ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

by which

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -by which-, *by which*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... andwhatmoodyou 'rein by which eyebrow is higher.... และคุณรู้สึกยังไง เวลาตาคุณเบิกโพลง The Story of Us (1999)
A revolution is an uprising... a violent act... by which one class overthrows another.การปฏิวัติ คือการลุกฮือ ความรุนแรง โดยฝ่ายหนึ่ง ล้มล้างอีกฝ่าย The Dreamers (2003)
The patient has come in for a standard checkup... by which we are able to monitor the rate at which his condition is declining.คนไข้เข้ามารับการตรวจสุขภาพ เราจึงเริ่มตรวจสอบ และเฝ้าติดตามผล ของสถานะการเสื่อมถอยของเขาได้ Saw (2004)
"I tell myself this is the only means by which our family can survive the conditions on this beleaguered island."ข้าบอกกับตัวเองว่า มันเป็นหนทางเดียว ที่จะปกป้องครอบครัวข้าให้ปลอดภัย... ...จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บนเกาะที่ถูกล้อมแห่งนี้ The Fog (2005)
That is the most effective basis by which one determines inferior goods.นี่คือมาตรฐานที่ได้ผลที่สุดในการตัดสินคุณภาพของสินค้า Episode #1.9 (2006)
The County Board of Supervisors firmly believes we can't allow gangs to dictate the terms by which our young people live.คณะกรรมการฝ่ายบริหารมั่นใจว่า เราจะไม่ยอมให้กลุ่มแก๊ง มีอิทธิพลต่อเด็กในท้องถิ่น Gridiron Gang (2006)
- By which they may be stories about the event?-ที่จะทำให้สิ่งพวกนี้เกิดขึ้น? -ฉันไม่อยากให้มัน... Paranormal Activity (2007)
The song "Darshan Do Ghanshyam" was written by which famous Indian poet?เพลง ดาร์ชาน โด กันชาม ถูกประพันธ์โดยนักกวีชาวอินเดียชื่อดังผู้ใด Slumdog Millionaire (2008)
Yeah, well, since I'm not a complete idiot, like a certain someone, by which I mean you, ใช่เลย สุดท้ายฉันก็ไม่ใช่ ไอ้งั่งซะทีเดียว เหมือนกับใครบางคน ซึ่งฉันหมายถึงนาย Chuck Versus the Break-Up (2008)
It's the remote system by which all our military drones are controlled and our smart bombs are guided.มันคือระบบควบคุม ซึ่งหุ่นยนต์ทางทหารทั้งหมดจะถูกควบคุม และช่วยนำร่องจรวดสมาร์ทบอมม์ของเราด้วย Knight Rider (2008)
By which I mean you played to your weaknesses.ฉันหมายถึงนายเล่น กับความอ่อนแอของนาย Lucky Thirteen (2008)
Second, that steps be taken to investigate a change in the prevailing laws and procedures by which a citizen of this city can be subjected to incarceration in the county's mental facilities;ประการที่สอง, ในขั้นตอนการสอบสวน in the prevaiIing Iaws and procedures by which a citizen of this city can be subjected to incarceration Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
by whichGravity is the natural force by which objects are attracted to each other.
by whichIn a social system, posture by which the responsibility is abandoned in a micro standpoint as no macro as the organization or nor the individual is sure not to be supported.
by whichLanguage is the means by which people communicate with others.
by whichOne evening, however, when Miss Baker got back to the college a few minutes before the time by which all students had to be in, she found another car in her parking space.
by whichThe process by which substances are turned directly from a solid state into a gas is called sublimation.
by whichThe train by which he rode has stopped being visible.
by whichThey don't use 'celeb' to mean 'rich man' over there. By which I determine that you are Japanese.
by whichThis is the means by which I can fine him.

Japanese-English: EDICT Dictionary
天の浮橋;天の浮き橋[あまのうきはし, amanoukihashi] (n) (arch) Ama no Ukihashi (the heavenly floating bridge; by which gods are said to descend from the heavens to the earth) [Add to Longdo]
抱き癖[だきぐせ, dakiguse] (n) (baby which is) unhappy unless held [Add to Longdo]
倭国;和国[わこく, wakoku] (n) Yamato; ancient Japan; name by which Chinese rulers used to call Japan [Add to Longdo]
脇柱[わきばしら, wakibashira] (n) (1) (See 脇・わき・5) downstage left pillar (on a noh stage), by which the supporting actor introduces himself; (2) doorjamb; jambe; jamb [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top