ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

idee

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idee-, *idee*
Possible hiragana form: いでえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ideell { adj }(n) นามธรรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, but some people have that complex, don't they? An idee fixe.ใช่ แต่บางคนมีความคิดแบบนั้นใช่มั้ย ยึดติดอ่ะ The Six Thatchers (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างคิด[chang khit] (adj) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever  FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
ดอกกล้วยไม้[døk klūaymai] (n) EN: orchid  FR: orchidée [ f ]
เอื้อง[eūang] (n) EN: Dendrobium ; orchid  FR: orchidée [ f ]
เจ้าความคิด[jao khwāmkhit] (n, exp) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man  FR: homme d'idées [ m ] ; débrouillard [ m ] (fam.)
เจตนารมณ์[jēttanārom] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit  FR: intention [ f ] ; volonté [ f ] ; esprit [ m ] ; idée [ f ] ; objet [ m ] ; but [ m ] ; dessein [ m ] ; projet [ m ]
เข้าท่า[khaothā] (adj) FR: convenable ; bonne idée
คิดไม่ออก[khit mai øk] (v, exp) EN: be thoughtless ; have no idea  FR: ne pas avoir d'idée
คิดผิด[khit phit] (v, exp) EN: be misled ; be misguided ; have a wrong idea about  FR: se faire une fausse idée
ข้อคิด[khøkhit] (n) EN: idea ; consideration point ; thought  FR: idée [ f ] ; vue [ f ] ; opinion [ f ]
ข้อคิดเห็น[khøkhithen] (n) EN: opinion ; point of view ; view ; idea ; suggestion  FR: idée [ f ] ; vue [ f ] ; opinion [ f ]

German-Thai: Longdo Dictionary
Idee(n) |die, pl. Ideen| ความคิด, ความเห็น, ไอเดีย
Ideen(n) |pl.|, See also: die Idee
Orchidee(n) |die, pl. Orchideen| กล้วยไม้
auf die Idee kommenมีความคิด(บรรเจิด), เกิดไอเดีย เช่น Wie ist er auf die Idee gekommen? เธอได้ความคิดนี้มาอย่างไร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Idee { f }; Begriff { m }; Meinung { f }; Anregung { f }; Plan { m } | Ideen { pl } | eine geniale Idee | fixe Idee { f } | neue Idee | von neuen Ideen übersprudelnidea | ideas | a brilliant idea | idee fixe | novel idea | to be brim-full of new ideas [Add to Longdo]
Idee { f }; Gedanke { m } | Ideen { pl }conception | conceptions [Add to Longdo]
Ideenfabrik { f }think-tank [ Am. ] [Add to Longdo]
Ideenlehre { f }; Ideologie { f } | Ideenlehren { pl }; Ideologien { pl }ideology | ideologies [Add to Longdo]
Ideenlosigkeit { f }without imagination [Add to Longdo]
Ideenmangel { m }; Gedankenarmut { f }dearth of ideas [Add to Longdo]
Ideenreichtum { m }inventiveness [Add to Longdo]
Ideenskizze { f }idea sketch [Add to Longdo]
ideell { adj }ideational [Add to Longdo]
ideell { adj }non-material; spiritual [Add to Longdo]
ideell { adv }ideally [Add to Longdo]
ideell; scheinbar { adj } | ideeller | am ideellstenimaginary | more imaginary | most imaginary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くじで選ぶ;籤で選ぶ[くじでえらぶ, kujideerabu] (exp, v5b) to choose by lot [Add to Longdo]
ムジャーヒディーン[muja-hidei-n] (n) mujahideen (ara [Add to Longdo]
固着観念[こちゃくかんねん, kochakukannen] (n) (obsc) (See 固定観念) fixed idea; idee fixe; obsession; fixation [Add to Longdo]
固定観念[こていかんねん, koteikannen] (n, adj-no) fixed idea; idee fixe; stereotype; prejudice [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
思想[しそう, shisou] Idee, Gedanke [Add to Longdo]
[そう, sou] IDEE, GEDANKE [Add to Longdo]
[そう, sou] Idee, Gedanke [Add to Longdo]
理念[りねん, rinen] Idee, Doktrin [Add to Longdo]
観念[かんねん, kannen] Idee, Sinn, Resignation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Idee /iːdeː/ 
   conception; idea; notion

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  idee /ide/
   1. idea
   2. conception; idea; notion

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top