ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abschreiben

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abschreiben-, *abschreiben*
German-Thai: Longdo Dictionary
abschreiben(vi) |schrieb ab, hat abgeschrieben| เขียนลอก ลอก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abschreiben; ausbuchen; abbuchen | abgeschrieben; ausgebucht; abgebuchtto write off | written off [Add to Longdo]
abschreibento depreciate [Add to Longdo]
abschreibento charge off [Add to Longdo]
abschreibento copy out [Add to Longdo]
abschreiben; nachahmen | abgeschriebento copy | copied [Add to Longdo]
abschreiben; spickento crib [Add to Longdo]
abschreibendtranscribing [Add to Longdo]
abschreibend; kopierendcopying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  abschreiben /apʃraibən/
   to charge off; to copy; to depreciate; to write off

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top