Search result for

flapp

(41 entries)
(0.8469 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flapp-, *flapp*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flapper(แฟลพ'เพอะ) n. ที่ตบแมลงวัน,ลูกนกที่เพิ่งหัดบิน,หญิงวัยรุ่น, See also: flapperdom n. flapperish adj.
unflappable(อันแฟลพ'พะเบิล) adj. ไม่สะทกสะท้าน,หนักแน่น,แน่วแน่.

English-Thai: Nontri Dictionary
flapper(n) ไม้ตีแมลงวัน,หญิงวัยรุ่น,ครีบโต,ลูกนก,ลูกเป็ดลูกไก่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flapping sound๑. เสียงสะบัด, เสียงกระพือ๒. เสียงสะบัดปิด (ลิ้นหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flapping tremor; asterixisอาการสั่นกระพือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Would whoever is making that flapping sound quiet down? !ใครมาทำเสียงรบกวน เงียบๆ หน่อย Kung Fu Panda (2008)
"The plastic tarp on the rear window flapping like the wings of a crow."ผ้าใบพลาสติกที่ติดอยู่กับกระจกหลัง กระพือลมราวกับปีกของอีกา The Monster at the End of This Book (2009)
What was Courtney flapping about?ยัยคอร์ทนีย์มันว่าไร Dare (2009)
While everyone was up here flapping their gums,ขณะที่ทุกคนอยู่ที่นี่ เคี้ยวหมากฝรั่งจั๊บๆ Cowboys and Indians (2009)
Now, less flappin' and more digging'.เลิกกังวล แล้วขุดต่อซะ The Curious Case of Dean Winchester (2009)
Did you check the seal on the flapper?คุณ ตรวจสอบ ตราประทับใน วัยรุ่น หรือไม่ I Spit on Your Grave (2010)
And we have needs-- as in you need to stop flapping your gums about this video game nonsense and start finding out more about me, about who I am.นายต้องหยุดพล่าม เรื่องวิดีโอเกม แล้วเริ่มเรียนรู้ ว่าฉันชอบอะไร Laryngitis (2010)
Uh-oh, when she starts flapping her elbows like that, she's hot on the trail for something.โอ้โห ตอนที่พวกมัน ตีปีกพรับๆ แบบนั้น เหมือนเจอร่้องรอย อะไรบางอย่างเลย The Witch in the Wardrobe (2010)
18 overweight women flapping their arm fat in a swimming pool.หญิงชราอ้วน 18 คน สะบัดไขมัน ใต้วงแขน ในสระว่ายน้ำ The Spaghetti Catalyst (2010)
Later, when Geoff tried to cook it, it escaped and came flapping at us.จากนั้น เจฟพยายามเอามันทำอาหาร มันหนีและจิกตีพวกเรา Consumed (2010)
Flappity flap!บินขึ้นไป! Shrek Forever After (2010)
Stop flapping your wings like a drunken pelican.อย่ามัวกระพือปีกเหมือนนกกระทุงเมาเหล้าอย่างนี้สิ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flappHe flapped the flies away.
flappShe flapped at the fly with a newspaper.
flappThe bird flapped its wings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผยิบผยาบ[ADV] fluttering, See also: flapping, undulating, Syn. พะเยิบพะยาบ, Ant. นิ่ง, Example: ผ้าที่คลุมสินค้าโดนลมพัดปลิวเผยิบผยาบ, Thai definition: อาการที่สิ่งที่เป็นแผ่น ไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ
เผยิบผยาบ[ADV] fluttering, See also: flapping, undulating, Syn. พะเยิบพะยาบ, Ant. นิ่ง, Example: ผ้าที่คลุมสินค้าโดนลมพัดปลิวเผยิบผยาบ, Thai definition: อาการที่สิ่งที่เป็นแผ่น ไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอยชาย[adv.] (løichāi) EN: disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAPPED    F L AE1 P T
FLAPPER    F L AE1 P ER0
FLAPPERS    F L AE1 P ER0 Z
FLAPPING    F L AE1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flapped    (v) (f l a1 p t)
flapper    (n) (f l a1 p @ r)
flappers    (n) (f l a1 p @ z)
flapping    (v) (f l a1 p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばっさばっさ[, bassabassa] (adv-to,adv) rapidly; flapping wings [Add to Longdo]
ぱくぱく[, pakupaku] (adv,n,vs) (on-mim) flapping open and closed (e.g. mouth) [Add to Longdo]
バタバタ(P);ばたばた(P)[, batabata (P); batabata (P)] (n,vs,adv,adv-to) (1) (on-mim) flapping; rattling (sound); noisily; clattering noise; (n) (2) commotion; kerfuffle; (P) [Add to Longdo]
フラッパー[, furappa-] (n) flapper [Add to Longdo]
モガ[, moga] (n) (abbr) modern girl; flapper (slang from the 1920s) [Add to Longdo]
伊達女[だておんな, dateonna] (n) flapper [Add to Longdo]
羽音[はおと, haoto] (n) (1) sound of flapping wings (of a bird); (2) buzz; hum (of an insect) [Add to Longdo]
羽風[はかぜ, hakaze] (n) breeze caused by wings flapping [Add to Longdo]
羽搏き;羽撃き[はばたき, habataki] (n,vs) fluttering or flapping of wings [Add to Longdo]
[きゃん, kyan] (adj-na,n) tomboy; bobby soxer; flapper [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top