ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

end game

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -end game-, *end game*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
End gamesการปิดเกมส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After tomorrow, I won't be around anymore, so there's no end game in this for you.หลังจากพรุ่งนี้ ผมจะไม่อยู่แล้ว ฉะนั้น คุณเล่นเกมไปมันก็เท่านั้น Left Turn Ahead (2007)
We're on deck for the end game here, right?เรามาถึงเกมสุดท้ายแล้ว ถูกไหม? Bad Day at Black Rock (2007)
What I do know is their end game is exactly the same as ours, and that's me out of this hellhole.ที่ผมรู้ก็คือเกมของพวกมัน ก็เหมือนเรื่องของเรา เอาผมออกไปจากนรกย่อมๆนี่ Good Fences (2007)
SHE'S NOT HERE. ALL RIGHT. WE ALL KNOW WHAT THE END GAME IS.ดูนี่สิ The Angel Maker (2008)
Don't get involved in my end game, okay, old friend?อย่ามาเกี่ยวข้องกับในตอนจบเกมของฉัน โอเค สหายเก่า Hell Followed (2008)
(Lucas) what's your end game?เกมคุณจบหรือยัง Adverse Events (2008)
Means you do have an end game.หมายความว่าคุณจบเกมแล้ว Last Resort (2008)
Know your end game before you lift a hand.รู้ว่าเรื่องจะจบยังไง ก่อนที่จะลงมือ Chapter Three 'Building 26' (2009)
If we stay, she'll figure out our end game.ถ้าเราอยู่ เธอจะรู้เกมจบของเรา Everything Will Change (2010)
Now, be clear, this is an end game, if you get my meaning.ทีนี้ เอาให้ชัดเจนกันไปเลย เกมส์นี่มันจบลงแล้ว ถ้านายเข้าใจในสิ่งที่ฉันหมายถึง Bullet Points (2011)
He's executing his end game.เขากำลังจะจบเกม. Out of the Light (2011)
And the end game that he's working toward.และการจบเกมที่เขา ตั้งใจจะทำ Painless (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
指了図[しりょうず, shiryouzu] (n) end game position [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 end game
   n 1: the final stages of an extended process of negotiation;
      "the diplomatic endgame" [syn: {endgame}, {end game}]
   2: the final stages of a chess game after most of the pieces
     have been removed from the board [syn: {endgame}, {end game}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top