ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abhängig

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abhängig-, *abhängig*
German-Thai: Longdo Dictionary
abhängig(adj, adv) |von etw./jmdm.| ขึ้นอยู่กับ, ติดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Es gab schon sehr viele Studien über das Thema "Suchtgefahr bei Computerspielen", und alle haben ergeben, dass Computerspiele nicht abhängig machen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhängige {m,f}; Abhängiger | Abhängigen {pl}dependant; dependent | dependents [Add to Longdo]
Abhängigkeit {f} (von) | Abhängigkeiten {pl}dependence (on) | dependences [Add to Longdo]
Abhängigkeit {f} (von)addiction (to) [Add to Longdo]
Abhängigkeit {f} (von)reliance (on) [Add to Longdo]
Abhängigkeit {f} (Linguistik)subordination [Add to Longdo]
Abhängigkeit {f} (von)subjection (to) [Add to Longdo]
Abhängigkeitsverhältnis {n}; gegenseitige Abhängigkeit {f}interdependence; interdependency [Add to Longdo]
abhängigkeitsgesteuerter Rücksetzalgorithmus [comp.]dependency-directed backtracking [Add to Longdo]
abhängig (von) {adj}dependent (on) [Add to Longdo]
abhängig von; unfrei {adj}dependent [Add to Longdo]
abhängig {adv} vondependently [Add to Longdo]
abhängig | abhängig sein vondepending | to be depending on [Add to Longdo]
abhängig sein; abhängen (von) | abhängendto hinge (on) | hinging [Add to Longdo]
abhängig (von); bedingt (durch); verbunden (mit) {adj}contingent on (upon) [Add to Longdo]
abhängigtributary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  abhängig /aphɛŋiç/
   depend; dependent; tributary

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top