ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

landscaper

L AE1 N D S K EY2 P ER0   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -landscaper-, *landscaper*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is a landscaper from saint-henri.เป็นนักตกแต่งภูมิทัศน์จากเซนต์ เฮนรี่ The Guardian (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
LANDSCAPER L AE1 N D S K EY2 P ER0
LANDSCAPERS L AE1 N D S K EY2 P ER0 Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 landscaper
   n 1: someone who arranges features of the landscape or garden
      attractively [syn: {landscape architect}, {landscape
      gardener}, {landscaper}, {landscapist}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top