ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

at peace

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at peace-, *at peace*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She lies at peace now, Heathcliff.หล่อนพักผ่อนอย่างสงบแล้ว ฮีธคลิฟฟ์ Wuthering Heights (1992)
She's at peace now.แม่ไปดีแล้วล่ะ The Cement Garden (1993)
Be at peace son of Gondor.ขอให้เจ้าไปสู่สุขคติเถิด บุตรแห่งกอนดอร์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
And are you at peace in this room?แล้วคุณอยู่อย่างสงบในห้องนั้นมั้ย Hope Springs (2003)
Creeping slow You're at peace because you knowเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบา เธอจะสงบ แล้วเธอจะรู้ Mulan 2: The Final War (2004)
Creeping slow I'm at peace because I knowเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบา ฉันดูสงบ ฉันรู้ Mulan 2: The Final War (2004)
- You can fly - i'm at peace because I know- พวกเธอสามารถเหาะเหินได้ - ฉันดูสงบ ฉันรู้ Mulan 2: The Final War (2004)
He is at peace now.เขาจากไปอย่างสงบแล้ว Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Glad I'm at peace with harry's code again. It makes decisions easier --ค่อยยังชั่วหน่อย ที่ผมสบายใจกับ กฎของแฮรี่อีกครั้ง ช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้น Resistance Is Futile (2007)
The burning golden heart of a star at peace is so much better than your frightened little heart.หัวใจดวงดาวยามสงบ ดุจประทีปสุกสกาว ย่อมดีกว่าจิตใจหวาดหวั่น Stardust (2007)
Knowing that she is at peace in the lord's kingdom.รู้ว่าเธอได้ไปสู่อาณาจักรแห่งพระเจ้าแล้ว Cold Ground (2008)
They seem pretty at peace with this bullshit.พวกนี่ไม่สะทกสะท้านน่ะ Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at peaceBoth countries are now at peace.
at peaceHe lives at peace with his wife.
at peaceHer mind is at peace.
at peaceI feel at peace with myself now.
at peaceJapan is at peace with her neighbors.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[ahōsikam] (v) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive

Japanese-English: EDICT Dictionary
四海波静か[しかいなみしずか, shikainamishizuka] (exp) (id) The world is at peace [Add to Longdo]
治まる[おさまる, osamaru] (v5r, vi) to be at peace; to clamp down; to lessen (storm, terror, anger); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peace \Peace\, n. [OE. pees, pais, OF. pais, paiz, pes, F. paix,
   L. pax, pacis, akin to pacere, paciscere, pacisci, to make an
   agreement, and prob. also pangere to fasten. Cf. {Appease},
   {Fair}, a., {Fay}, v., {Fang}, {Pacify}, {Pact}, {Pay} to
   requite.]
   A state of quiet or tranquillity; freedom from disturbance or
   agitation; calm; repose; specifically:
   (a) Exemption from, or cessation of, war with public enemies.
   (b) Public quiet, order, and contentment in obedience to law.
   (c) Exemption from, or subjection of, agitating passions;
     tranquillity of mind or conscience.
   (d) Reconciliation; agreement after variance; harmony;
     concord. "The eternal love and pees." --Chaucer.
     [1913 Webster]
 
   Note: Peace is sometimes used as an exclamation in commanding
      silence, quiet, or order. "Peace! foolish woman."
      --Shak.
      [1913 Webster]
 
   {At peace}, in a state of peace.
 
   {Breach of the peace}. See under {Breach}.
 
   {Justice of the peace}. See under {Justice}.
 
   {Peace of God}. (Law)
   (a) A term used in wills, indictments, etc., as denoting a
     state of peace and good conduct.
   (b) (Theol.) The peace of heart which is the gift of God.
 
   {Peace offering}.
   (a) (Jewish Antiq.) A voluntary offering to God in token of
     devout homage and of a sense of friendly communion with
     Him.
   (b) A gift or service offered as satisfaction to an offended
     person.
 
   {Peace officer}, a civil officer whose duty it is to preserve
    the public peace, to prevent riots, etc., as a polliceman,
    sheriff or constable.
 
   {To hold one's peace}, to be silent; to refrain from
    speaking.
 
   {To make one's peace with}, to reconcile one with, to plead
    one's cause with, or to become reconciled with, another.
    "I will make your peace with him." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 at peace
   adj 1: dead; "he is deceased"; "our dear departed friend" [syn:
       {asleep(p)}, {at peace(p)}, {at rest(p)}, {deceased},
       {departed}, {gone}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top