ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glücklich

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glücklich-, *glücklich*
German-Thai: Longdo Dictionary
überglücklich(adj) ดีใจมาก, ดีใจท่วมท้น ตัวอย่างการใช้คำ Sie ist überglücklich über ihre bestandene Führerscheinprüfung = เธอดีใจสุดๆ เลยล่ะ ที่สอบใบขับขี่ผ่าน (ที่เยอรมนีสอบยากมาก)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glücklich davonkommen; noch einmal Glück habento have a lucky escape [Add to Longdo]
glücklich {adj} | glücklicher | am glücklichstenlucky | luckier | luckiest [Add to Longdo]
glücklich {adj}fortunate [Add to Longdo]
glücklich (über) {adj} | glücklicher | am glücklichstenhappy (at; about) | happier | happiest [Add to Longdo]
glücklich {adj}felicitous [Add to Longdo]
glücklich {adv}felicitously [Add to Longdo]
glücklichprosperous [Add to Longdo]
glücklichprovidential [Add to Longdo]
glücklichserendipitous [Add to Longdo]
glücklichslaphappy [Add to Longdo]
glücklich {adv}prosperously [Add to Longdo]
glücklich {adv}providentially [Add to Longdo]
glückliche Stundengolden hours [Add to Longdo]
glückliche Zeithalcyon days [Add to Longdo]
glücklicher Umstandhappenstance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  glücklich /glɵkliç/
   felicitous; felicitously; fortunate; happy; lucky; prosperous; providential; serendipitous; slaphappy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top