ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contortedly

K AH0 N T AO1 R T AH0 D   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contortedly-, *contortedly*, contorted
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา contortedly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *contortedly*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contortedบิดเวียน [มีความหมายเหมือนกับ convolute ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When she awoke and found herself a captive... her face contorted with horror.ตอนที่เธอหลับ หน้าของเธอเต็มไปด้วยความกลัว Goth (2008)
I saw your body... contorted horribly, and I reached for you.ฉัีนเห็นร่างของแก... .. บิดเบี้ยวจนจำไม่ได้ The Arrival (2008)
There was something too contorted about it, too imprudent.มีบางอย่างที่ดูผิดธรรมชาติไป บุ่มบ่ามเกินไป The Best Offer (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบี้ยวบูด[V] be distorted, See also: be contorted, be out of shape, be twisted, Syn. บูด, Example: หน้าของเขาเบี้ยวบูดราวกลับโกรธใครมาสักร้อยชาติ, Thai definition: ทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจ
ผิดลักษณะ[V] be deformed, See also: be contorted, be misshapen, be distorted, Syn. ผิดแบบ, ผิดรูปผิดร่าง, Example: รูปร่างอย่างนี้ถือว่าผิดลักษณะของพันธุ์แท้ที่ดี, Thai definition: ไม่ได้ขนาดหรือรูปร่างตามแบบมาตราฐาน
คู้[ADV] curledly, See also: contortedly, huddlingly, curvedly, twistedly, Syn. คุดคู้, งอ, ขดงอ, Ant. เหยียด, Example: เด็กชอบนอนคู้อยู่บนเตียง
คุดคู้[ADV] curledly, See also: contortedly, huddlingly, curvedly, twistedly, Syn. งอ, ขดงอ, คู้, งอตัว, Example: หนูแดงไปหมอบคุดคู้อยู่ใต้โต๊ะ
บูดเบี้ยว[ADJ] twisted, See also: distorted, grimacing, contorted, Syn. เบ้, เบี้ยวบูด, Example: เขาแหงนหน้าบูดเบี้ยวขึ้นมาช้าๆ และส่งเสียงขู่ปนเสียงหอบแรงๆ ไม่หยุดปาก, Thai definition: ที่นิ่วหน้าแสดงอาการเจ็บปวดหรือไม่พอใจ
เสียรูปทรง[V] be contorted, See also: be twisted, not be the correct shape, not have the right appearance, Syn. เสียรูป, ผิดลักษณะ, ผิดส่วน, Example: บ้านหลังนี้เสียรูปทรง เพราะก่อสร้างไม่ได้ขนาด, Thai definition: ไม่เป็นรูปร่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดลักษณะ[v. exp.] (phit laksana) EN: be deformed ; be contorted ; be misshapen ; be distorted   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTORTED    K AH0 N T AO1 R T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contorted    (v) kˈəntˈɔːtɪd (k @1 n t oo1 t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verdrehen | verdrehend | verdreht | verdreht | verdrehteto contort | contorting | contorted | contorts | contorted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
泣きべそ[なきべそ, nakibeso] (n) face contorted and about to cry [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top