ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

divulgate

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -divulgate-, *divulgate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divulgatevt. โฆษณา,เผยแพร่,เปิดเผย., See also: divulgator n. ดูdivulgate divulgater n. ดูdivulgate divulgation n. ดูdivulgate divulgatory adj. ดูdivulgate

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divulgate \Di*vul"gate\, a. [L. divulgatus, p. p. of divulgare.
   See {Divulge}.]
   Published. [Obs.] --Bale.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divulgate \Di*vul"gate\, v. t.
   To divulge. [Obs.] --Foxe.
   [1913 Webster]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top