Search result for

bumsen

(55 entries)
(0.755 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bumsen-, *bumsen*
Possible hiragana form: ぶんせん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bumsen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bumsen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll go inside and get some women. Nookie, right?Gehen wir rein und uns was zum Bumsen, richtig? The Wanderers (1979)
For screwing.Dass wir bumsenSolo Sunny (1980)
You trick for other people, cheat me out of money, and then when you need a favour, you come back to me.Du gehst für andere bumsen, bescheißt mich um mein Geld, und wenn du einen Gefallen brauchst, kommst du zu mir zurück. American Gigolo (1980)
The way you look you couldn't get a maid to fuck you.In dem Zustand lässt sich nicht mal eine Putzfrau von dir bumsenAmerican Gigolo (1980)
It ain't right to watch folks go humpity-bumpity.Es gehört sich nicht, Leuten beim Bumsen zuzuschauen. Any Which Way You Can (1980)
Gloria and Howard will run upstairs and start screwing.Mach dir keine Sorgen. Howard und Gloria bumsen bestimmt. House on the Edge of the Park (1980)
Let's fuck her together.Wollen wir die Kleine zusammen bumsen, hä? House on the Edge of the Park (1980)
Hop to let's screw ...hop toAuf geht's. Los geht's, meine Herren. Auf, zum Bumsen, los. Los geht's, meine Herren! City of Women (1980)
Let's go, dear boysAuf, auf, zum BumsenCity of Women (1980)
You just want to jump me.Du willst mit mir bumsenThe Umbrella Coup (1980)
If he had to work, would he still fuck you as often?Wenn er gezwungen wäre zu arbeiten. Würde er dich dann ebenso viel bumsenLoulou (1980)
And I figured I was out of luck as far as going to the prom was concerned.Und heute bumsen wir, rauchen Joints zusammen und überhaupt und so. Prom Night (1980)
I don't know, I got a problem-- if I should fuck him or fight him.Ich überlege, ob ich mit ihm bumsen oder boxen soll. Raging Bull (1980)
Must be crazy. Fuck him or fight him.- Bumsen oder boxen! Raging Bull (1980)
You mean you want me to get him to fuck you? - Me?- Du willst ihn bumsenRaging Bull (1980)
What am I supposed to do? This guy don't even wanna fuck me.Der Typ will nicht mal mit mir bumsenRaging Bull (1980)
You know what you should do? Try a little more fuckin' and a little less eating'.Du solltest vielleicht mehr bumsen als fressen. Raging Bull (1980)
what a hunk. Let's get that one."Der ist süß, den bumsen wir." Spetters (1980)
No one will rape you.Protektion: Niemand wird dich bumsenPixote (1981)
He doesn't know about this sort of thing.Der weiß noch nichts vom Bumsen... Pixote (1981)
Right, to have Miss Frederiksen come by helicopter.! Ja genau, die! Diese gewisse Mademoiselle Fredriksen, wird per Hubschrauber zum bumsen eingeflogen! The Professional (1981)
Son of bitch.Nutte! Bumsen! Scheiße! Stripes (1981)
Shit.Bumsen! Scheiße! Stripes (1981)
His wife left for a younger woman, he couldn't make love.Seine Frau brannte durch und er konnte nicht mehr bumsenThe Big Chill (1983)
So you want to fuck?Du willst also bumsenThe Big Chill (1983)
I believe that everybody does everything to get laid.Jeder versucht den anderen zu bumsenThe Big Chill (1983)
- I couldn't fuck a gorilla.- Mit einem Gorilla könnte ich nie bumsenThe Man with Two Brains (1983)
Wanna shtup?Willst du bumsenThe Osterman Weekend (1983)
Boffing and fucking are the same thing.Bumsen und es treiben ist dasselbe. Risky Business (1983)
Moune isn't that bad, is she?Moune wär nicht schlecht zum Bumsen, oder? One Deadly Summer (1983)
To Nice? To a crummy room where you'll screw me?Oder in ein Scheißzimmer, wo wir so lange bumsen können, wie Sie wollen? One Deadly Summer (1983)
It's a little entertainment that I introduced into the Oolonies.Eine Art von Rudelbumsen. Was ich früher in den Kolonien eingeführt habe. Fanny Hill (1983)
And if you think this feels good, wait'll you feel hot... passionate... boffing feels like.Und wenn Sie das angenehm finden, dann warten Sie ab, wie einmalig, wie toll leidenschaftliches Bumsen ist. All of Me (1984)
Let's boff.- Gehen wir bumsenAll of Me (1984)
- Everything. Did you talk about the Lotto Murders when you fucked?Habt ihr beim Bumsen über die Morde gesprochen? The Element of Crime (1984)
He's in New York. We get this guy laid, we won't have any trouble.Sorgen wir dafür, dass er bumsen kann und sind wir das Problem los. Ghostbusters (1984)
I'VE NEVER BEEN IN NOTTINGHAM.Es muss so aussehen, als animiert uns der Wein zum BumsenThe Little Drummer Girl (1984)
You don't wanna set 'em loose in some field to screw.Die lässt du nicht auf der Koppel rumbumsenThe Pope of Greenwich Village (1984)
I mean, how many times you yourself pull a muscle or something screwing?Du hast dir beim Bumsen sicher auch mal was gezerrt, hm? The Pope of Greenwich Village (1984)
- To fuck your wife!- Oeine Frau bumsenRepo Man (1984)
You don't see nothing but a couple of campers humping each other.Du wirst nichts anderes finden als ein Pärchen, das in Ruhe bumsen will. The Toxic Avenger (1984)
Maybe I should've slept with him.Vielleicht hätte ich mit ihm bumsen sollen. Desperately Seeking Susan (1985)
You're allowed to have fun when you're screwing.Aber ein bisschen Spaß ist beim Bumsen gestattet. St. Elmo's Fire (1985)
They're fucking.Sie bumsenTangos, the Exile of Gardel (1985)
Fucking?Sie bumsen hier? Tangos, the Exile of Gardel (1985)
- They fuck here?- Sie bumsen hier? Tangos, the Exile of Gardel (1985)
Where else should they fuck?Wo sollen sie denn sonst bumsenTangos, the Exile of Gardel (1985)
My concern is children and as for screwing I've got all I need at homeIch kümmere mich nur um Kinder. Das Bumsen habe ich zur Genüge daheim. Three Men and a Cradle (1985)
Fuck you, lady.Bumsen, das ist es, was du willst. Children of a Lesser God (1986)
And we got ourselves laid in a safe, orderly, proficient, military manner.Und wir konnten auf sichere, ordentliche, tüchtige, militärische Art bumsenHeartbreak Ridge (1986)

German-Thai: Longdo Dictionary
bumsen(vt) |bumste, hat gebumst| มีเพศสัมพันธ์ เช่น Die Prostituierte schaut nicht schlecht als plötzlich 2 kleine Jungen vor ihr stehen, ihr die 20 Cent zeigen und sagen sie wollen bumsen., See also: S. ficken

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ficken; vögeln; bumsen | mit jdm. fickento fuck; to hump; to shag [Br.]; to root [Austr.] [slang] | to fuck sb.; to have a bang with sb. [Add to Longdo]
stoßen; anstoßen; anschlagen; bumsen | stoßend | gestoßento bump | bumping | bumped [Add to Longdo]
vögeln; bumsen [ugs.]to screw [coll.] [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top