ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amice

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amice-, *amice*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amice(แอม' มิส) n. ผ้าป่านขาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับสวมรอบคอบและบนไหล่ของพระคริสเตียน

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミセチン[, amisechin] (n) amicetin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amice \Am"ice\, n. [OE. amyse, prob. for amyt, OF. amit, ameit,
   fr. L. amictus cloak, the word being confused with amice,
   almuce, a hood or cape. See next word.]
   A square of white linen worn at first on the head, but now
   about the neck and shoulders, by priests of the Roman
   Catholic Church while saying Mass.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amice \Am"ice\, n. [OE. amuce, amisse, OF. almuce, aumuce, F.
   aumusse, LL. almucium, almucia, aumucia: of unknown origin;
   cf. G. m["u]tze cap, prob. of the same origin. Cf.
   {Mozetta}.] (Eccl.)
   A hood, or cape with a hood, made of lined with gray fur,
   formerly worn by the clergy; -- written also amess, amyss,
   and almuce.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

amice

 


  

 
amice
 • (แอม' มิส) n. ผ้าป่านขาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับสวมรอบคอบและบนไหล่ของพระคริสเตียน [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top