ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crowdsourcing

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crowdsourcing-, *crowdsourcing*, crowdsourc
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Crowdsourcingการร่วมสร้างสรรค์ของกลุ่มคน (Crowd) เพื่อร่วมกันทำ หรือสร้างสิ่งต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาร่วมกัน จนกลายเป็นเทรนด์ฮิต ของการทำกิจกรรมในการตลาดออนไลน์ผ่าน Digital Campaign และการโฆษณาออนไลน์ Crowdsourcing ถอดออกมาเป็นคำว่า Crowd และ Outsourcing เป็นการกระจายปัญหาหรือวัตถุประสงค์บางอย่างเพื่อให้กลุ่มคนหรือชุมชนออนไลน์ มาร่วมกันแก้ปัญหาหรือทำอะไรตามวัตถุประสงค์นั้นๆ
crowdsource(vt, uniq) เป็นการรวมกันของคำว่า Crowd + Outsourcing คือการกระจายปัญหาไปยังกลุ่มค้นเพื่อค้นหาคำตอบ และวิธีการในการแก้ปัญหาทางธุรกิจนั้นๆ บริษัทสามารถ broadcast คำถามหรือปัญหาที่ต้องการคำตอบไปยังกลุ่มคนขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการใหม่ ๆ Crowd หรือ User ส่วนมากในการทำ Crowdsourcing เราจะหมายถึงกลุ่มชุมชน Online

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How? Crowd sourcing.- Crowdsourcing. The Fifth Man (2012)
Hacked a public WI-Fi signal, piggybacked using crowd-sourced stealth processing.Ein öffentliches Wi-Fi-Signal gehackt, dabei einen Crowdsourcing-Stealth-Prozessor genutzt. The Calm (2014)
This is crowdsourcing.Das ist Crowdsourcing. Crowd Sourced (2015)
They make Bitcoin donations-- the miracle of crowdsourcing turned on its head to crowd-fund murder.Sie spenden mit Bitcoin. Das Crowdsourcing Wunder auf den Kopf gestellt, um Mord per Crowdfunding zu finanzieren. Arioch Cain (No. 50) (2015)
Users provide real-time updates of traffic accidents, lane closures, stalled vehicles.Ja, und zwar über Crowdsourcing. Die User liefern uns Echtzeit-Updates über Unfälle, Sperrungen und defekte Fahrzeuge. Flash Squad (2016)
Utilizing the maker community and crowd-sourcing, designing accessible and fun DIY experiments.Sie mobilisieren Maker und Crowdsourcing, entwerfen verständliche und lustige DIY-Experimente. Super Power Tech (2016)
I'm going to download the latest crowdsourced navigation app, and I'm giving you an address.Ich lade die neueste Crowdsourcing-Navigations-App herunter und gebe euch eine Adresse. Invented Before Its Time? (2016)
Crowdsourcing navigation is the future.Crowdsourcing-Navigation ist die Zukunft. Invented Before Its Time? (2016)
To get to my destination, I'm using the latest crowdsourced app.Um an mein Ziel zu gelangen, benutze ich die neueste Crowdsourcing-App. Invented Before Its Time? (2016)
This kind of traffic is supposed to be ideal for the crowdsourced app because it can adapt to conditions.Dieser Verkehr soll ideal für die Crowdsourcing-App sein, denn sie kann sich an Verhältnisse anpassen. Invented Before Its Time? (2016)
Crowdsource it.Das nennt man Crowdsourcing. Heavy Lies the Crown (2017)
Crowd-sourced erotica.Crowdsourcing-Erotikfilme. Women on Top (2017)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top