Search result for

vale

(120 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vale-, *vale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vale[N] หุบเขา, Syn. dale, valley
valet[N] คนรับใช้ชายของนายผู้ชาย, Syn. footman, flunky, lackey, manservant, servant
valet[VI] ทำหน้าที่เป็นคนใช้ชายของนายผู้ชาย
valent[SUF] มีคุณค่า, See also: มีค่า
valence[N] จำนวนอะตอมของธาตุธาตุหนึ่ง, See also: ที่สามารถลดลง รวม หรือแทนกับจำนวนอะตอมของธาตุอื่น, Syn. valency
valency[N] จำนวนอะตอมของธาตุธาตุหนึ่ง, See also: ที่สามารถลดลง รวม หรือแทนกับจำนวนอะตอมของธาตุอื่น, Syn. valence
Valentine[N] การ์ดแสดงความรัก, See also: จดหมายรัก
valediction[N] การกล่าวลา, See also: การอำลา, คำอำลา, Syn. farewell, goodbye, leave-taking, Ant. greeting
valedictory[N] สุนทรพจน์กล่าวอำลา, Syn. address, lecture, speech
valedictorian[N] ผู้แทนผู้เรียนที่กล่าวสุนทรพจน์ในวันรับประกาศนียบัตร, See also: ตัวแทนนักเรียนหรือนักศึกษาที่กล่าวคำอำลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vale(เวล) n. หุบเขา,หุบเขาลำธาร
valediction(แวลลิดิค'เชิน) n. การอำลา,การเอ่ยคำอำลา,คำอำลา
valedictory(แวลลิดิค'ทะรี) adj. กล่าวคำอำลา,เกี่ยวกับคำอำลา n. การกล่าวคำอำลา,การปราศรัยอำลาในพิธีรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา
valence(เว'เลินซฺ) n. วาเลนซี่,เป็นตัวเลขแสดงถึงจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนที่สามารถรวมกับหนึ่งอะตอมของธาตุอื่น., Syn. valency
valency(เว'เลินซี) n. =valence
valentine(แวล'เลินไทน์) n. การ์ดหรือจดหมายแสดงความรักหรือของขวัญที่ส่งให้กันในวันSt. Valentine,คนรักที่ส่งการ์ดหรือจดหมายหรือของขวัญในวันSt. Valentine, Syn. sweetheart
valet(แวล'ลิท,แวลเล') n. คนใช้ชายที่เป็นคนรับใช้ส่วนตัวของนายผู้ชาย,คนใช้ชายที่ทำหน้าที่ดูแลเสื้อผ้าของผู้มาพำนักในโรงแรมหรือเรือโดยสาร,หิ้งเสื้อผ้า. vt.,vi. ทำหน้าที่รับใช้,เป็นคนใช้ดังกล่าว, Syn. manservant
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
convalesce(คอนวะเลส') {convalesced,convalescing,convalesces} vi. พักฟื้น,ฟื้นจากไข้,ค่อย ๆ หายจากการเจ็บป่วย, Syn. recuperate
convalescence(คอน วะเลส'เซินซฺ) n. การพักฟื้น,การฟื้นจากไข้,ระยะพักฟื้น

English-Thai: Nontri Dictionary
vale(n) หุบเขา
valency(n) วาเลนซี,ความจุ
valet(n) คนรับใช้(ชาย)
convalesce(vi) ฟื้นไข้,พักฟื้น,กลับคืนดี
convalescence(n) การพักฟื้น,การฟื้นไข้,การกลับคืนดี
convalescent(adj) ฟื้น,ซึ่งกำลังพักฟื้น
equivalent(adj) เท่ากัน,เสมอกัน,เสมอภาค,มีค่าเท่ากัน
prevalence(n) ความแพร่หลาย
prevalent(adj) เป็นที่แพร่หลาย,ซึ่งมีอยู่ดกดื่น,มีมากกว่า
unrivaled(adj) หาคู่แข่งไม่ได้,หาที่เปรียบไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
valence electronเวเลนซ์อิเล็กตรอน, อิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานนอกสุดของอะตอมเป็นอิเล็กตรอนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีของธาตุนั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Valentine's Dayวันวาเลนไทน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Valet!เก็บรถด้วย (valet ประมาณคนรับใช้อะ) Baby and I (2008)
Yeah, but nowhere where you need to valet your car.ใช่... แต่ไม่มีที่ไหนที่คุณอยากทำหน้าที่เป็นคนขับรถ Safe and Sound (2008)
Now, most shoppers at Valentine's Day-คืองี้นะ ลูกค้าที่ซื้อการ์ดของเราช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ย... 500 Days of Summer (2009)
"Happy Valentine's Day, sweetheart. I love you.""ที่รัก สุขสันต์วันแห่งความรัก ฉันรักคุณ" 500 Days of Summer (2009)
Next, and finally, your valedictorian...ต่อไป และท้ายสุด ตัวแทนกล่าวคำสุนทพจน์ของเรา I Love You, Beth Cooper (2009)
Thank you so much, Mrs. Valez, I appreciate it.ขอบคุณนะครับคุณนายวาเลซ ผมสำนึกบุญคุณมันอย่างมาก Fighting (2009)
I'm no Mrs. Valez, I'm Mrs. Guzman. Okay?ฉันไม่ใช่คุณยายวาเลซ ฉันคือยายกัซแมนโอเคนะ Fighting (2009)
Happy Valentine's Day.สุขสันต์วันวาเลนไทน์ Julie & Julia (2009)
-Happy Valentine's Day.สุขสันต์วันวาเลนไทน์/ ... Julie & Julia (2009)
Happy fucking Valentine's Day.ทายได้เลย เค้าตื่นขึ้นมาแล้ว My Bloody Valentine (2009)
The Valentine's Day celebration approaches, and it's been nearly 10 years... since this God-fearing community... was shaken to its core... when local miner Harry Warden went on a killing spree, taking the lives of 22 men, women, and children... before being buried alive in the very mine he once worked.ก็, ผมรู้ว่าสื่ออย่างพวกคุณ อยากที่จะให้มันเกิดอีก คุณรู้มั้ย,นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมมีคนมากมาย อยากจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกทุกๆปี, หวังว่าคงจะไม่เกิด... My Bloody Valentine (2009)
I figure you'll be with Sarah on Valentine's, so...เพียงแต่พ่อของผมเค้า.. My Bloody Valentine (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valeNo man is a hero to his valet.
valeLet's make chocolate, for Valentine, today.
valeI'll stop giving them chocolate on Valentine's Day.
valeOn February 14 Americans celebrate St. Valentine's Day.
valeIt is a silly practice for non-Christians to send chocolates on St. Valentine's Day.
valeSt. Valentine's Day falls on Sunday this year.
valeHappy Valentine's Day.
valeWhatever the origin is, Valentine's Day has had a long and romantic history.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนรับใช้[N] servant, See also: valet, maid, housemaid, Syn. คนใช้, บ่าว, ขี้ข้า, Ant. เจ้านาย, นาย, Example: คำปูนไปทำงานเป็นคนรับใช้ที่กรุงเทพฯ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับจ้างทำงานบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result   FR: mérite [m] ; valeur [f]
อัตราส่วนที่เท่ากัน[n. exp.] (attrāsuan thī thaokan) EN: equivalent ratios ; equal ratios   
บาเลนเซีย[TM] (Bālēnsīa) EN: Valencia   FR: FC Valence [m]
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
บริษัทคู่แข่ง[n. exp.] (børisat khūkhaeng) EN: competing firm ; rival firm   FR: société rivale [f]
ฉัน[X] (chan) EN: equivalent to ; like ; as ; as if ; on the basis of   
ชั่ง[n.] (chang) EN: chang (unit of money equivalent to 80 baht)   FR: chang [m] (unité monétaire équivalant à 80 bahts)
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
เหี้ยมหาญ[adj.] (hīemhān) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous   FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously   FR: bravement ; valeureusement

CMU English Pronouncing Dictionary
VALE    V EY1 L
VALEO    V AE1 L IY0 OW0
VALES    V EY1 L Z
VALEK    V AA1 L EH0 K
VALET    V AE0 L EY1
VALERA    V AH0 L EH1 R AH0
VALEDA    V AA0 L EY1 D AH0
VALERI    V AA0 L EH1 R IY0
VALERO    V AH0 L EH1 R OW0
VALENS    V AE1 L AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vale    (n) (v ei1 l)
vales    (n) (v ei1 l z)
valet    (v) (v a1 l ei)
Valeri    (n) (v a1 l @ r ii)
valets    (v) (v a1 l ei z)
Valerie    (n) (v a1 l @ r ii)
valence    (n) (v a1 l @ n s)
valence    (n) (v ei1 l @ n s)
valency    (n) (v ei1 l @ n s ii)
valeted    (v) (v a1 l ei d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Valentinskarte {f}valentine [Add to Longdo]
Valentinstag {m}Valentine's Day [Add to Longdo]
Valenz {f}; Wertigkeit {f}valence [Add to Longdo]
Valencia (Stadt in Venezuela)Valencia (city in Venezuela) [Add to Longdo]
Valetta (Hauptstadt von Malta)Valetta (capital of Malta) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
たろう[, tarou] (aux) (1) (equivalent to ただろう) ought to have been; was ... right?; (2) (ksb [Add to Longdo]
アオイ目[アオイもく, aoi moku] (n) Malvales (order of plants) [Add to Longdo]
アンビバレンス;アンビヴァレンス[, anbibarensu ; anbivarensu] (n,adj-no) ambivalence [Add to Longdo]
イオン価[イオンか, ion ka] (n) electrovalence [Add to Longdo]
グラム当量[グラムとうりょう, guramu touryou] (n) gram equivalent [Add to Longdo]
シマキンチャクフグ[, shimakinchakufugu] (n) Valentin's sharpnose puffer (Canthigaster valentini); black-saddle toby [Add to Longdo]
バナナ等価線量[バナナとうかせんりょう, banana toukasenryou] (n) banana equivalent dose (of radiation); BED [Add to Longdo]
バレティノガラバーニ[, bareteinogaraba-ni] (n) Valentino Garavani [Add to Longdo]
バレンタイン(P);ヴァレンタイン[, barentain (P); varentain] (n) Valentine; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代客泊车[dài kè bó chē, ㄉㄞˋ ㄎㄜˋ ㄅㄛˊ ㄔㄜ, / ] valet parking [Add to Longdo]
价层[jià céng, ㄐㄧㄚˋ ㄘㄥˊ, / ] valency shell (outer electron shell on an atom determining its chemical properties) [Add to Longdo]
价键[jià jiàn, ㄐㄧㄚˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] valence bond [Add to Longdo]
价电子[jià diàn zǐ, ㄐㄧㄚˋ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] valency electron; outer shell of electrons [Add to Longdo]
化合价[huà hé jià, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] valence (chem.) [Add to Longdo]
巴伦西亚[Bā lún xī yà, ㄅㄚ ㄌㄨㄣˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Valencia, Spain [Add to Longdo]
情人节[qíng rén jié, ㄑㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Valentine's Day [Add to Longdo]
配价[pèi jià, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] valence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
等価演算[とうかえんざん, toukaenzan] equivalence operation, IF-AND-ONLY-IF operation, IFF [Add to Longdo]
等価語[とうかご, toukago] equivalent term [Add to Longdo]
等価参照列[とうかさんしょうれつ, toukasanshouretsu] equivalent reference string [Add to Longdo]
排他的論理和演算[ひたてきろんりわかさん, hitatekironriwakasan] non-equivalence operation, EXCLUSIVE-OR operation [Add to Longdo]
非等価演算[ひとうかえんざん, hitoukaenzan] non-equivalence operation, EXCLUSIVE-OR operation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vail \Vail\, n. [Aphetic form of avail, n.]
   [1913 Webster]
   1. Avails; profit; return; proceeds. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       My house is as 'twere the cave where the young
       outlaw hoards the stolen vails of his occupation.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. An unexpected gain or acquisition; a casual advantage or
    benefit; a windfall. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. Money given to servants by visitors; a gratuity; --
    usually in the plural. [Written also {vale}.] --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vail \Vail\, v. t. [Aphetic form of avale. See {Avale}, {Vale}.]
   [Written also {vale}, and {veil}.]
   1. To let fall; to allow or cause to sink. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Vail your regard
       Upon a wronged, I would fain have said, a maid!
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To lower, or take off, in token of inferiority, reverence,
    submission, or the like.
    [1913 Webster]
 
       France must vail her lofty-plumed crest! --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Without vailing his bonnet or testifying any
       reverence for the alleged sanctity of the relic.
                          --Sir. W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vail \Vail\ (v[=a]l), v. i.
   To yield or recede; to give place; to show respect by
   yielding, uncovering, or the like. [Written also {vale}, and
   {veil}.] [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Thy convenience must vail to thy neighbor's necessity.
                          --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vale \Vale\ (v[=a]l), n. [OE. val, F. val, L. vallis; perhaps
   akin to Gr. 'e`los low ground, marsh meadow. Cf. {Avalanche},
   {Vail} to lower, {Valley}.]
   A tract of low ground, or of land between hills; a valley. "
   Make me a cottage in the vale." --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
      Beyond this vale of tears there is a life above.
                          --Montgomery.
   [1913 Webster]
 
      In those fair vales, by nature formed to please.
                          --Harte.
   [1913 Webster]
 
   Note: Vale is more commonly used in poetry, and valley in
      prose and common discourse.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Valley; dingle; dell; dale.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vale \Vale\, n.
   See 2d {Vail}, 3.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vale
   n 1: a long depression in the surface of the land that usually
      contains a river [syn: {valley}, {vale}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 vale
   valley
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 jack
 
 1. (oto.) kriko
 2. adam, köylü
 3. gemici
 4. ağır yükleri yerinden kaldırmaya özgü makina, bocurgat makinası
 5. (iskambil) bacak, vale
 6. bazı oyunlarda top
 7. (argo.) para
 8. (elek.) priz
 9. (den.) cıvadra sancağı, demir sancağı
 10. ingiliz veya Amerikan bayraklarının üst köşesinde bulunan dikdörtgen (kıs.)ımdan ibaret sancak
 11. erkek hayvan (eşek, tavşan)
 12. eskiden kullanılan bir zırhlı ceket
 13. (çoğ.) beş taş oyunu. creeping jack damkoruğu, (bot.) Sedum acre. every man jack herkes.
 
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 vale
   agreed; okay
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top