ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

castanet

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -castanet-, *castanet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
castanets[N] เครื่องให้จังหวะชนิดหนึ่งเป็นไม้ 2 อันประกบกันมีรูปร่างคล้ายเปลือกหอย (ทำให้เกิดเสียงโดยถือไม้ทั้งสองอันไว้ในมือแล้วตีให้เกิดเสียง), Syn. bones, clappers

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
castanets(แคสทะเนทส์') n. ลูกกลมไม้สองลูกสำหรับเคาะประกอบดนตรี'

English-Thai: Nontri Dictionary
castanets(n) ฉิ่ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
castanets (n) kˌæstənˈɛts (k a2 s t @ n e1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kastagnette {f} [mus.] | Kastagnetten {pl}castanet | castanets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスタネット[, kasutanetto] (n) castanets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Castanet \Cas"ta*net\, n.
     See {Castanets}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top