ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

your honor

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -your honor-, *your honor*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please, Your Honor-- Uh, uh, I mean, Miss Fairy.กรุณาให้เกียรติเอ่อคุณเอ่อฉัน หมายถึง นางสาว นางฟ้า Pinocchio (1940)
Slander, Your Honor.คุณแลนเดอร์สครับ ท่านที่เคารพ Oh, God! (1977)
Give him back his honor, Your Honor.คืนเกียรติให้เขาเถอะครับท่าน Oh, God! (1977)
Thank you, Your Honor.ขอบคุณครับท่านที่เคารพ Oh, God! (1977)
Your Honor, I rest my case.ท่านครับ ผมหมดคำถามครับ Oh, God! (1977)
Yes, Your Honor, I would like to call one witness and one witness only.ครับ ท่านที่เคารพ ผมขอเชิญพยาน 1 คนเท่านั้นครับ Oh, God! (1977)
Your Honor, I would like to call to the stand the Lord God.ท่านครับ ผมขอเชิญสู่บัลลังก์ครับ พระผู้เป็นเจ้าครับ Oh, God! (1977)
Your Honor, I was trying to make a point.ผมพยายามจะเข้าสู่ประเด็นครับ Oh, God! (1977)
Just a trace, Your Honor?ท่านคาดหวังอะไรเล็กน้อย ในใจบ้างมั้ยครับ แค่เล็กน้อยครับท่านที่เคารพ Oh, God! (1977)
In that moment, Your Honor, when no one in this room knew what was going to happen next, in that flash of an instant lies the benefit of the doubt you must give me to know that my story is true.และในวินาทีนั้นครับท่านที่เคารพ เมื่อไม่มีใครในห้องนีรู้้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นต่อ ในช่วงเีส้ยววินาทีนั้น Oh, God! (1977)
Excuse me, Your Honor.ขอโทษครับท่าน Oh, God! (1977)
If it pleases the court, and even if it doesn't please the court I'm God, Your Honor.ถ้าทำให้ศาลพอใจ ถึงจะไม่ทำให้ศาลพอใจ ผมคือพระเจ้า ท่านที่เคารพ Oh, God! (1977)

Japanese-English: EDICT Dictionary
貴誌;貴紙[きし, kishi] (n) (hon) your magazine; your journal; your paper; your honored paper; your honoured paper; your columns [Add to Longdo]
厳君[げんくん, genkun] (n) your honored father; your honoured father [Add to Longdo]
厳父[げんぷ, genpu] (n) your honored father; your honoured father [Add to Longdo]
台下[だいか, daika] (n,n-suf) (hon) your honor (honour); his (or her) honor (honour) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top