ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

address list

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -address list-, *address list*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา address list มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *address list*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do they have an address listed?มีที่อยู่ของเขาไหมคะ? Countdown (2011)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressliste {f}address list [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
正引き;正引[せいびき, seibiki] (n) lookup (e.g. in a dictionary, address list, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top