ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bear arms

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bear arms-, *bear arms*, bear arm
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just the right to bear arms.ไม่พอใจก็พกปืนซะเลยสิ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Don't get a gun. Why would he bear arms?อย่าไปเอาปืนมานะ ทำไมเขาต้องติดอาวุธด้วย Pineapple Express (2008)
I still have the right to bear arms.ผมยังคงมีสิทธิ ที่จะใช้อาวุธ Kill Shot (2011)
You see, this is bad for you because rifles alone will violate your parole, and before you start whining about your Second Amendment right, your right to bear arms, please let me remind you that that right appliesเห็นไหม นี่แย่สำหรับนาย เพราะไรเฟิลอย่างเดียว ก็เป็นการละเมิดทัณฑ์บนแล้ว ก่อนจะเริ่มบ่น Alaheo Pau'ole (2011)
Bear arms!แขนหมี! Empty Hands (2012)
But I'm sorry, I will not bear arms.แต่ฉันขอโทษนะฉันจะไม่พกพา อาวุธ Hacksaw Ridge (2016)
"That includes, in this case, his disobeying orders to bear arms."ซึ่งรวมถึงในกรณีนี้คำสั่งไม่เชื่อ ฟังคำสั่งของเขาจะใช้อาวุธ Hacksaw Ridge (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bear armsAmericans have the right to bear arms.
bear armsSoldiers bear arms.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พกอาวุธ[v. exp.] (phok āwut) EN: bear arms   FR: porter une arme

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top