ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be nervous

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be nervous-, *be nervous*, be nervou
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't be nervous.อย่ากังวล Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't be nervous.อย่ากังวล Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'd be nervous.ฉันจะประสาท 2010: The Year We Make Contact (1984)
We don't have anything to be nervous about.เราไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้ว Anastasia (1997)
You don't have to be nervous, Will.เธอไม่ได้คลั่งหรอกวิลล์ Good Will Hunting (1997)
Don't be nervous.อย่าประหม่าไปเลย. Visitor Q (2001)
It's okay to be nervous, all right?มันโอเคถ้าคุณอาจจะรู้สึกระวนกระวายบ้าง / ใช่มั้ย? The Notebook (2004)
Don't be nervous, man.อย่าเครียดไปเลยเพื่อน Love So Divine (2004)
You don't have to be nervous.ผมไม่มะงุมมะงาหราไปหรอก King Kong (2005)
How can you be nervous when I can't even touch you?คุณจะตื่นเต้นทำไม ในเมื่อผมไม่สามารถโดนคุณได้ Just Like Heaven (2005)
Don't be nervous.อย่ากลัวไปเลย Smile Again (2006)
You don't have to be nervous. I'm just coming to tell you something today.ไม่ต้องตกใจหรอกวันนี้ฉันมีเรื่องจะบอกเธอ Smile Again (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be nervousIt's natural to be nervous when the plane takes off.
be nervousShe seems to be nervous about her first class.
be nervousYou mustn't be nervous about tomorrow's exam.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประสาทกิน[V] be nervous, Syn. ประสาทแดก, Example: แม่จะประสาทกินอยู่แล้วเมื่อคิดถึงหนี้สินที่พ่อก่อไว้, Thai definition: คิดสับสนวุ่นวายเหมือนเป็นโรคประสาท, Notes: (ปาก)
ประสาทเสีย[V] be irritated, See also: be nervous, feel uneasy, get fretful, be neurotic, Syn. หงุดหงิด, Example: ครูประสาทเสียเมื่อเด็กส่งเสียงร้องไห้กระจองงองแง
กระสับกระส่าย[V] fidget, See also: be nervous, be restless, be uneasy, Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, เร่าร้อนใจ, Example: คนไข้กระสับกระส่ายด้วยความทรมานจากอาการข้างเคียงที่มีผลจากยาตลอดคืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat   FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
กระสับกระส่าย[v.] (krasapkrasāi) EN: fidget ; be nervous ; be restless ; be uneasy   
กระวนกระวาย[v.] (krawonkrawāi) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; try frantically   FR: être agité ; être nerveux
หนักใจ[v.] (nakjai) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut ; be heavy of heart   FR: être embarrassé ; être tracassé
ประสาทกิน[v.] (prasātkin) EN: be nervous   FR: être nerveux
ประสาทเสีย[v.] (prasātsīa) EN: be irritated ; be nervous ; feel uneasy ; get fretful ; be neurotic   FR: être énervé ; être nerveux
วิตก[v.] (witok) EN: be serious ; worry ; be anxious ; be conerned ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut   
วุ่นวายใจ[v.] (wunwāijai) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut   

Japanese-English: EDICT Dictionary
神経を使う;神経をつかう[しんけいをつかう, shinkeiwotsukau] (exp,v5u) to be nervous; to be sensitive; to worry; to be fussy; to be precise [Add to Longdo]
怖がる(P);恐がる[こわがる, kowagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to fear; to dread; to be nervous (about); to be shy (of); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top