ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gefahr

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gefahr-, *gefahr*
German-Thai: Longdo Dictionary
Gefahr(n) |die, pl. Gefahren| อันตราย
Gefahren(n) |pl.|, See also: die Gefahr

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefahr {f} | Gefahren {pl} | außer Gefahr | voller Gefahren; gefahrvoll | Gefahr für Leib und Leben | in Gefahr geraten | ungeacht der Gefahrdanger | dangers | out of danger | fraught with danger | danger for life and limb | to run into danger | reckless of the danger [Add to Longdo]
Gefahr {f} | Gefahren {pl}endangerment | endangerments [Add to Longdo]
Gefahr {f}; Risiko {n} | Biogefährdung {f}; biologisches Risikohazard | biohazard [Add to Longdo]
Gefahr {f} | Gefahren {pl}jeopardy | jeopardies [Add to Longdo]
Gefahr {f}; Risiko {n} | Gefahren {pl} | etw. auf eigene Gefahr tunperil | perils | to do sth. at one's peril [Add to Longdo]
Gefahr {f} | Gefahr laufen zu | auf Gefahr des Empfängers | auf Gefahr des Käufersrisk | to run the risk of | at receiver's risk | at buyer's risk [Add to Longdo]
Gefahr singnalisierendmenacing [Add to Longdo]
Gefahrenbereich {m}area of risk [Add to Longdo]
Gefahrenentlüftungstaster {m}danger vent key [Add to Longdo]
Gefahrenhinweise {pl}hazard warnings [Add to Longdo]
Gefahrenklasse {f}danger class [Add to Longdo]
Gefahrensymbole {pl}relevant hazard symbols and warnings [Add to Longdo]
Gefahrenzone {f} | Gefahrenzonen {pl}danger zone | danger zones [Add to Longdo]
Gefahrenzulage {f} | Gefahrenzulagen {pl}danger pay | danger pays [Add to Longdo]
Gefahrstoff {m}hazardous material; HAZMAT [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
危険[きけん, kiken] Gefahr [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Gefahr /gəfaːr/ 
   danger; endangerment; hazard; jeopardy; peril

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top