ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

your excellency

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -your excellency-, *your excellency*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your Excellency, are you hurt?ท่านขอความกรุณา ท่านเจ็บตรงไหนบ้าง The Great Dictator (1940)
- Your Excellency?- ท่านผู้นำ The Great Dictator (1940)
- Your Excellency!- ท่านผู้นำ The Great Dictator (1940)
Your Excellency, we have...ท่านผู้นำ เรามี... The Great Dictator (1940)
Your Excellency, everything is under control.ท่านผู้นำ ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับ The Great Dictator (1940)
Your Excellency.ท่านผู้นำ The Great Dictator (1940)
Your Excellencyเชิญครับ พณ ท่าน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your Excellency and my brother the Bishop will marry my daughtersพี่ชายผมซึ่งเป็นพระราชาคณะ จะแต่งกับลูกสาวของผม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your Excellency, please help meท่านครับได้โปรดช่วยผมด้วย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You are mistaken, Your Excellencyคุณถูกทำผิดพลาด, คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your Excellency, are you convinced?คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , คุณเชื่อหรือไม่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your Excellency, enter her name in the Penal Register for a terrible punishmentคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , เข้าไป name in ของเธอ . ลงทะเบียนเกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใต้เท้า[PRON] Your Excellency, See also: you, Example: เรื่องนี้แล้วแต่ใต้เท้าจะกรุณา, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยอย่างเคารพ
ใต้เท้ากรุณา[PRON] Your Excellency, See also: you, Example: เรื่องนี้สุดแท้แต่ใต้เท้ากรุณาขอรับ, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย ใช้กับขุนนางที่มีศักดิ์สูง, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พณหัว[n.] (phanahūa) EN: His Excellency ; Your Excellency   
พณหัวเจ้าท่าน = ฯ พณ ฯ[n.] (phanahūajaothan) EN: His Excellency, Your Excellency   

Japanese-English: EDICT Dictionary
閣下[かっか, kakka] (n,n-suf) (hon) your Excellency; his (or her) Excellency; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top