ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

europäisch

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -europäisch-, *europäisch*
German-Thai: Longdo Dictionary
europäisch(Adj. Adv.) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Europäische Bank für Wiederaufbau und EntwicklungEuropean Bank for Reconstruction and Development (EBRD) [Add to Longdo]
Europäische Investitionsbank {f}European Investment Bank (EIB) [Add to Longdo]
Europäische Kommission {f}European Commission [Add to Longdo]
Europäischer BinnenmarktEuropean Single Market (ESM) [Add to Longdo]
Europäischer BörsenverbandFederation of European Stock Exchanges [Add to Longdo]
Europäischer GerichtshofEuropean Court of Justice [Add to Longdo]
Europäischer RatEuropean Council [Add to Longdo]
Europäischer RechnungshofEuropean Court of Auditors [Add to Longdo]
Europäisches Gemeinschaftsrecht {n}European Community Law [Add to Longdo]
Europäisches ParlamentEuropean Parliament [Add to Longdo]
Europäisches Patentamt (EPA)European Patent Office (EPO) [Add to Longdo]
Europäisches PolizeiamtEuropean Police Office [Add to Longdo]
Europäische Freihandelszone {f}the European Free Trade Association (EFTA) [Add to Longdo]
europäisch {adj}European [Add to Longdo]
europäisch {adj}; in Europacontinental [Br.] [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top