ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

missiles

M IH1 S AH0 L Z   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -missiles-, *missiles*, missile
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Missiles, High Velocityกระสุนปืนความเร็วสูง [การแพทย์]
Missiles, High Velocityวัตถุที่มีความเร็วสูง [การแพทย์]
Missiles, High-Velocityการยิง [การแพทย์]
Missiles, Low Velocityกระสุนปืนความเร็วต่ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No. - Anti-music missiles?ขีปนาวุธต่อต้านเพลง? Yellow Submarine (1968)
None. The nuclear destroyer U.S.S. Cunningham launched two of her Falcon missiles.พิฆาตนิวเคลียร์ ยูเอสเอส คัน นิงแฮม 2010: The Year We Make Contact (1984)
But after nine years of fighting, the Afghan Forces are now getting their Stinger missiles, and are now beginning to hold their own against the Air-Strikes.แต่ทว่าหลังจาก 9 ปีของการต่อสู้ ตอนนี้กองทัพอัฟกันกำลังจะมีจรวดมิซซายสตริงเจอร์ และเริ่มที่จะตอบโต้ทางอากาศ Rambo III (1988)
I believe you're planning to supply enemy rebels forces with Stinger missiles, intending to destroy Soviet aircraft.ฉันเชื่อว่า แกกำลังวางแผนส่งอาวุธให้กับพวกต่อต้าน จรวดมิสซาย สตริงเจอร์ เพื่อทำลายอากาศยานของโซเวียต Rambo III (1988)
If you supply to me worth information about most stinger missiles you're planning to deliver, it could provide a way out of this further post.ถ้าแกให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ เกี่ยวกับ จรวดสตริงเจอร์ ที่แกมีแผนจะส่งมอบ เส้นทางลำเลียงที่จะมีขึ้นต่อไปจากนี้ Rambo III (1988)
Now again: where are the missiles?อีกทีซิ จรวดพวกนั้นอยู่ไหน Rambo III (1988)
I don't know anything about any missiles!ฉันไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับจรวดมิสซาย Rambo III (1988)
Where in my sector are the missiles being delivered?มิสซายจะถูกส่งมอบที่ไหน Rambo III (1988)
Now, where are the missiles located?บอกมาเดี๋ยวนี้ มิสซายอยู่ไหน Rambo III (1988)
I will take the Lewis Clark to a safe distance, and then I will launch tac missiles atthe Event Horizon, until I'm satisfied she's vaporized.ผมจะขับเลวิสแอนด์คลาร์คไปห่าง ๆ แล้วยิ่งหัวรบใส่ให้เป็นจุล Event Horizon (1997)
Missiles are best for an aircraft.จรวดใช้ต่อสู้ทางอากาศยานได้ดีที่สุด นี่สำหรับใช้อย่างอื่น The Jackal (1997)
My legs are missiles, asshole!ไอ้สัตว์ ขากูนี่แหละ มิสซายด์! The Guy Was Cool (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
missilesIt will be a push-button war of nuclear missiles.
missilesThe angry crowd threw missiles at the police.

CMU English Pronouncing Dictionary
MISSILES    M IH1 S AH0 L Z
MISSILES'    M IH1 S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
missiles    (n) mˈɪsaɪlz (m i1 s ai l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
撃ち込む[うちこむ, uchikomu] (v5m) to fire into (e.g. a crowd); to launch (e.g. missiles); to lob (e.g. grenades) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top