ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cullu

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cullu-, *cullu*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Paid in cash. Lester Cullum.จ่ายเงินสด เลสเตอร์ คัลลัม Cat and Mouse (2012)
Anyway, the name Lester Cullum sounds kind of British.นอกจากนั้น,ชื่อเลสเตอร์ คัลลัม เสียงเหมือนอังกฤษ Cat and Mouse (2012)
I'm having a little trouble connecting Lester Cullum to anybody.ฉันมี่ปัญหานิดหน่อย ที่จะเชื่อมโยงเลสเตอร์ คัลลัม กับใครบางคน มันอาจเป็นนามแฝง Cat and Mouse (2012)
We should check with the St. Louis pd, where Lester Cullum boarded the bus.พวกเราควรตรวจสอบกับ เซ็นหลุยส์พีดี, ที่เลสเตอร์ คัลลัมโดยสารรถประจำทาง Cat and Mouse (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CULLUD    K AH1 L AH0 D
CULLUM    K AH1 L AH0 M
CULLUM'S    K AH1 L AH0 M Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top