ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

early stage

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -early stage-, *early stage*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Early Stageระยะแรก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
early stage of labor (n ) ภาวะเจ็บท้องคลอดขั้นต้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your delusions of persecution are a telltale sign of early stage paranoid schizophrenia.อาการหลอนว่าถูกแกล้งของนาย เป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคจิตเภท Throwdown (2009)
We thought the unsub was trying to usurp Garrett, but if this was the early stage of his obsession...เราคิดว่าอันซับ กำลังพยายามช่วงชิงอำนาจจากการ์เร็ท แต่ถ้านี่เป็นขั้นแรกๆ ของอาการลุ่มหลงของเขา Divining Rod (2012)
Gulfport M.E. found the exact same thing at his crime scene-- the mass insect infestation not consistent with the early stage of decomposition.ที่กัลฟ์พอร์ต พบเหมือนกัน เรื่องหนอนแมลงมากผิดปกติ ในระยะที่ศพเพิ่งตาย Perennials (2012)
I would say that my time with them was an early stage in a long spiritual journey.ผมคงพูดได้ว่า เวลากับพวกเขา เป็นช่วงแรกของ การค้นหาจิตวิญญาณที่ยาวนาน The Red Barn (2013)
She was in the early stages of dementia.เธออยู่ใน ระยะแรกของโรคสมองเสื่อม Red Lacquer Nail Polish (2013)
No, Rachel was with us in the early stages of Monica's cancer, talking to her and arranging her funeral wishes, choreographing the memorial service.ไม่ครับ ราเชลอยู่กับเราตอนที่โมนิก้าเป็นมะเร็งขั้นแรก คุยกับเธอและจัดงานศพตามที่เธอปรารถนา ออกแบบที่ระลึกงานศพ The Twist in the Plot (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frühstadium {n} | im Frühstadiumearly stage | at an early stage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
序盤戦[じょばんせん, jobansen] (n) early stages (of a game); opening phase [Add to Longdo]
早期[そうき, souki] (n,adj-no) early stage; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top