ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

able to walk

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -able to walk-, *able to walk*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sure you'll eventually be able to walk again.ฉันแน่ใจว่าในที่สุด เธอจะกลับมาเดินได้อีกครั้ง Peaceful Warrior (2006)
Within this frozen world, I'm able to walk freely and unnoticed.กับโลกหยุดสนิท ผมสามารถ เดินอย่างอิสระไม่มีใครเห็น Cashback (2006)
You'll be able to walk.เธอจะเดินได้ Apt. (2006)
You'll be able to walk.เธอจะได้เดินได้ไง Apt. (2006)
I'm not okay. I'm not gonna be able to walk.ฉันไม่โอเค ฉันเดินไม่ไหว Cloverfield (2008)
You are going to be able to walk.คุณจะต้องเดินไหว Cloverfield (2008)
and i thought he should be able to walk to a friend's house by himself, alone.และผมคิดว่าเขาน่าจะเดินไปบ้านเพื่อนได้ด้วยตัวเอง The Instincts (2008)
I won't be able to walk.ฉันคงเดินไม่ได้ Dying Changes Everything (2008)
I'll still be able to walk, right?ผมจะยังเดินได้ ใช่มั้ย Invasion (2009)
You will still be able to walk, burgle,คุณจะยังเดินได้ ตาขโมยย่องเบา Invasion (2009)
You should be able to walk into the archives and monitor us without a problem.เจ้าสามารถเดินเข้าไปในหอจดหมายเหตุ และรายงานเราโดยไม่มีปัญหา Holocron Heist (2009)
Well, the doctor says with a lot of hard work, you maybe be able to walk again someday.หมอบอกว่าถ้าพยายามมากๆ คุณอาจจะกลับมาเดินได้อีกครั้ง You Gotta Get a Gimmick (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
able to walkBut soon he would not be able to walk, write, or even eat by himself.
able to walkIn a few days the baby will be able to walk.
able to walkIs the baby able to walk?
able to walkThe baby is able to walk.
able to walkThe baby will be able to walk soon.
able to walkThe doctors said he would never again be able to walk without some support.
able to walkTheir baby is able to walk already.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top