ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

automated production

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -automated production-, *automated production*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา automated production มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *automated production*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Produktion {f}; Erzeugung {f}; Herstellung {f} | Produktion rationalisieren; modernisieren | Produktion einstellen | alternative Produktion {f} | automatisierte Produktion {f}production | to streamline production | to stop production | alternative production | automated production [Add to Longdo]
automatische Produktionssteuerung {f}automated production control [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

automated ( AO1 T AH0 M EY2 T AH0 D) production ( P R AH0 D AH1 K SH AH0 N)

 


  

 
automated
 • /AO1 T AH0 M EY2 T AH0 D/ [CMU]
 • (v) /'ɔːtəmɛɪtɪd/ [OALD]
  [automate]
 • (ออ'โทเมท) vt. ทำให้เป็นอัตโนมัติ, ปฏิบัติการหรือควบคุมโดยขบวนการอัตโนมัติ [Hope]
 • /AO1 T AH0 M EY2 T/ [CMU]
 • (v) /'ɔːtəmɛɪt/ [OALD]
production
 • การผลิต[Lex2]
 • ปริมาณที่ผลิตได้[Lex2]
 • ผลิตผล: สิ่งที่ผลิตขึ้นมาได้ [Lex2]
 • (โพรดัค'เชิน) n. การผลิต,การสร้าง,ผลิตผล ###S. manufacture [Hope]
 • (n) การผลิต,การทำ,การประกอบ,การสร้าง [Nontri]
 • /P R AH0 D AH1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • /P R OW0 D AH1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • /P ER0 D AH1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /pr'əd'ʌkʃən/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top