ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deviantly

D IY1 V IY0 AH0 N T   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deviantly-, *deviantly*, deviant
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา deviantly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *deviantly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deviant[N] คนแปลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนพิลึก, คนเพี้ยนๆ, Syn. degenerate, weirdo, Ant. normal, average
deviant[ADJ] แตกต่างจากปกติ, See also: แตกต่างจากสิ่งที่คนอื่นยอมรับ, Syn. abnormal, unusual, peculiar, Ant. normal, average

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deviant(ดี'วิเอินทฺ) n. บุคคลที่ผิดปกติ,สิ่งที่ผิดปกติ adj. ผิดปกติจากธรรมดา, Syn. deviating

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
social deviantคนนอกคอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deviant, socialคนนอกคอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deviant behaviorพฤติกรรมเบี่ยงเบน [TU Subject Heading]
Deviant behavior in mass mediaพฤติกรรมเบี่ยงเบนในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Behavior, Delinquent Deviantความผิดปกติแบบเกเรหรืออันธพาล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not any more, you're not. I've got deviants to see and a novel to finish.ไม่อีกต่อไปแล้ว ฉันต้องมาเจอกับเด็กบ้าๆ แล้วก็ยังต้องแต่งนิยายให้เสร็จอีก 10 Things I Hate About You (1999)
No vampire, and none of these vampire-loving deviants deserve any rights at all.ไม่สำหรับแวมไพร์, และคู่รักวิปริตของพวกแวมไพร์ ไม่ควรได้รับสิทธิใดๆเลย. To Love Is to Bury (2008)
They called me the deviant.เพราะพวกท่านใช้ของรีไซเคิล ท่านเรียกฉันว่าพวกผิดปกติ Self Made Man (2008)
Like,"the deviant got a "c" in math."เหมือนพวกผิดปกติที่วิชาคณิตได้ C Self Made Man (2008)
"should we take the deviant to see bruce hornsby?"เราควรจะพายัยเพี้ยนนี่ไปหา บรูซ ฮอร์นสบี้ มั้ย? Self Made Man (2008)
Chuck may be a deviant, but he's still a man.ชัคอาจจะผิดปกติ แต่เขาก็เป็นผู้ชาย Pret-a-Poor-J (2008)
So you got an army of psychotics and deviants to dance around for you?และวิปริต เป็นของตัวเองแล้วสินะ? Gamer (2009)
But then show him that beneath that control-freak exterior of yours that there's a sexual deviant waiting to be unleashed.แต่โชว์ให้เขาเห็น.. ..ถึงสิ่งที่อยู่ภายใน ที่กำลังควบคุมไม่ได้ ..ว่ามันมีสิ่งหิวกระหาย กำลังรอการปลดปล่อยอยู่ The Ugly Truth (2009)
No. No, I'm not a sexual deviant.ไม่ๆ ฉันไม่ได้หิวกระหาย The Ugly Truth (2009)
Called William Van Der Bilt a deviantมาเรียกวิลเลี่ยม แวน เดอ บิลท์ ว่าตาเพี้ยน Reversals of Fortune (2009)
The girl has an M.B.A. in deviant behavior.เธอได้ปริญญาเรื่องการทำตัวมีปัญหา The Lost Boy (2009)
It would be tantamount to full-on government endorsement of deviant vampiric behavior.นั่นเท่ากับรัฐบาลลงนามอนุมัติ กับพฤติกรรมผิดปกติแบบแวมไพร์ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
It's gonna take more than a loudmouth with a deviant sex life to stop me.มันควรจะมากกว่า มากกว่าจะใช้เสียอันดัง กับการมีสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดปกติ ที่จะหยุดฉัน Supergirl (2010)
Those deviants... sending 1 less to a school like that... is helping the world be a better place.เด็กพวกนั้น.. ถูกส่งให้ไปเรียน ที่โรงเรียนแบบนั้นน้อยลงสักคน ก็คงจะทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น God of Study (2010)
Did you only send deviants out into the world?คุณเป็นคนเดียวที่จะช่วยพวกเขาได้ God of Study (2010)
And your minstrel, Courtney, is to be tarred and feathered for unlawful association with a deviant.และคอร์ทนีย์ นักขับลำนำของพระองค์ จะต้องถูกทรมาน เพราะมีความเกี่ยวข้องที่ไม่เหมาะสม กับผู้มีจิตวิปริตทางเพศ Your Highness (2011)
- No, uh, deviant. Sexual deviant?- ไม่ จิตวิตถาร Horrible Bosses (2011)
More like noxious, semi-psychotic, deviant, but never festive-ใช้อันตราย กึ่งโรคจิต บ้าบอมากกว่า แต่ห้ามใช้รื่นเริง Masks (2011)
And incredibly deviant. That's their big secret.ในความผิดปกติเหลือเชื่อ" ซึ่งเป็นความลับสุดยอด Supply and Demand (2011)
The Corprocrats want you euthanized as a deviant.Соmе оn, fоllоw mе, lеt'ѕ ѕtаrt yоu wіth thе Сhісkеn Rаnсh. Cloud Atlas (2012)
Yes, I heard that little deviant Tyler left you bound and gagged.ใช่ฉันได้ยินมาที่แปลกๆหน่อย ไทเลอร์ผูกคุณและอุดปากไว้ด้วย Infamy (2012)
I had a great time with you last night in the pillow fort, the one exception being the deviant sex act you initiated without my consent.เมื่อคืนผมมีช่วงเวลาที่ดีมากกับคุณ ในปราการหมอน ยกเว้นแต่เรื่องท่าร่วมรักพิสดาร ที่คุณเริ่มโดยไม่ขอความยินยอมผมก่อน Digital Exploration of Interior Design (2012)
A sex-crazed deviant, a Mexican, and a pinhead won't get far in this storm.ยายคนบ้าเซ็กส์ ยายเม็กซิกัน แล้วก็ยายหัวเข็มหมุด\ ไปไหนได้ไม่ไกลในพายุแบบนี้แน่ๆ Nor'easter (2012)
The Mexican, a sex-crazed deviant, and a pinhead won't get far in this storm.ยายคนบ้าเซ็กส์ และยายหัวเข็มหมุด ไปไหนได้ไม่ไกลในพายุแบบนี้แน่ๆ I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
Thank you for appreciating my descent into deviant behavior.ขอบคุณนะที่ชื่นชม การลงไปใช้พฤติกรรมนอกคอกของผม Til Death (2012)
It stands to reason that there was something in the injections that made the prisoners violent, or more prone to deviant behaviour, ensuring their return to Hecuba.มันอาจจะมีอะไร ในยาพวกนั้นที่ทำให้นักโทษรุนแรง หรือทำให้อยากทำอะไรแปลกๆ เพื่อให้พวกเขาถูกส่งกลับมา Caged Fae (2013)
My mother cast me out like I was some kind of deviant!แม่ไล่ฉันออกมา เหมือนฉันเป็นปิศาจ There's Bo Place Like Home (2013)
Puritanical sexual values have been shown to encourage secretive and sometimes deviant behavior.ความเคร่งศาสนาในเรื่องเพศ จะทำให้มีแสดงออก แบบปิดบังและบางครั้งก็เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ The Friend in Need (2013)
But you must hear all kinds of deviant shit in this office.คุณคงได้ยินเรื่องแปลกๆในออฟฟิศนี้ In the Evening (2013)
What kind of deviant does that?พิลึกอะไรแบบนั้น? Win Some, Lose Some (2013)
It all conjecture, because there's nothing deviant in this guy's history.เราทำได้แค่เดา เพราะว่า ประวัติเขาไม่มีอะไรผิดปกติ The Inspired (2013)
Unfortunately, 29 of them turned into insane, aggressive, deviant sexual predators.โชคไม่ดีที่ 29 ของพวกเขากลายเป็น บ้าก้าวร้าว ล่าทางเพศเบี่ยงเบน. Scary Movie 5 (2013)
I'd knight the man that put an end to that deviant's life.ข้ากะจะแต่งตั้งคนที่ฆ่าคนพึลึกนั่น ให้เป็นอัศวิน The Lion and the Rose (2014)
Yes,I told her that you shoved your hand up mt skirt and started talking like a sexual deviant.Doch, ich sagte ihr, dass du deine Hand unter mein Kleid geschoben hast... und wie ein Sexueller devianter Mensch zu reden angefangen hast. Waiting for the Miracle (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พฤติกรรมเบี่ยงเบน[N] deviant behavior, Syn. นิสัยเบี่ยงเบน, Example: เด็กผู้ชายที่อยู่กับแม่มากๆ จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างเห็นได้ชัดกว่า, Thai definition: การกระทำที่ผิดปกติไปจากที่ควรจะเป็น
ผิดปรกติ[ADV] abnormally, See also: deviantly, anomalously, oddly, peculiarly, unnaturally, irregularly, Example: ปีใดถ้าฝนมาล่าและแล้งผิดปรกติชาวบ้านก็วิตกร้อนใจกลัวจะทำนาไม่ได้, Thai definition: อย่างแปลกไปจากธรรมดา, อย่างไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati = mai pokkati) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular   FR: anormal
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkati) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly   
พฤติกรรมเบี่ยงเบน[n. exp.] (phreuttikam bīengbēn) EN: deviant behavior   FR: comportement déviant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVIANT    D IY1 V IY0 AH0 N T
DEVIANTS    D IY1 V IY0 AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deviant    (n) dˈiːvɪəʳnt (d ii1 v i@ n t)
deviants    (n) dˈiːvɪəʳnts (d ii1 v i@ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweichung {f} | Abweichungen {pl}deviant | deviants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異常者[いじょうしゃ, ijousha] (n) deviant; deviate; pervert [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top