ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

convenience store

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convenience store-, *convenience store*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convenience storesร้านค้าสะดวกซื้อ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Convenience Store(n) ร้านสะดวกซื้อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go inside a convenience store and grab a beer.เดินเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อ คว้ากระป๋องเบียร์ Il Mare (2000)
I want to go to a convenience store and eat ice cream together.ฉันอยากจะไปร้านสะดวกซื้อ\ และอยากจะไปกินไอติมด้วยกัน Hoshi no koe (2002)
Like the feeling of peace at the convenience store in the middle of the night...เหมือนความสงบ\ ที่ร้านสะดวกซื้อ ในตอนกลางดึก... Hoshi no koe (2002)
The call was made from a convenience store in Lyndhurst Avenue.โทรศัพท์มาจากห้องคอนเวเนี่ยน ใน Lyndhurst Avenue Confession of Pain (2006)
Your husband was spotted at a convenience store not far from here about an hour ago.พ่อผมไม่ได้ทำอะไรผิด / ไมก้า Chapter Five 'Hiros' (2006)
Or are you telling me you think this is related to the convenience store murder?หรือคุณคิดว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกัน กับการฆาตกรรมที่ร้านสะดวกซื้อ Dr. Feelgood (2007)
Then he comes back to the States where he commits assault and battery strongarm on a convenience store clerk for raising the price on an ice cream barแล้วมันก็กลับมาเมืองนี้ ตอนที่มันเข้าไปซื้อของ มันก็ไปทำร้าย พนักงานขาย Bobby Z (2007)
Traffic camera picked them up entering a convenience store on Valley and 14th.กล้องจลาจลจับภาพได้ว่าพวกมันเข้าไปยังห้างสรรพสินค้า บนภูเขา ถนนหมายเลข 14 Going Under (2008)
Remind me to never get a job as a convenience store clerk.ทำให้ฉันนึกขึ้นได้ว่าอย่าไปเป็นพนักงานขายที่ร้านสะดวกซื้อ Of Human Action (2009)
Two restaurants and a convenience store use it.มีภัตตาคารสองแห่ง แล้วก็ ร้านสะดวกซื้ออีกแห่งที่ใช้มัน The Body and the Bounty (2010)
Let's go get some convenience store taquitos and wash 'em down with blue raspberry wine coolers.Let's go get some convenience store taquitos and wash 'em down with blue raspberry wine coolers. And the Reality Check (2011)
But the cameras around the convenience store and banks were fine.แต่ว่าวีดิโอแถว ๆ นั้นก็ปกติดี Episode #1.8 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
convenience storeA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
convenience storeI am able to buy anything in a convenience store.
convenience storeI live close to a convenience store.
convenience storeSave energy by abolishing the convenience stores' 24-hour-a-day trading!
convenience storeThe convenience store was overflowing with girls, I didn't have the urge to push my way through them and went home as I was.
convenience storeThis may be because of a change in people's attitude toward marriage and the sharp increase of fast food restaurants and convenience stores which are open 24 hours a day and enable young people to live more easily.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้านสะดวกซื้อ[rān sadūak seū] (n, exp) EN: convenience store

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンビニ(P);コンベニ(ik)[konbini (P); konbeni (ik)] (n) (abbr) convenience store; (P) #10,447 [Add to Longdo]
コンビニエンスストア[konbiniensusutoa] (n) convenience store #15,374 [Add to Longdo]
コンビニスト[konbinisuto] (n) (sl) someone who frequents convenience stores (wasei [Add to Longdo]
ビニる;びにる[bini ru ; biniru] (v5r) (sl) to go to a convenience store [Add to Longdo]
収納代行サービス[しゅうのうだいこうサービス, shuunoudaikou sa-bisu] (n) receiving agent services; over the counter payment accepted through convenience stores [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convenience store
   n 1: a store selling a limited variety of food and
      pharmaceutical items; open long hours for the convenience
      of customers

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top