ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dros

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dros-, *dros*, dro
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dross(ดรอส) n. ของเสีย,ขยะ, Syn. refuse
androsphinx(แอน' โดรสฟิงคซฺ) n., (pl. -sphinxes, sphinges) ตัวสัตว์ประหลาดในนวนิยายกรีก (sphinx) ที่มีหัวเป็นคน
androsterone(แอนดรอส' ทะโรน) n. ฮอร์โมนชายที่มักพบในปัสสาวะชาย
hidrosis(ไฮโดร'ซิส) n. ภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติ., See also: hedrotic adj
hydroscope(ไฮ'กระสโคพ) n. เครื่องวัดความชื้นของอากาศ
hyperhidrosisภาวะเหงื่อออกมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
dross(n) กาก,ขยะ,เศษ,ของเสีย
hydroscope(n) เครื่องส่องภาพใต้น้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drosometerไดรซอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดน้ำค้าง [อุตุนิยมวิทยา]
Drosophilaแมลงหวี่ [การแพทย์]
Drosophila Melanogasterแมลงหวี่,แมลงหวี่พันธุ์ที่มีในธรรมชาติ,แมลงหวี่ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DROSS D R AO1 S
DROST D R AA1 S T
DROSER D R OW1 Z ER0
DROSTE D R OW1 S T
DROSTE D R AA1 S T
DROSTE(2) D R AA1 S T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dross (n) drˈɒs (d r o1 s)
droshky (n) drˈɒʃkiː (d r o1 sh k ii)
droshkies (n) drˈɒʃkɪz (d r o1 sh k i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糟粕[zāo pò, ㄗㄠ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; fig. useless remnant, #42,184 [Add to Longdo]
糟粕[záo pò, ㄗㄠˊ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; worthless part, #42,184 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Droschke {f} | Droschken {pl}cab | cabs [Add to Longdo]
Droschke {f}; Pferdedroschke {f}hackney carriage; cab [Add to Longdo]
Droschkenkutscher {m} | Droschkenkutscher {pl}cabman | cabmen [Add to Longdo]
Drossel {f}; Drosselspule {f} [techn.]choke; choking coil [Add to Longdo]
Drossel {f} [techn.]throttle [Add to Longdo]
Drossel {f} [ornith.] | Drosseln {pl}thrush | thrushes [Add to Longdo]
Drosselblende {f} [techn.]orifice [Add to Longdo]
Drosselklappe {f} [techn.]damper flap; reducing damper [Add to Longdo]
Drosselklappe {f} [techn.]throttle valve; butterfly valve [Add to Longdo]
Drosselklappenbetätigung {f}throttle linkage [Add to Longdo]
Drosselklappengehäuse {n}throttle body housing [Add to Longdo]
Drosselklappenrückholfeder {f}throttle return spring [Add to Longdo]
Drosselrückschlagventil {n} [techn.]one-way-restrictor [Add to Longdo]
Drosselspule {f}reactor [Add to Longdo]
Drosselung {f}slow-down [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンドロステロン[, andorosuteron] (n) androsterone [Add to Longdo]
カモハシ竜;鴨嘴竜[カモハシりゅう(カモハシ竜);かもはしりゅう(鴨嘴竜), kamohashi ryuu ( kamohashi ryuu ); kamohashiryuu ( kamo kuchibashi ryuu )] (n) duck-billed dinosaur; hadrosaur [Add to Longdo]
ハイドロサルファイト[, haidorosarufaito] (n) hydrosulfite [Add to Longdo]
ヒドロゾル[, hidorozoru] (n) hydrosol [Add to Longdo]
黄色猩猩蠅;黄色猩々蠅[きいろしょうじょうばえ;キイロショウジョウバエ, kiiroshoujoubae ; kiiroshoujoubae] (n) (uk) Drosophila melanogaster (species of fruit fly) [Add to Longdo]
金屎;鉄屎[かなくそ, kanakuso] (n) (1) slag; dross; (2) iron rust [Add to Longdo]
自己臭症[じこしゅうしょう, jikoshuushou] (n) body odour problem (odor); bromidrosis; bromhidrosis [Add to Longdo]
水圏[すいけん, suiken] (n) hydrosphere [Add to Longdo]
水圏科学[すいけんかがく, suikenkagaku] (n) hydrospheric sciences [Add to Longdo]
静水圧[せいすいあつ, seisuiatsu] (n) hydrostatic pressure [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top