funny, I ain't talked about Jack in a long time, you know?มันตลกมั้ย.. ผมพูดถึงแจ๊ค ตลอดเวลา Walk the Line (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jack inJack insisted on having a living room to himself.
jack inJack insists that he has nothing to do with the crime.
jack inRobert got the better of Jack in the game of chess.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 jack in
  v.
 
   To log on to a machine or connect to a network or {BBS}, esp. for purposes
   of entering a {virtual reality} simulation such as a {MUD} or {IRC}
   (leaving is ?jacking out?). This term derives from {cyberpunk} SF, in which
   it was used for the act of plugging an electrode set into neural sockets in
   order to interface the brain directly to a virtual reality. It is primarily
   used by MUD and IRC fans and younger hackers on BBS systems.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top