ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feel confident

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feel confident-, *feel confident*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we were welcome, I feel confident an invitation would have been extended.ถ้าเราได้รับเชิญ ผมจะรู้สึกมั่นใจ แต่การเชื้อเชิญมันจะยาวนานเกินไป The Queen Is Dead (2013)
She must not feel confident about greeting you.คนใช้อยู่ในห้อง แต่ก็ต้องระวังคำพูด New Tales of the Gisaeng (2011)
You started this mess, and now you don't feel confident enough to take responsibility?แกเริ่มเรื่องวุ่นวายนี้ล่ะสิ แล้วตอนนี้ก็ไม่มั่นใจพอ ที่จะรับผิดชอบใช่มั้ย Episode #1.8 (2010)
I feel confident that our divers will come up with the bodyฉันมั่นใจว่านักประดาน้ำของเรา จะงมศพเธอขึ้นมาได้ Resistance (2010)
You and your husband can feel confident thatคุณและสามีคุณมั่นใจได้เลยว่า The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
All you need to do is make people feel confident in their sheriff,ทั้งหมดที่คุณจะต้องทำ คือทำให้คนทั้งเมืองมั่นใจ ในนายอำเภอของพวกเขา Polly Wants a Crack at Her (2010)
Then again, maybe some of you have come to Hogwarts with abilities so formidable that you feel confident enough to not pay attention.แต่ก็อีก พวกเธอบางคนมาที่ฮอกวอตส์ อย่างผู้ครอบครองความสามารถเต็มเปี่ยม สร้างความโด่งดัง กลั่นความรุ่งโรจน์ จนรู้สึกมั่นใจเพียงพอ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Very well, Manolin. I feel confident today.ได้เป็นอย่างดี แมโนลิน ฉัน รู้สึกมีความมั่นใจในวันนี้ The Old Man and the Sea (1958)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top