ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

itchiness

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -itchiness-, *itchiness*, itchines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา itchiness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *itchiness*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My bitchiness-- that was self-taught.ความใจร้ายของผม ผมเรียนรู้ด้วยตัวเอง Rose's Turn (2009)
When did being practical and realistic become synonymous with bitchiness?ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่การทำสิ่งที่เหมาะสม และอยู่บนความเป็นจริง มีความหมายเหมือนกับการทำตัวแสบ Everybody Says Don't (2009)
I thought it was just some generic bitchiness with all the pretty girls.ผมนึกว่าเป็นแค่เรื่องแสบทั่ว ๆ ไป ของพวกสาวสวย ๆ Someone to Watch Over Me (2011)
Sheldon, is it possible that your foul mood-- or, to use the clinical term, bitchiness-- is because your mother isn't making you a priority?มีแต่ลิง ลิง ลิง เชลดอน เราล้วนเป็นสัตว์ เธอเป็นคนพิเศษก็จริงนะ The Rhinitis Revelation (2011)
There's extra sparkle in your bitchiness today.นอกจากประกายพิเศษ ที่เสน่ห์ของคุณวันนี้ Valentine (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BITCHINESS B IH1 CH IY0 N AH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jammer {m}bitchiness [Add to Longdo]
Jucken {n}itchiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Itchiness \Itch"i*ness\, n.
   The state of being itchy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 itchiness
   n 1: an irritating cutaneous sensation that produces a desire to
      scratch [syn: {itch}, {itchiness}, {itching}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top