Search result for

brines

(564 entries)
(0.3329 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brines-, *brines*, brine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา brines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *brines*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bring tobring about

English-Thai: Longdo Dictionary
brindle(adj) เป็นลายเสือ(สีขนของสุนัขหรือแมว), มีริ้วลายสีเทา หรือน้ำตาล หรือมีสีมีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ มักใช้กับลวดลายของขนสัตว์จำพวกแมว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brine    [N] น้ำเค็ม
bring    [VT] พามา, See also: พา
bring    [VT] พาไป, See also: นำไป, นำไปส่ง, Syn. carry
bring    [VT] ไปเอามา
bring    [VT] นำไปสู่, See also: พาไปสู่, Syn. cause, result in
bring    [VT] ขนย้าย, See also: ขนส่ง
brink    [N] ริม,ขอบ, Syn. edge
briny    [ADJ] (น้ำ) มีเกลือมาก
fibrin    [N] โปรตีนซึ่งทำให้โลหิตแข็งตัว, See also: ไฟบริน
brindle    [ADJ] ซึ่งมีลาย
brindled    [ADJ] ซึ่งมีลาย
bring in    [PHRV] เอาเข้าด้านใน, See also: นำเข้าข้างใน, Syn. come in, get in, go in, send in, take in, wheel in
bring in    [PHRV] เก็บเกี่ยว (พืชผล), Syn. be in, get in
bring in    [PHRV] ให้รายได้, See also: ให้ผลกำไร, Syn. come in, knock down, pull in, take in
bring in    [PHRV] แนะนำ, See also: เสนอความคิด, เสนอแนะ
bring in    [PHRV] เรียกมาช่วย, Syn. call in, come in, get in, have in
bring in    [PHRV] นำตัวไปสถานีตำรวจ, See also: จับกุม, ควบคุมตัว
bring on    [PHRV] นำ(บางสิ่ง)ออกมา, See also: ปรากฏตัว, ออกมา, Syn. come on
bring on    [PHRV] เป็นเหตุให้เจ็บป่วย, See also: ทำให้ป่วย, Syn. come on, draw on
bring on    [PHRV] ทำให้มีมากขึ้น, See also: เพิ่มผลผลิต, ปรับปรุงให้ดีขึ้น, Syn. bring along, bring forward
bring on    [PHRV] ทำให้ประสบกับ, See also: ทำให้พบกับ, ทำให้(บางสิ่ง)เกิดขึ้นกับ
bring to    [PHRV] ทำให้ฟื้น, See also: ช่วยให้คืนสติ, Syn. bring round, come round, come to, fetch round, fetch to, pull round
bring to    [PHRV] หยุดแล่น, See also: จอดเรือ, Syn. bring up, come to, heave to
bring to    [PHRV] พาไปในทิศทางของ
bring to    [PHRV] นำไปเพิ่มเติมกับ, See also: สมทบกับ, Syn. come to
bring to    [PHRV] ทำให้เข้าสู่สภาพบางอย่าง, Syn. get into
bring up    [PHRV] นำขึ้นไปสู่ที่สูงกว่า, See also: นำหรือพาขึ้นบันไดไป, Syn. come up, go up, send up, take up
bring up    [PHRV] เลี้ยงดู, See also: ให้การศึกษา, Syn. drag up, fetch up
bring up    [PHRV] เอ่ยถึง, See also: พูดถึง, แนะนำ, Syn. come up, fling up, raise with, sling up, throw up
bring up    [PHRV] คลื่นไส้อาเจียน, See also: อาเจียน, Syn. cast up, chuck up, come up
bring up    [PHRV] หยุด(ม้า)ทันที
bring up    [PHRV] หยุดแล่นเรือ, See also: จอดเรือ, Syn. bring to, come to, heave to
bring up    [PHRV] ทำให้(คน)หยุดกึก, See also: ทำให้หยุดทันที
bring up    [PHRV] ทำให้มาถึง, See also: นำมา, Syn. come up
bring up    [PHRV] ดุด่า, See also: ว่ากล่าว, Syn. tell off
bring up    [PHRV] นำตัวขึ้นศาล, Syn. have up
bring low    [PHRV] ถอนอำนาจ, See also: ปลดอำนาจ
bring off    [PHRV] พาออกจาก (สถานที่อันตราย), See also: ช่วยให้พ้นหรือหลบออกจาก (สถานที่อันตราย), Syn. take off
bring off    [PHRV] ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำยาก, Syn. carry off, come off, go off, pass off
bring out    [PHRV] ดึงออกมา, See also: ลากออกมา, Syn. pull out
bring out    [PHRV] เคลื่อนย้ายออกไปจาก (ห้องหรืออาคาร), Syn. fetch out
bring out    [PHRV] วางให้เห็น, See also: นำมาให้เห็น, Syn. be out, come out, fetch out
bring out    [PHRV] เผยให้เห็น, See also: เผยออกมา, แสดงออกมา, Syn. show up
bring out    [PHRV] ผลิต, See also: สร้าง, Syn. be out, come out, fetch out
bring out    [PHRV] กระตุ้นให้กล้า(คิด, พูดหรือทำ), Syn. come out, draw out
bring out    [PHRV] หยุดงานประท้วง, Syn. be out, call out, come out
bring out    [PHRV] ย้ายไปตั้งรกรากที่อื่น, Syn. come over
bring out    [PHRV] แสดงออกด้วย (คำพูดหรือเขียน)
bring out    [PHRV] ได้รับรู้ (สิ่งที่เป็นความลับ), See also: ล่วงรู้, แอบรู้, Syn. let out
bring away    [PHRV] กลับไปพร้อมกับ (บางสิ่งเช่น ความคิดหรือความรู้สึกบางอย่าง), Syn. come away with, go away with

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pleurisy, fibrinousเยื่อหุ้มปอดอักเสบใยเหนียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
seroplastic; serofibrinous-ซีรัมปนไฟบริน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serofibrinous; seroplastic-ซีรัมปนไฟบริน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blood, defibrinatedเลือดแยกไฟบริน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brineน้ำเกลือ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
brine chillerเครื่องทำน้ำเกลือเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
brine coolerชุดทำน้ำเกลือเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
brinkmanshipการดำเนินนโยบายที่เสี่ยงต่อสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
defibrinated bloodเลือดแยกไฟบริน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrinไฟบริน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrinous pleurisyเยื่อหุ้มปอดอักเสบใยเหนียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bring in a Wellการเตรียมหลุมให้พร้อมสำหรับการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Antifibrinolytic agentsสารต้านการละลายลิ่มเลือด [TU Subject Heading]
Antifibrinolytic agentsสารต้านการละลายลิ่มเลือด [TU Subject Heading]
Fibrinogenไฟบริโนเจน [TU Subject Heading]
Bring forwardยอดยกมา [การบัญชี]
Afibrinogenemiaไฟบริโนเจนในเลือดต่ำ, ไฟบริโนเจนพร่องในเลือด, ไฟบริโนเจนต่ำมากถึงวัดไม่ได้ [การแพทย์]
Antifibrinolysinsยาต้านไฟบริโนลัยซิน [การแพทย์]
Antifibrinolytic Agentsสารต้านไฟบริโนลัยติก, ยาแก้ไฟบริโนไลซิส, สารติดอยู่เพื่อป้องกันเลือดออก [การแพทย์]
Antigens, Fibrin-Relatedแอนติเจนที่เกี่ยวเนื่องกับไฟบริน [การแพทย์]
Atabrineอะทาบรีน, อะตาบรีน [การแพทย์]
Blood, Defibrinatedเลือดที่เอาไฟบรินออกแล้ว [การแพทย์]
Exudates, Fibrino-Purulentการอักเสบแบบมีหนอง [การแพทย์]
Fibrinไฟบริน,สาร,ไฟบริน [การแพทย์]
Fibrin Clotลิ่มไฟบริน,ลิ่มเลือด [การแพทย์]
Fibrin Fibrinogen Degradation Productsไฟบรินไฟบริโนเจนดีเกรเดชัน,สาร [การแพทย์]
Fibrin Formationการเกิดไฟบริน [การแพทย์]
Fibrin Platelet Emboliลิ่มเลือด [การแพทย์]
Fibrin, Cross-Linkageลิ่มเลือดที่แข็งแรง [การแพทย์]
Fibrinogenไฟบริโนเจน,สาร,ไฟบริโนเจน,สารไฟบริโนเจน [การแพทย์]
Fibrinoidลักษณะเหมือนไฟบริน [การแพทย์]
Fibrinoid Degenerationไฟบรินอยด์ดีเจเนอเรชัน [การแพทย์]
Fibrinoid Striaeรอยชั้น [การแพทย์]
Fibrinolysinไฟบริโนไลซิน,เอ็นซัยม์ไฟบริโนลัยซิน [การแพทย์]
Fibrinolysisกระบวนการของการละลายลิ่มเลือด,ระบบสลายไฟบริน,การละลายไฟบริน,ระบบต่อต้านการแข็งตัวของเลือด [การแพทย์]
Fibrinolysisไฟบริโนไลซิส,ปรากฏการณ์,ไฟบริโนลัยซิส,ไฟบริโนไลซิส [การแพทย์]
Fibrinolysis, Increasedการละลายไฟบรินเพิ่มมาก [การแพทย์]
Fibrinolytic Agentsไฟบริน,สารกระตุ้นการละลาย,ไฟบริโนไลซิส,สารกระตุ้น [การแพทย์]
Fibrinolytic Effectละลายก้อนลิ่มเลือด [การแพทย์]
Fibrinolytic Split Productผลผลิตจากการแยกย่อยไฟบริน [การแพทย์]
Fibrinolytic Systemระบบการสลายไฟบริน,ระบบการละลายลิ่มเลือด [การแพทย์]
Fibrinolyticsยาละลายลิ่มเลือด [การแพทย์]
Fibrinous Exudateขูดเอาของเหลวออกทิ้ง [การแพทย์]
fibrinไฟบริน, สารที่มีลักษณะเป็นเส้นใยเหนียวพบในเลือด ช่วยในการแข็งตัวของเลือดเมื่อเกิดบาดแผล โดยไฟบรินจะประสานกันเป็นร่างแหอุดรอยฉีกขาดของเส้นเลือดตรงบริเวณปากแผล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fibrinogenไฟบริโนเจน, โปรตีนชนิดหนึ่งในน้ำเลือด ซึ่งจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไฟบริน เพื่อช่วยในการแข็งตัวของเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inflammation, Fibrinousการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ [การแพทย์]
Laticauda Colubrinaงูสมิงทะเลปากเหลือง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atebrin(เอท'ทะบริน) n. = quinacrine
brinal(บริง'จอล) n. มะเขือ
brindlen. สัตว์ที่สีลาย,สีลาย adj. ต่าง,ลาย
brine(ไบรน) n. น้ำเค็ม,ทะเล,มหาสมุทร,น้ำทะเล,น้ำมหาสมุทร,สารละลายเกลือ vt. ใส่น้ำเกลือ,ใส่ลงในน้ำเกลือ., See also: briner n. ดูbrine brinish adj. ดูbrine, Syn. sea
bring(บริง) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอามาให้,นำมาให้,พามา,นำมาสู่,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,นำออกมาแสดง,นำเสนอ,ชักชวนขายได้ -Id. (bring about ทำให้เกิด) -Id. (bring around (round)) ชักชวน,โน้มน้าว -Id. (bring forth ทำให้เกิด,นำเสนอ) -Id. (bring in ยอมแพ้)
bringing-upn. การเลี้ยงดูอบรมเด็ก
brinjaul(บริง'จอล) n. มะเขือ
brink(บริงคฺ) n ริม,ขอบ,ปาก,ระยะใกล้,ความจวนเจ,จุดปลาย
brinkmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
brinksmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
briny(ไบร'นี) n. มหาสมุทร adj. เค็มมาก,เกี่ยวกับน้ำเกลือ
fibrin(ไฟ' บริน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งที่ทำให้โลหิตแข็งตัวหรือจับตัวเป็นลิ่มโลหิต
upbringing(อัพ'บริงอิง) n. การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน, Syn. breeding,rearing

English-Thai: Nontri Dictionary
brine(n) น้ำทะเล
bring(vt) นำมา,เอามา,พามา,ยกมา,ทำให้เกิด
brink(n) ปากขอบ,ริม
upbringing(n) การเลี้ยงดู,การอบรม,การศึกษา,การสั่งสอน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're gonna spend a lot of years behind it.Sie werden viele Jahre dahinter verbringen. Knightlines (1985)
Well, this is some way to be spending your birthday.Auch ein Weg, den Geburtstag zu verbringen. Many Happy Returns (1985)
I'm gonna have to check all these circuits. Excuse me, but maybe I can bring... my own tremendous computer sophistication into play here.Vielleicht kann ich mein außergewöhnliches Computerwissen hier ins Spiel bringen. Many Happy Returns (1985)
And since we're on the subject of rebirth... I'd like to propose a toast to the new beginnings for Lowell Industries.Und da wir schon bei Wiedergeburt sind, würde ich gern einen Trinkspruch anbringen, zum Neubeginn von Lowell Industries. Many Happy Returns (1985)
Make that three root beers.Bringen Sie ein Ginger Ale. Sky Knight (1985)
Kind of makes you wish the government... would cooperate just a little bit quicker, doesn't it?Bringt Sie das nicht auf den Gedanken, die Regierung müsste etwas schneller arbeiten? Sky Knight (1985)
Yes? If I was you...- An Ihrer Stelle würde ich Ihrem Freund etwas mehr Respekt beibringen vor dem Sheriff. Sky Knight (1985)
I can walk into any small country with my combat team... and sway the balance of power.Ich könnte mit meiner Kampftruppe das Machtgefüge der Welt ins Wanken bringen. Sky Knight (1985)
Okay, pal, let's shake them up.Okay, Kumpel. Bringen wir sie auf Trab. Sky Knight (1985)
You're dead, Janetti. I know your route. I know your schedule.Shatner wird euch sowieso alle aus dem Geschäft bringen. Ten Wheel Trouble (1985)
Nothing is out of line if I'm willing to pay the price... and you want to earn it.Dieser Job bringt 10.000 Dollar. Ten Wheel Trouble (1985)
Sorry, but you were driving.Kannst du mich nicht irgendwie hier rausbringen? Ten Wheel Trouble (1985)
No kidding.Bringen Sie ihn irgendwo hin, wo er sicher ist. Ten Wheel Trouble (1985)
You could've killed me.Du hättest mich umbringen können. Ten Wheel Trouble (1985)
So, what else does this car do besides look hot?Bringen Sie meinen Bruder ins Gefängnis? - Ich sagte doch, dass ich euch helfen will. Ten Wheel Trouble (1985)
But I didn't kill him. I'm innocent. I don't know about that.Ich wurde hierher geschickt, um Sie in Sicherheit zu bringen, damit ich diesen Fall näher untersuchen kann. Ten Wheel Trouble (1985)
But I don't know you're guilty, either.In Sicherheit bringen? Ten Wheel Trouble (1985)
Doesn't look like I have much choice, does it?Bring das weg! Ten Wheel Trouble (1985)
Now, I'm not positive about anything yet... but if your brother is innocent and people are after these truckers... this could bring it out in the open.Wenn es so ist, dann sind hinter deinem Bruder Leute her, die ihn hinter Gittern sehen wollen. Wenn er aber frei herumliefe, dann würden sie ihn finden und ihn umbringen. Ten Wheel Trouble (1985)
I think I know. You're the boss. You got it.Und dann holst du die Ladung vom Güter- bahnhof ab und bringst sie nach Armorbuilt. Ten Wheel Trouble (1985)
You know what you get for stealing kids?Bringst du mich auch in Sicherheitsverwahrung, wie meinen Bruder? Ten Wheel Trouble (1985)
Yo, Devon. Hello, Michael.Sie glaubt, jemand wollte sie heute Morgen umbringen. The Nineteenth Hole (1985)
In the hands of the proper authorities... this information could drive a wedge into the Detroit family.Bevor wir nicht wissen, was uns Phase zwei bringt, halten wir den Keil zurück. - In Ordnung. The Nineteenth Hole (1985)
I just had to recalibrate his suspension synchronizer.Bring doch seine Datenbank auf den neuesten Stand: The Nineteenth Hole (1985)
I'm glad all of you showed up to pay up your respects... and I can guarantee you it will not be forgotten... but first, I got a nice toast.Aber zuerst will ich einen Toast ausbringen. Er ist von mir persönlich. Gibt es vorher nicht erst noch ein paar Geschenke? The Nineteenth Hole (1985)
I always liked Philly.Darum möchte ich auch einen Toast auf Philly ausbringen, den ich besonders gern habe. The Nineteenth Hole (1985)
That's where we put snoopy reporters.Da bringen wir die neugierigen Reporter hin. Ihr Plan hat funktioniert. The Nineteenth Hole (1985)
I want you to ditch that guy in the cab and haul it out of there.Schmeiß den Kerl aus dem Führerhaus und bring das Ding hier rüber. The Wrong Crowd (1985)
Get this rig out of here or I'm calling the Sheriff!- Bringt den Truck hier raus, oder ich hol den Sheriff. The Wrong Crowd (1985)
Now, for starters, you could get us something to eat.Und jetzt könntest du uns was zu essen bringen. The Wrong Crowd (1985)
Then we're going to pull it into the semi... and we're going to drive that thing down to Mexico.Dann bringen wir das Ding in den Semi und bringen das Ding runter nach Mexiko. The Wrong Crowd (1985)
Get back, it's gonna blow! Get out of here! Get out!Verschwindet, bringt euch in Sicherheit! Hellfire (1985)
- He wouldn't have to go in? - No way!- Er bringt sich nicht in Gefahr? Hellfire (1985)
Bill and MacGyver together? They can work miracles.Bill und MacGyver zusammen können Wunder vollbringen. Hellfire (1985)
Well, let's get this fire food on the road.Wir sollten jetzt zusehen, dass wir dieses Teufelszeug ins Rollen bringen. Hellfire (1985)
You go in carrying an explosive charge.Man bringt eine Sprengladung ans Feuer. Hellfire (1985)
You rig the charge so that they can go right into the gut of the fire. And when it explodes, it eats up all the oxygen and blows out the fire like a birthday candle.Man muss die Sprengladung so dicht an das Feuer heranbringen, dass bei ihrer Explosion in der Nähe der ganze Sauerstoff verbraucht wird. Hellfire (1985)
To let a good friend kill himself, Laura?Dass sich ein Freund umbringt? Hellfire (1985)
You put your hands on that girl one more time, I'm gonna show you where that gun of yours is gonna end up.Wenn du dem Mädchen zu nah kommst, bringe ich dich um. Last Stand (1985)
And we'll just watch real close to make sure you don't make any mistakes.Bringen Sie die Kiste in Ordnung. Wir sehen zu. Last Stand (1985)
What if they do fall for this stunt of yours, bud? What do we get out of it?Wenn sie drauf reinfallen, Bud, was bringt uns das? Target MacGyver (1985)
Folks back home figure if I can get ahold of it, the trouble might stop.Ein paar Leute zu Hause hofften, ihnen das Handwerk zu legen, wenn ich die Karte in meinen Besitz bringe. The Gauntlet (1985)
The great thing about a map, it can get you in and out of places a lot of different ways.Das Tolle an einer Karte ist, dass sie einen auf verschiedene Arten von Orten weg und zu anderen hinbringen kann. The Gauntlet (1985)
It just goes to show you, a good map will always get you where you wanna go.Was soll ich noch dazu sagen? Eine gute Karte bringt einen immer da hin, wohin man will. The Gauntlet (1985)
No, excuse me, ma'am, but my job is to get you out of the country.- Nein, Sie nach Hause zu bringen. The Gauntlet (1985)
So we take the film out ourselves, across the border into Mexico.Wir bringen den Film selbst raus. Über die mexikanische Grenze. The Gauntlet (1985)
You keep me off balance.Sie... bringen mich aus dem Gleichgewicht. The Gauntlet (1985)
We will bring in the crops. I promise.- Wir werden die Ernte einbringen. The Golden Triangle (1985)
If we help you escape, Narai will kill many of our people.Wenn wir Ihnen helfen, bringt Narai viele von uns um. The Golden Triangle (1985)
It sure keeps a crowd occupied.Das bringt die Menge in Schwung. The Golden Triangle (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brin4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
brinActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
brinAfter having fought many hard battles we were able to bring home the bacon and set up a new government.
brinA good student like Tom brings honor to our class.
brinAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
brinAlways bring your notebook to my class, will you?
brinAnd after that she, at a pace of three times a week, gets drunk and at those times brings back a different man.
brinAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
brinA nuclear war will bring about the destruction of mankind.
brinA parent or teacher should bring home to children the pleasure of reading.
brinAre you bringing your camera?
brinArt brings bread.
brinAs for dogs, customers may not bring them into this store.
brinA short walk will bring you to the station.
brinA slip of the tongue often brings about unexpected results.
brinBefore adding a new sentence, please check that your sentence brings new vocabulary by searching the keywords.
brinBe sure to bring rain gear.
brinBiotechnology will bring about a revolution in agriculture.
brinBob forgot to bring the pass, which made him late for school.
brinBring a couple more chairs.
brinBring a fruit tree into blossom.
brinBring along your friend.
brinBring a lunch for our day of hiking.
brinBring an action against the Government.
brinBring an umbrella because it is expected to rain this afternoon.
brinBring an umbrella without forgetting.
brinBring as many boxes as you can carry.
brinBring back my notebook to me, please.
brinBring everything to ruin.
brinBring him in.
brinBringing up a baby is hard work.
brinBring in lunch for the children.
brinBring it along here.
brinBring it back to me.
brinBring it back when you are through.
brinBring it to me.
brinBring me a bucket of water.
brinBring me a clean plate and take the dirty one away.
brinBring me a cup of coffee, will you?
brinBring me a dry towel.
brinBring me a glass of water.
brinBring me a glass of water, please.
brinBring me a moist towel.
brinBring me a piece of chalk.
brinBring me a sheet of paper, please.
brinBring me my glasses.
brinBring me some cold water.
brinBring me something to eat.
brinBring me some water, and be quick about it.
brinBring me the dictionary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูแลเอาใจใส่    [V] take care of, See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster, Syn. เอาใจใส่ดูแล, Example: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
ยังผล    [V] cause, See also: produce, bring about, result in, generate, lead to, Syn. มีผล, Example: จากการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ยังผลให้ราษฎรได้รับความความเดือดร้อนในหลายๆ ด้าน เช่น ขาดแคลนอาหาร เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น, Thai definition: ก่อให้เกิดผล
ตีเข่า    [V] hit with the knee, See also: bring up the knee against a person, Example: คนร้ายจับคอเด็กสาวโน้มเหวี่ยงโยกคอตีเข่าจนร่างบอบบางกองนิ่งอยู่กับพื้น, Thai definition: ยกเข่าขึ้นกระแทก
ทันโลก    [V] modernize, See also: bring up to date, Syn. ทันยุคทันสมัย, Example: เราต้องการให้คนรุ่นใหม่ของเราทันโลกแล้วก็รู้จักตัวเองสร้างอะไรของตัวเองได้
พกพา    [V] bear, See also: carry, take, bring, Example: เขาโดนตำรวจแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะและทำร้ายผู้อื่น, Thai definition: นำวัสดุ สิ่งของหรืออาวุธไปในระหว่างเดิน
ลดแหลก    [V] reduce the price, See also: discount, lower, reduce, decrease, cut down or bring down the price, Example: ห้างสรรพสินค้างัดกลยุทธ์ถล่มราคาลดแหลกแจกแถมกันเต็มรูปแบบ, Thai definition: ลดราคาอย่างเต็มที่
ส่งผลลัพธ์    [V] effect, See also: bring about, produce as a result, cause, Syn. ส่งผล, มีผล
ประสานงาน    [V] coordinate, See also: integrate, bring together, systematize, harmonize, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้ามากมาย ซึ่งทำงานเป็นจังหวะ และประสานงานกันเป็นระบบ, Thai definition: ทำให้งานของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยกันอย่างสอดคล้อง
โอบอุ้ม [V] support, See also: foster, prop up, back up, bring up, patronize, Example: สหรัฐอเมริกาหันมาสนับสนุนและโอบอุ้มประเทศไทยเต็มที่ หลังจากที่ไทยได้เดินตามแผนของไอเอ็มเอฟอย่างเคร่งครัด, Thai definition: อุ้มชู, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง, สนับสนุน
เสก [V] create, See also: bring about, Syn. เนรมิต, นฤมิต, Example: ฤาษีเสกมีดวิเศษขึ้นมามอบให้เพื่อป้องกันตัว, Thai definition: บันดาลให้เกิดมีขึ้นมา
เบิก [V] bring, See also: take, Syn. จ่าย, Example: ผู้คุมเบิกตัวนักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำ, Thai definition: ขอให้จ่าย
เบิก [V] announce, See also: bring, introduce, Syn. นำเข้าเฝ้า, Example: เจ้าหน้าที่ราชสำนักเบิกทูตเข้าเฝ้า
รำลึก    [V] recall, See also: recollect, bring back to one's mind, call to mind, remember, think back, Syn. ระลึก, คิดถึง, คำนึง, Example: จิตแพทย์ปล่อยให้ผู้ป่วยได้รำลึกและระบายความรู้สึกที่แท้จริงเกี่ยวกับตัวเองโดยอิสระเสรี, Thai definition: คิดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
รำลึกถึง    [V] recall, See also: recollect, bring back to one's mind, call to mind, remember, think back, Syn. ระลึกถึง, Example: คนแก่คนเฒ่ายังรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้ดี, Thai definition: คิดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
ริมน้ำ    [N] riverside, See also: waterside, brink of the water, Syn. ชายน้ำ, Example: บริเวณชายป่ามีทางเดินที่ทำไว้ให้เดินเล่นริมน้ำ
รื้อ    [V] revive, See also: resurrect, reintroduce, restore, bring back, Syn. หยิบยก, Example: หัวหน้าสั่งให้พวกเรารื้อเรื่องที่ระงับไว้ขึ้นมาอีกครั้ง, Thai definition: เอาขึ้นมาใหม่
รื้อฟื้น    [V] resurrect, See also: bring back, renew, revive, reintroduce, Example: ประเทศที่ได้รับอิสรภาพใหม่ๆ รื้อฟื้นภาษาของตนเองขึ้นเป็นภาษาประจำชาติ, Thai definition: เอาขึ้นมาทำใหม่
ลดน้อยลง    [V] decrease, See also: reduce, lower, subside, recede, cut down, diminish, bring down, lessen, Syn. ลดลง, Ant. เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Example: ไฟฟ้าสถิตบริเวณหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำให้ฝุ่นผงลดน้อยลงไป, Thai definition: ลดปริมาณลงไป
ล้ม    [V] overthrow, See also: overturn, bring down, destroy, depose, unseat, topple, Syn. โค่น, ทำลาย, Ant. จัดตั้ง, Example: พวกเขาทำเช่นนี้ก็เพื่อจะล้มโครงการ
หยิบยก    [V] bring up (e.g. a topic), See also: raise, put forward (e.g. a suggestion), advance, present, Syn. เสนอ, แสดง, กล่าวถึง, Example: ที่ประชุมได้หยิบยกปัญหายาเสพติดขึ้นมาเป็นหัวข้อใหญ่ เพราะการลักลอบค้ายากำลังเป็นปัญหาใหญ่สุดในช่วงนั้น, Thai definition: ยกขึ้นอ้าง
นำมา    [V] bring, See also: take, bear, fetch, Syn. เอามา, Example: ไม้เป็นผลิตผลป่าไม้อย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์รู้จักนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก่อนวัสดุอื่นใดมาตั้งแต่สมัยโบราณ
แนบชิด [V] snuggle up to, See also: nestle, press close to, be close to, bring into close contact, Syn. แนบ, แอบชิด, อิงแอบ, Example: เธอเบียดร่างแนบชิดจนแขนข้างหนึ่งของผมสัมผัสกับนิ่มเนื้อ
เป็นคดี [V] go to court, See also: go to law, carry on a lawsuit, file/bring a suit against, Syn. เป็นคดีความ, Example: เรื่องทะเลาะกันเล็กน้อยกลายเป็นคดีขึ้นมาเมื่อคู่กรณีต่างไม่ยอมกัน, Thai definition: กลายเป็นเรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
ขึ้นโรงขึ้นศาล    [V] go to court, See also: go to law, carry on a lawsuit, file/bring a suit, Syn. ขึ้นศาล, ฟ้องร้อง, เป็นความ, Example: ในช่วงที่ผ่านมาเขาต้องขึ้นโรงขึ้นศาลในข้อหาหมิ่นประมาทหลายคดี, Thai definition: มีคดีฟ้องร้องกันในศาล
ขุดโค่น    [V] overthrow, See also: bring down, oust, overcome, overpower, topple, Syn. ขุดโค่นถอนโคน, ขุดรากถอนโคน, Example: ประชาชนยกย่องเขาราวกับพระเอกขี่ม้าขาวมาขุดโค่นถอนโคนอำนาจของผู้นำเผด็จการทิ้ง
ก่อให้เกิด    [V] cause, See also: produce, lead to, create, result in, bring about, Example: จำนวนคนว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นทุกขณะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม, Thai definition: ทำให้เกิด, เป็นเหตุให้เกิด
ฟื้นความจำ    [V] recall, See also: recollect, bring to mind, Syn. ฟื้นความหลัง, ฟื้นความทรงจำ, Example: คุณปู่ฟื้นความจำสมัยที่หัวหินเป็นที่หลบภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้หลานๆ ฟัง, Thai definition: ระลึกความทรงจำให้กลับคืนมาใหม่
ฟื้นคืนชีพ    [V] resurrect, See also: revive, bring back, Syn. ฟื้นขึ้น, ฟื้นคืนชีวิต, ฟื้น, Example: เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่หลังจากที่หมอทำพิธีมานานกว่า 5 ชั่วโมง, Thai definition: ฟื้นจากความตายกลับเป็นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้ง
เกิดขึ้น    [V] happen, See also: occur, arise, rise, spring, bring about, produce, Syn. อุบัติขึ้น, ปรากฏ, Ant. จบ, สิ้นสุด, Example: ถ้าเรื่องไม่เกิดขึ้นกับเด็กของตัวเองหรือคนใกล้ชิด ก็คงไม่เข้าใจ
ขุดคุ้ย    [V] expose, See also: bring up again, Syn. รื้อฟื้น, คุ้ยเขี่ย, ขุด, Ant. กลบเกลื่อน, ปิดบัง, ปกปิด, Example: นักข่าวพยายามขุดคุ้ยอดีตที่ไม่ค่อยดีของนางสาวไทย, Thai definition: ค้นเอาเรื่องเก่าขึ้นมาเปิดเผย
หยิบ    [V] pick, See also: select, take, bring, Syn. จับ, ถือ, ฉวย, Example: ห้ามใช้มือเปล่าหยิบสารเคมีฆ่าแมลงหรือเมล็ดฝ้ายที่คลุกสารเคมีฆ่าแมลงเป็นอันขาด, Thai definition: เอานิ้วมือจับขึ้น
หยิบ    [V] bring up, See also: raise, Syn. หยิบยก, นำมา, เสนอ, Example: นักเคลื่อนไหวต่อต้านหยิบเอาประเด็นเส้นทางเดินช้างป่ามาเป็นข้อต่อสู้ในการต่อต้านโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติ
ฝากโรงเรียน    [V] take a child to enter a school, See also: bring (a child) to study in a school, Syn. ฝากเรียน, Example: นิดพาลูกไปฝากโรงเรียนแถวบ้าน, Thai definition: นำเด็กไปสมัครเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียน
พก    [V] carry, See also: bring, take, Example: แม้แต่คนที่มีนิสัยที่แข็งกร้าวยังต้องพกพระเป็นพวงๆ เพราะความกลัวผีจนจับใจ, Thai definition: เอาเก็บหรือซ่อนไว้ในพกหรือในสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
พา    [V] bring, See also: lead, guide, take, Syn. นำ, นำพา, Example: พระยากำแพงเพชรพากำลังคนประมาณพันหนึ่งตีหักวงล้อมพม่าออกไป, Thai definition: นำไป
ฟ้องร้อง    [V] sue, See also: accuse, charge, file, make a prosecution, bring charge against, Syn. กล่าวโทษ, ฟ้อง, ฟ้องคดี, Example: เขาถูกฟ้องร้องกรณีหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้ ซึ่งศาลได้พิจารณาปรับเป็นเงินหนึ่งล้านบาท, Thai definition: กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
ฟักฟูม    [V] bring up, See also: take care, raise, Syn. ฟูมฟัก, Example: เธอจึงรู้สึกเบาใจลงบ้างที่ยังมีคนคอยฟักฟูมลูกแทนยามเมื่อออกไปทำงาน, Thai definition: เลี้ยงดูอย่างทะนุถนอม, ประคับประคองเลี้ยงดู
ฟูมฟัก    [V] bring up, See also: nurture, take care, raise, Syn. ฟักฟูม, กล่อมเกลี้ยง, Example: หล่อนฟูมฟักลูกสาวคนเล็กอย่างกับไข่ในหิน ไม่ให้ชายใดข้องเกี่ยวเลย, Thai definition: เลี้ยงดูอย่างทะนุถนอม, ประคับประคอง
ฟูมเลี้ยง    [V] take care of, See also: bring up, raise, Syn. ฟูมฟัก, กล่อมเกลี้ยง, Example: น้าสาวฟูมเลี้ยงเขาและน้องชายเหมือนลูกแท้ๆ ของตัวเอง, Thai definition: ดูแลรักษาเลี้ยงให้อิ่มเป็นสุข
ภร    [V] support, See also: feed, bring up, raise, Syn. เลี้ยงดู, ค้ำจุน, Notes: (บาลี)
เปิดโปง [V] reveal a secret, See also: show up, expose, uncover, unmask, divulge, bring to light, Syn. เปิดเผย, แฉโพย, แฉ, เผยโฉม, Ant. ปกปิด, Example: สื่อมวลชนเปิดโปงการคอร์รัปชั่นของอดีตรัฐมนตรี, Thai definition: เปิดเผยความลับที่เขาปิดไว้
มุ่งเสนอ    [V] bring up, See also: introduce, present, show, display, suggest, put on, exhibit, demonstrate, Syn. เสนอ, นำเสนอ, Example: เขาใส่ใจต่อเรื่องนี้ค่อนข้างสูงน่าเสียดายอยู่นิดตรงสาระที่เขามุ่งเสนอออกจะพร่าเลือนไป
เป็นความ [V] have a case in court, See also: litigate, be involved in a lawsuit, go to law or court, carry on a lawsuit on, file/bring, Syn. เป็นคดี, มีคดี, Example: นักการเมืองมักเป็นความกับนักหนังสือพิมพ์อยู่เสมอ, Thai definition: มีเรื่องฟ้องร้อง
หมิ่น    [ADV] on the brink of, See also: on the verge of, Syn. หมิ่นเหม่, Example: แม่วางถาดไว้หมิ่นโต๊ะ จึงหล่นลงมาทับเท้า
ตัวเงินตัวทอง    [N] money spinner, See also: milch cow, ready source of income, valuable person, fortune bringer, Example: นักร้องคนนี้เป็นตัวเงินตัวทองที่ดึงลูกค้าเข้าร้าน, Thai definition: ผู้ที่มีค่า, สิ่งที่จะนำโชคลาภมาให้
ตัวเงินตัวทอง    [N] money spinner, See also: milch cow, ready source of income, valuable person, fortune bringer, Example: นักร้องคนนี้เป็นตัวเงินตัวทองที่ดึงลูกค้าเข้าร้าน, Thai definition: ผู้ที่มีค่า, สิ่งที่จะนำโชคลาภมาให้
ต่อความยาวสาวความยืด    [V] bring up a side issue to complicate the matter, Example: ฉันไม่ต้องการต่อความยาวสาวความยืดกับคนอย่างเธอ, Thai definition: พูดกันไปพูดกันมาให้มากเรื่องเกินสมควร, Notes: สำนวน
ตีแผ่    [V] give sth/sb away, See also: expose, disclose, uncover, unveil, show up, bring to light, Syn. เปิดเผย, เผย, Ant. ปกปิด, ปิดบัง, Example: บทความเรื่องนี้ตีแผ่การโกงกินครั้งใหญ่ของรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้, Thai definition: เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดแจ้ง
ทาม    [V] place over, See also: bring against, Syn. ตาม, ลองดู, เลียบเคียง
นำ    [V] bring, See also: take, fetch, come with, Syn. นำมา, Example: ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้นำยาประจำตัวมาด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอา[v.] (ao) EN: take ; get ; bring   FR: prendre ; saisir
เอามา[v.] (ao mā) EN: bring   FR: apporter ; amener ; porter ; acquérir
เอาไปด้วย[v. exp.] (ao pai dūay) EN: bring along   FR: emmener
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up   FR: nourir
เบิก[v.] (boēk) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up   FR: retirer
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojaisai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster   FR: prendre soin
ฟื้นคืนชีพ[v. exp.] (feūn kheūnchīp) EN: resurrect ; revive ; bring back   
ฟื้นความจำ[v. exp.] (feūn khwāmjam) EN: recall ; recollect ; bring to mind   
ฟ้องหมิ่นประมาท[v. exp.] (føng minpramāt) EN: bring an action for libel   
ฟ้องเรียกค่าเสียหาย[v. exp.] (føng rīek khāsīahāi) EN: bring an action for damages ; sue for damages   
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute   FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
ฟ้องฐานหมิ่นประมาท[v. exp.] (føng thān minpramāt) EN: bring an action for defamation   
ฟ้องต่อศาล[v. exp.] (føng tø sān) EN: go to court ; bring an action   
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character   FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
การฟ้อง[n.] (kān føng) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against   FR: accusation [f] ; charge [f]
การฟ้องร้อง[n.] (kān føngrøng) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against   
การนำ[n.] (kān nam) EN: bringing ; taking ; carrying ; fetching ; delivery   
การยื่นฟ้อง[n. exp.] (kān yeūn føng) EN: bringing of an action ; filing of an action   
แขนง[n.] (khanaēng) EN: twig   FR: petite branche [f] ; brindille [f]
เค็ม [X] (khem) EN: salty ; salted ; briny ; saline   FR: salé
ครึ่งผีครึ่งคน[adj.] (khreung phī khreung khon) EN: near death ; on the brink of death ; extremely weak ; of fatal end   FR: à l'article de la mort ; mourant ; agonisant ; à moitié mort
ขุดโค่น[v. exp.] (khut khōn) EN: overthrow ; bring down ; oust ; overcome ; overpower ; topple   
ขุดคุ้ย[v.] (khutkhui) EN: expose ; bring up again   
กิ่งก้อย[n.] (kingkøi) EN: jot ; iota ; bit ; whit ; mite ; scrap   FR: brin [m] ; iota [m] ; bribe [f] ; soupçon [m]
เกิดขึ้น[v.] (koētkheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; crop up ; form   FR: se produire ; survenir ; arriver ; naître ; se former ; émerger ; surgir
ก่อให้เกิด[v. exp.] (køhaikoēt) EN: cause ; produce ; lead to ; create ; result in ; bring about ; engender   FR: provoquer ; causer ; susciter ; produire ; engendrer
กดดัน[v.] (kotdan) EN: push ; press; bring pressure to bear (on)   
กดราคา[v. exp.] (kot rākhā) EN: lower the price ; bring down prices ; underprice ; reduce price ; force the price down ; undersell   FR: baisser le prix
กระทำ[v.] (kratham) EN: do ; act ; cause ; bring about ; effect ; perform ; treat ; carry out ; make   FR: agir ; faire ; commettre ; se comporter
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: brackish ; briny ; saline   FR: saumâtre
กวนตีน[v. exp.] (kūan tīn) EN: ask for a kick in the pants ; bring trouble upon one’s self ; to mess with s.o.   
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: grow ; raise ; bring up   FR: élever ; éduquer ; former
เลี้ยงดู[v.] (līengdū) EN: look after ; support ; bring up   FR: prendre soin ; veiller sur ; élever ; faire vivre
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi long) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen   FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer
มะเขือเปราะ[n. exp.] (makheūa prǿ) EN: small eggplant ; eggplant ; Brinjal   FR: aubergine ronde [f]
มะแว้งต้น [n.] (mawaēng ton) EN: Sparrow ‘s Brinjal   
นำ[v.] (nam) EN: bring ; take ; fetch ; come with ; carry   FR: amener ; transporter
นำเข้า[v.] (namkhao) EN: import ; introduce ; bring in   FR: importer ; introduire
นำเข้า[v.] (namkhao) EN: import ; introduce ; bring in   FR: introduire ; faire entrer ; importer
น้ำเค็ม [n. exp.] (nām khem) EN: salt water ; brine   FR: eau salée [f]
น้ำเกลือ[n. exp.] (nām kleūa) EN: brine ; saline solution   FR: solution saline [f] ; saumure [f] ; eau salée [m]
นำมา[v.] (nam mā) EN: bring ; take ; bear ; fetch   FR: amener ; apporter
นำมาใช้[v. exp.] (nam mā chai) EN: apply ; bring to use ; put to use ; use ; make use of ; utilize ; adopt ; make use of   FR: utiliser
นำมาซึ่ง[v. exp.] (nam mā seung) EN: bring about ; lead to ; bring in   
นำไปสู่[v. exp.] (nam pai sū) EN: bring about to ; go to be   
นำสืบ[v.] (namseūp) EN: attest ; bring witness or evidence to court ; bring witnesses to prove ; serve as proof of   FR: amener des témoins à la barre
น้ำทะเล[n. exp.] (nām thalē) EN: salty water ; brine   FR: saumure [f]
นึก[v.] (neuk) EN: think ; consider ; ponder ; bring to mind ; recall   FR: penser ; s'imaginer ; supposer ; concevoir ; ressentir
นึกได้[v. exp.] (neuk dāi) EN: recall ; remember ; recollect ; bring to mind ; bring back   
นึกย้อน[v. exp.] (neuk yøn) EN: recall ; recollect ; bring to mind ; bring back   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIN    B R IH1 N
BRINN    B R IH1 N
BRINK    B R IH1 NG K
BRINE    B R AY1 N
BRING    B R IH1 NG
BRINKS    B R IH1 NG K S
BRINGS    B R IH1 NG Z
KOBRIN    K AA1 B R IH2 N
COBRIN    K AA1 B R IH2 N
BRINEY    B R IH1 N IY0
BRINES    B R AY1 N Z
FIBRIN    F AY1 B R AH0 N
BRINER    B R AY1 N ER0
DOBRIN    D AA1 B R IH2 N
BRINLEE    B R IH1 N L IY0
DOBRINS    D AA1 B R IH2 N Z
BRINNER    B R IH1 N ER0
BRINSER    B R IH1 N S ER0
SEBRING    S IY1 B R IH0 NG
BRINTON    B R IH1 N T AH0 N
BRINSON    B R IH1 N S AH0 N
BRINTEC    B R IH1 N T EH2 K
CABRINI    K AH0 B R IY1 N IY0
BRINLEY    B R IH1 N L IY0
BRINGLE    B R IH1 NG G AH0 L
BRINING    B R AY1 N IH0 NG
BRINDEL    B R IH1 N D EH2 L
BRINDLE    B R IH1 N D AH0 L
BRINK'S    B R IH1 NG K S
BRINKER    B R IH1 NG K ER0
BRINKLY    B R IH1 NG K L IY0
SABRINA    S AH0 B R IY1 N AH0
BRINGING    B R IH1 NG IH0 NG
BRINEGAR    B R IH1 N IH0 G ER0
DOBRINJA    D AH0 B R IY1 N JH AH0
BRINDLEY    B R IH1 N D L IY0
OBRINSKY    OW0 B R IH1 N S K IY0
OBRINGER    AA1 B R IH0 NG ER0
BRINGMAN    B R IH1 NG M AH0 N
TENBRINK    T EH1 N B R IH2 NG K
BRINKMAN    B R IH1 NG K M AH0 N
KOBRIN'S    K AA1 B R IH2 N Z
BRINKLEY    B R IH1 NG K L IY0
DOBRINJA    D AH0 B R IY1 N Y AH0
SCHUBRING    SH AH1 B ER0 IH0 NG
CABRINI'S    K AH0 B R IY1 N IY0 Z
DOBRINSKI    D AH0 B R IH1 N S K IY0
BRINKMANN    B R IH1 NG K M AH0 N
HEIDBRINK    HH AY1 D B R IH0 NG K
BRINKMEYER    B R IH1 NG K M AY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brine    (n) (b r ai1 n)
bring    (v) (b r i1 ng)
brink    (n) (b r i1 ng k)
briny    (j) (b r ai1 n ii)
brines    (n) (b r ai1 n z)
brings    (v) (b r i1 ng z)
brinks    (n) (b r i1 ng k s)
brinier    (j) (b r ai1 n i@ r)
sabring    (v) (s ei1 b @ r i ng)
atabrine    (n) (a1 t @ b r ii n)
brindled    (j) (b r i1 n d l d)
bringing    (v) (b r i1 ng i ng)
briniest    (j) (b r ai1 n i i s t)
upbringing    (n) (uh1 p b r i ng i ng)
brinkmanship    (n) (b r i1 ng k m @ n sh i p)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
育児[いくじ, ikuji] Thai: การเลี้ยงเด็กให้เจริญเติบโต English: upbringing

German-Thai: Longdo Dictionary
bringenนำมา |brachte, gebracht|
Zeit verbringen mit etw.(phrase) ใช้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Zeit verbringen mit jm.(phrase) ใช้เวลากับคนใดคนหนึ่ง
zum Erliegen bringenทำให้เสียระบบ, ทำให้ยุ่งเหยิง เช่น Der Monsoon bringt die Baustellen zum Erliegen.
unter Kontrolle bringenควบคุมดูแล, ควบคุมให้ได้ตามที่ต้องการ, See also: kontrollieren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zum Abschluss bringen; perfekt machento clinch [Add to Longdo]
Äußerung {f}; Vorbringen {n} (einer Meinung)ventilation (of an opinion) [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Geschäft {n} | Angelegenheiten {pl} | seine Angelegenheiten in Ordnung bringen | seine Angelegenheiten abwickeln | internationale Angelegenheiten; zwischenstaatliche Angelegenheitenaffair | affairs | to order one's affairs | to wind up one's affairs | International Affairs [Add to Longdo]
Antrag {m}; Gesuch {n} | Anträge {pl}; Gesuche {pl} | gemeinsamer Antrag | einen Antrag stellen | einen Antrag stellen | einen Antrag ablehnen | einen Antrag annehmen | einen Antrag durchbringen | über einen Antrag entscheidenmotion | motions | joint motion | to bring forward a motion | to make a motion | to reject a motion | to carry a motion | to carry a motion | to decide on a motion [Add to Longdo]
Autobahnzubringer {n}; Zubringerstraße {f}; Zubringer {m}freeway feeder road; feeder road [Add to Longdo]
Beschwerde {f}; Klage {f} | Beschwerden {pl}; Klagen {pl} | eine Beschwerde vorbringen | ohne Beschwerdencomplaint | complaints | to make a complaint | uncomplaining [Add to Longdo]
Bestückung {f}; Unterbringung {f}placement [Add to Longdo]
Betoneinbringung {f}; Betonieren {n}placing of concrete [Add to Longdo]
Bett {n}; Lager {n} | Betten {pl} | das Bett machen | im Bett bleiben; das Bett hüten | im Bett; zu Bett | im Bett | ins Bett bringen | ins Bett gehenbed | beds | to make a bed | to stay in bed | abed | between the sheets | to put to bed | to go to bed [Add to Longdo]
an den Bettelstab bringento beggar [Add to Longdo]
Bienenstock {m}; Bienenkorb {m} | Bienenstöcke {pl}; Bienenkörbe {pl} | in den Bienenstock bringen; einfangenbeehive; hive | beehives; hives | to hive (bees) [Add to Longdo]
Bonder {m} (Gerät zum Aufbringen von Chips auf einen Träger)die bonder [Add to Longdo]
Brinellhärte {f} [techn.]Brinell hardness [Add to Longdo]
Bringer {m}bringer [Add to Longdo]
Bringschuld {f}debt to be discharged at creditor's domicile [Add to Longdo]
etw. unter Dach und Fach bringento get sth. in the bag [Add to Longdo]
jdm. einen Dämpfer gebento take sb. down; to bring sb. down a peg or two [Add to Longdo]
Dienstleistung {f}; Leistung {f} | Dienstleistungen {pl} | eine Leistung erbringen | erbrachte Leistungenservice; provision of services | services | to render a service | services rendered [Add to Longdo]
in Einklang bringen (mit)to bring into accordance (with) [Add to Longdo]
Erbringung {f} einer Dienstleistungservice delivery [Add to Longdo]
jdn. unter die Erde bringento cause someone's death; to cause someone to be buried [Add to Longdo]
etw. in Erfahrung bringento learn sth.; to find out sth. [Add to Longdo]
Erinnerung {f}; Andenken {n} | Erinnerungen {pl}; Andenken {pl} | zum Andenken an | Erinnerungen weckenmemory | memories | in memory of | to bring back memories [Add to Longdo]
Ernte {f}; Lese {f}; Ausbeute {f}; Ertrag {m} | Ernten {pl} | Einbringen der Ernteharvest | harvests | harvest home [Add to Longdo]
Erziehung {f}upbringing [Add to Longdo]
zur Explosion bringen; sprengento detonate [Add to Longdo]
Fährte {f} | Fährten {pl} | jdn. auf die falsche Fährte bringentrack | tracks | to set someone on the wrong track [Add to Longdo]
Fall {m}; Sache {f}; Prozess {m} | Fälle {pl} | ein schwieriger Fall | auf jeden Fall | auf jeden Fall | auf jeden Fall; auf alle Fälle | auf keinen Fall | auf keinen Fall | auf keinen Fall | auf gar keinen Fall | dieser spezielle Fall | für alle Fälle | für solche Fälle | hoffnungsloser Fall | schlimmster Fall; ungünstigster Fall | im Falle | im vorliegenden Fall | in diesem Fall | in vielen Fällen | zu Fall bringen | zu Fall bringen | auf alle Fälle | auf alle Fälle | einer der wenigen Fällecase | cases | a hard case | at all events; in any event | at any rate | in any case | by no means | in no case | on no account | not on any account | this particular case | just in case | for such occasions | basket case | worst case | in the event | in the present case | in that case | in many instances | to make fall; to bring down | to cause the downfall | at all events | without fail | one of the rare cases [Add to Longdo]
jdn. aus der Fassung bringento throw (stump) someone [Add to Longdo]
einem alten Fuchs neue Tricks beibringen [übtr.]to teach an old dog new tricks [Add to Longdo]
Galgen {m} | jdn. am Galgen hinrichten | jdn. an den Galgen bringengallows | to hang sb. from the gallows | to bring sb. to the gallows [Add to Longdo]
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project) [Add to Longdo]
Gerede {n} | ins Gerede kommen | jdn. ins Gerede bringen | für Gerede sorgentalk | to get oneself talked about | to get sb. talked about | to set tongues wagging [Add to Longdo]
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror [Add to Longdo]
zum Halten bringento bring to a stop [Add to Longdo]
das Auto zur Inspektion bringento put the car in for a service [Add to Longdo]
Kinderstube {f}; Manieren {pl}upbringing; manners [Add to Longdo]
Kontakt {m} [electr.] | Kontakte {pl} | erweiterter Kontakt | federnder Kontakt | gedrehte Kontakte | geschützte Kontakte | konzentrischer Kontakt | männlicher Kontakt | potenzialfreier Kontakt | voreilender Kontakt | Kontakte strahlen | Ausbau der Kontakte | auswechselbare, lötfreie Kontakte | direkt geschalteter Kontakt | Bund des Kontaktes | Kontakt mit Anschlusshülse | Kontakte einschieben; Kontakte einbringencontact | contacts | enlarged contact | resilient contact | machined contacts | shrouded contacts | concentric contact | pin contact | dry contact | first-to-mate last-to-break contact | to blast the contacts | removal of contacts | crimp snap-in contacts | slow action contact | connector shoulder | contact with conductor barrel | to insert contacts [Add to Longdo]
jdn. aus dem Konzept bringento put sb. off his/her stride [Add to Longdo]
Lake {f}; Salzlake {f}brine [Add to Longdo]
Lebensabend {m} | Lebensabende {pl} | seinen Lebensabend verbringeneventide | evenings of life | to spend one's retirement; to spend one's remaining years [Add to Longdo]
jdn. in schlechten Leumund bringento bring sb. into disrepute [Add to Longdo]
etw. unter die Leute bringento make sth. public [Add to Longdo]
Mann {m} | Männer {pl} | an den Mann bringen | den starken Mann markieren | der rechte Mann am rechten Platz | seinen Mann stehen | seinen Mann stehen | der Mann auf der Straßeman | men | to get rid of ... | to throw one's weight about | the right man in the right place | to stand one's ground | to give a good account of oneself | the man in the street [Add to Longdo]
Markt {m} | Märkte {pl}; Absatzgebiete {pl} | auf den Markt bringen | auf den Markt kommenmarket | markets | to put on the market | to come onto the market [Add to Longdo]
jdn. in Misskredit bringento put false colors upon someone [Add to Longdo]
Nenner {m} [math.] | kleinster gemeinsamer Nenner | auf einen gemeinsamen Nenner bringendenominator | least (lowest) common denominator | to bring down to a common denominator [Add to Longdo]
Nutzen {m} | Nutzen abwerfen | Nutzen bringenprofit | to yield profit | to profit [Add to Longdo]
Ordnung {f} | Ordnung halten | Ordnung schaffen; Ruhe schaffen | in Ordnung bringen | nicht in Ordnung sein; kaputt seinorder | to keep order | to establish order | to put in order | to be out of order [Add to Longdo]
in Ordnung bringento fix up [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あげ間[あげまん, ageman] (n) (uk) (col) woman purported to bring good luck to the man she is near [Add to Longdo]
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お手上げ(P);御手上げ[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P) [Add to Longdo]
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
けりを付ける;鳧を付ける(ateji)[けりをつける, keriwotsukeru] (exp,v1) (uk) to settle; to finish; to bring to an end [Add to Longdo]
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check [Add to Longdo]
なれ鮨;熟れ鮨;熟鮨;馴鮨;熟寿司;馴れ寿司;熟れ寿司[なれずし, narezushi] (n) (uk) old-style fermented sushi (pickled in brine rather than vinegar) [Add to Longdo]
ひどい目に遭わせる;ひどい目にあわせる;酷い目に遭わせる[ひどいめにあわせる, hidoimeniawaseru] (exp,v1) (See 目にあう) to bring someone to grief; to give someone hell [Add to Longdo]
アルテミア[, arutemia] (n) (See ブラインシュリンプ) brine shrimp (Artemia salina) (lat [Add to Longdo]
アンチフェブリン[, anchifeburin] (n) antifebrin [Add to Longdo]
オスジイソハゼ[, osujiisohaze] (n) zebra goby (Eviota zebrina); five-bar pygmy-goby [Add to Longdo]
キャリーバック[, kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei [Add to Longdo]
サブリナパンツ[, saburinapantsu] (n) Sabrina pants [Add to Longdo]
シーモンキー[, shi-monki-] (n) (See ブラインシュリンプ) Sea-Monkeys (trademarked variant of brine shrimp) [Add to Longdo]
タマカイ[, tamakai] (n) giant grouper (Epinephelus lanceolatus); brindle bass; bumblebee grouper; Queensland grouper [Add to Longdo]
フィブリノーゲン;フィブリノゲン[, fiburino-gen ; fiburinogen] (n) fibrinogen [Add to Longdo]
フィブリン[, fiburin] (n) fibrin [Add to Longdo]
ブラインシュリンプ[, burainshurinpu] (n) brine shrimp (Artemia salina) [Add to Longdo]
梓に上せる[しにのぼせる, shininoboseru] (exp,v1) to bring (a book) into the world; to publish [Add to Longdo]
圧力をかける;圧力を掛ける[あつりょくをかける, atsuryokuwokakeru] (exp,v1) to apply pressure (on); to bring pressure upon; to lean on [Add to Longdo]
育て[そだて, sodate] (n) bringing up; raising [Add to Longdo]
育てる[そだてる, sodateru] (v1,vt) to raise; to rear; to bring up; (P) [Add to Longdo]
育て上げる;育てあげる[そだてあげる, sodateageru] (v1,vt) to raise (to maturity); to bring up; to rear; to train; to educate [Add to Longdo]
育て方[そだてかた, sodatekata] (n) method of bringing up; method of raising [Add to Longdo]
育む(P);育くむ(io)[はぐくむ, hagukumu] (v5m,vt) to raise; to rear; to bring up; (P) [Add to Longdo]
育児[いくじ, ikuji] (n,vs) childcare; nursing; upbringing; (P) [Add to Longdo]
一歩手前[いっぽてまえ, ippotemae] (exp) just this side of; one step short of; on the brink [Add to Longdo]
引き返す(P);引返す(io)(P);引きかえす[ひきかえす, hikikaesu] (v5s,vt) to repeat; to send back; to bring back; to retrace one's steps; (P) [Add to Longdo]
引き戻す(P);引戻す(io)(P);引きもどす[ひきもどす, hikimodosu] (v5s,vt) to bring back; to restore; (P) [Add to Longdo]
引っ返す[ひっかえす, hikkaesu] (v5s,vt) (See ひきかえす) to repeat; to send back; to bring back; to retrace one's steps [Add to Longdo]
隠し味[かくしあじ, kakushiaji] (n) (putting in) subtle seasoning to bring out the flavor [Add to Longdo]
運び込む;運びこむ[はこびこむ, hakobikomu] (v5m,vt) to carry in; to bring in [Add to Longdo]
運び上げる[はこびあげる, hakobiageru] (v1) to carry or bring (up) [Add to Longdo]
運び入れる[はこびいれる, hakobiireru] (v1) to carry or bring in(to) [Add to Longdo]
運上[うんじょう, unjou] (n) carrying up; bringing up [Add to Longdo]
塩水[しおみず(P);えんすい, shiomizu (P); ensui] (n) salt water; brine; (P) [Add to Longdo]
押さえ込み;抑え込み[おさえこみ, osaekomi] (n) holding down (esp. in judo); holding technique; pinning down; immobilizing; bringing under control [Add to Longdo]
温室育ち[おんしつそだち, onshitsusodachi] (n) sheltered upbringing [Add to Longdo]
架け橋となる[かけはしとなる, kakehashitonaru] (exp,v5r) to bridge (e.g. cultural divides, technical differences, etc.); to bring together [Add to Longdo]
改進[かいしん, kaishin] (n,vs) bringing up to date; progress [Add to Longdo]
開運商法[かいうんしょうほう, kaiunshouhou] (n) (See 霊感商法) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck [Add to Longdo]
開枕[かいちん, kaichin] (n) {Buddh} bringing out the pillows and futon (in Zen Buddhism); sleeping [Add to Longdo]
外縁[がいえん, gaien] (adj-na,n) brink; outer edge [Add to Longdo]
割れ返る[われかえる, warekaeru] (v5r,vi) to break completely; to (figuratively) bring the house down [Add to Longdo]
釜風呂;竈風呂[かまぶろ, kamaburo] (n) (See 蒸し風呂・むしぶろ) steam bath (often using brine) [Add to Longdo]
甘やかして育てる[あまやかしてそだてる, amayakashitesodateru] (v1) to bring up indulgently [Add to Longdo]
顔に泥を塗る[かおにどろをぬる, kaonidorowonuru] (exp,v5r) to bring disgrace (dishonor, dishonour) on; to fling mud at; to put to shame [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三旬九食[sān xún jiǔ shí, ㄙㄢ ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧㄡˇ ㄕˊ, ] in thirty days only nine meals (成语 saw); family on the brink of starvation; in dire straights [Add to Longdo]
促使[cù shǐ, ㄘㄨˋ ㄕˇ, 使] spur on; urge; to cause; to bring about [Add to Longdo]
催情[cuī qíng, ㄘㄨㄟ ㄑㄧㄥˊ, ] to promote oestrus; to bring an animal to heat by artifial means [Add to Longdo]
光前裕后[guāng qián yù hòu, ㄍㄨㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄩˋ ㄏㄡˋ, / ] to bring honor to one's ancestors and benefit future generations (成语 saw) [Add to Longdo]
光宗耀祖[guāng zōng yào zǔ, ㄍㄨㄤ ㄗㄨㄥ ㄧㄠˋ ㄗㄨˇ, 耀] to bring honor to one's ancestors [Add to Longdo]
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, ] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees) [Add to Longdo]
创新[chuàng xīn, ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ, / ] innovation; to bring forth new ideas; to blaze new trails [Add to Longdo]
创造[chuàng zào, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ, / ] to create; to bring about; to produce [Add to Longdo]
吊审[diào shěn, ㄉㄧㄠˋ ㄕㄣˇ, / ] to bring to trial; to bring to court [Add to Longdo]
吐故纳新[tǔ gù nà xīn, ㄊㄨˇ ㄍㄨˋ ㄋㄚˋ ㄒㄧㄣ, / ] lit. to breathe out stale air and breathe in fresh (成语 saw, from Zhuangzi 庄子); fig. to get rid of the old and bring in the new [Add to Longdo]
告状[gào zhuàng, ㄍㄠˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] to complain; to sue; to bring a lawsuit; to lodge a complaint against sb with a manager [Add to Longdo]
商榷[shāng què, ㄕㄤ ㄑㄩㄝˋ, ] to discuss; to bring up various ideas for discussion [Add to Longdo]
喜鹊[xǐ què, ㄒㄧˇ ㄑㄩㄝˋ, / ] black-billed magpie (Pica pica), legendary bringer of good luck [Add to Longdo]
丧门星[sàng mén xīng, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄥ, / ] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck [Add to Longdo]
丧门神[sàng mén shén, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄕㄣˊ, / ] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck [Add to Longdo]
囊括[náng kuò, ㄋㄤˊ ㄎㄨㄛˋ, ] include; embrace; bring together [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] dust, earth; a bank of earth; to dig; to bring together [Add to Longdo]
[bèn, ㄅㄣˋ, ] bring together; dust [Add to Longdo]
培养[péi yǎng, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ, / ] to train; culture; to bring up; to groom (for a position) [Add to Longdo]
多行不义必自毙[duō xíng bù yì bì zì bì, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄅㄧˋ, / ] persist in evil and you will bring about your own destruction [Add to Longdo]
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, / ] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment [Add to Longdo]
妙手回春[miào shǒu huí chūn, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ, ] magical hands bring the dying back to life (成语 saw); miracle cure; brilliant doctor [Add to Longdo]
家教[jiā jiào, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄠˋ, ] family education; upbringing; to bring sb up; private tutor [Add to Longdo]
实现[shí xiàn, ㄕˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] to achieve; to implement; to realize; to bring about [Add to Longdo]
导致[dǎo zhì, ㄉㄠˇ ㄓˋ, / ] to lead to; to create; to cause; to bring about [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, / ] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise [Add to Longdo]
带来[dài lái, ㄉㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] to bring; to bring about; to produce [Add to Longdo]
带到[dài dào, ㄉㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] to bring to [Add to Longdo]
带去[dài qu, ㄉㄞˋ ㄑㄩ˙, / ] bring away [Add to Longdo]
带回[dài huí, ㄉㄞˋ ㄏㄨㄟˊ, / ] to bring back [Add to Longdo]
扶养[fú yǎng, ㄈㄨˊ ㄧㄤˇ, / ] to foster; to bring up; to raise [Add to Longdo]
找不自在[zhǎo bù zì zai, ㄓㄠˇ ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄗㄞ˙, ] to ask for trouble; to bring misfortune on oneself [Add to Longdo]
拉平[lā píng, ㄌㄚ ㄆㄧㄥˊ, ] to bring to the same level; to even up; to flare out; to flatten out [Add to Longdo]
拿来[ná lái, ㄋㄚˊ ㄌㄞˊ, / ] bring [Add to Longdo]
捉拿归案[zhuō ná guī àn, ㄓㄨㄛ ㄋㄚˊ ㄍㄨㄟ ㄢˋ, / ] bring to justice [Add to Longdo]
[shāo, ㄕㄠ, ] bring or take (along) [Add to Longdo]
接轨[jiē guǐ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄟˇ, / ] railtrack connection; to integrate into sth; to dock; to connect; to bring into line with; to adapt [Add to Longdo]
推陈出新[tuī chén chū xīn, ㄊㄨㄟ ㄔㄣˊ ㄔㄨ ㄒㄧㄣ, / ] to innovate; to weed out the old and bring in new ideas; bring forth the new through the old; to evolve the new from the old [Add to Longdo]
提前[tí qián, ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ, ] to shift to an earlier date; to bring forward; to advance [Add to Longdo]
提及[tí jí, ㄊㄧˊ ㄐㄧˊ, ] to mention; to raise (a subject); to bring to sb's attention [Add to Longdo]
提审[tí shěn, ㄊㄧˊ ㄕㄣˇ, / ] to commit sb for trialto bring sb before the court [Add to Longdo]
提挈[tí qiè, ㄊㄧˊ ㄑㄧㄝˋ, ] to hold by the hand; fig. to nurture; to foster; to bring up; to support [Add to Longdo]
提早[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, ] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time) [Add to Longdo]
提纲挈领[tí gāng qiè lǐng, ㄊㄧˊ ㄍㄤ ㄑㄧㄝˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] to concentrate on the main points (成语 saw); to bring out the essentials [Add to Longdo]
提讯[tí xùn, ㄊㄧˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] to bring sb to trial [Add to Longdo]
扬清激浊[yáng qīng jī zhuó, ㄧㄤˊ ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄓㄨㄛˊ, / ] lit. drain away filth and bring in fresh water (成语 saw); fig. dispel evil and usher in good; eliminate vice and exalt virtue [Add to Longdo]
搜罗[sōu luó, ㄙㄡ ㄌㄨㄛˊ, / ] to gather; to collect; to bring together [Add to Longdo]
拨乱反正[bō luàn fǎn zhèng, ㄅㄛ ㄌㄨㄢˋ ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, / ] bring order out of chaos; set to rights things which have been thrown into disorder [Add to Longdo]
抚养[fǔ yǎng, ㄈㄨˇ ㄧㄤˇ, / ] to foster; to bring up; to raise [Add to Longdo]
抚养成人[fǔ yǎng chéng rén, ㄈㄨˇ ㄧㄤˇ ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] to bring up (a child) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
だ捕[だほ, daho] kapern, aufbringen [Add to Longdo]
乱す[みだす, midasu] in_Unordnung_geraten, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
乱れる[みだれる, midareru] in_Unordnung_geraten, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
伴う[ともなう, tomonau] begleiten, mit_jemanden_gehen, mit_sich_bringen, begleitet_sein_von [Add to Longdo]
供える[そなえる, sonaeru] darbringen, opfern [Add to Longdo]
募る[つのる, tsunoru] werben, anwerben, aufbringen, heftiger_werden [Add to Longdo]
収容[しゅうよう, shuuyou] Aufnahme, Unterbringung [Add to Longdo]
収拾[しゅうしゅう, shuushuu] unter_Kontrolle_bringen, -regeln [Add to Longdo]
奉る[たてまつる, tatematsuru] darbringen, opfern, verehren [Add to Longdo]
奉献[ほうけん, houken] widmen, darbringen, einem_Schrein_widmen, einem_Schrein_darbringen [Add to Longdo]
奉納[ほうのう, hounou] Opferung, Weihung, Darbringung [Add to Longdo]
完成[かんせい, kansei] Fertigstellung, Vollendung, Vollbringung, Vervollkommnung [Add to Longdo]
寄せる[よせる, yoseru] naeher_bringen, beiseite_ruecken, beiseite_legen, sammeln, senden [Add to Longdo]
捕獲[ほかく, hokaku] -Fang, Aufbringung, Kapern [Add to Longdo]
搬送[はんそう, hansou] befoerdern, -bringen, ueberbringen [Add to Longdo]
携帯[けいたい, keitai] bei_sich_haben, mitnehmen, mitbringen [Add to Longdo]
散らかす[ちらかす, chirakasu] zerstreuen, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
明かす[あかす, akasu] (die Nacht) verbringen, gestehen [Add to Longdo]
沸かす[わかす, wakasu] zum_Kochen_bringen, zum_Sieden_bringen [Add to Longdo]
発揮[はっき, hakki] entfalten, -zeigen, zur_Geltung_bringen [Add to Longdo]
磨き上げる[みがきあげる, migakiageru] auf_Hochglanz_bringen [Add to Longdo]
覆す[くつがえす, kutsugaesu] stuerzen, zu_Fall_bringen [Add to Longdo]
輩出[はいしゅつ, haishutsu] (Talente) hervorbringen, erscheinen [Add to Longdo]
遂げる[とげる, togeru] erreichen, vollbringen, durchfuehren [Add to Longdo]
過ごす[すごす, sugosu] verbringen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top