ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

geffen

G EH1 F AH0 N   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geffen-, *geffen*
Possible hiragana form: げっふぇん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา geffen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *geffen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why has my daughter become obsessed with David Geffen?Meine Tochter interessiert sich für David GeffenSchool of Rock (2003)
So we went to DGC, which is the David Geffen Company, and started talking to them seriously, and struck the deal.Also gingen wir zu DGC, das ist die David Geffen Company, führten ernsthafte Gespräche und machten den Deal perfekt. Nirvana: Nevermind (2005)
So we went to DGC, which is the David Geffen Company, and started talking to them seriously, and struck the deal.Also gingen wir zu DGC, das ist die David Geffen Company, führten ernsthafte Gespräche und machten den Deal perfekt. Nirvana: Nevermind (2005)
Okay. I get that from geffen's maid.Okay, dann nehm ich das von Geffens Dienstmädchen. Yes I Can (2008)
She's a... a beautiful and and accomplished senior vice chancelor of California University.- Ihr spracht mit Rowena? - Wir trafen sie im Sommer bei Geffens Party. Sie wollte David im Ausschuss haben und wusste, dass wir ihm nahestehen. LGB Tease (2008)
Speaking of which, I have tickets to the Geffen tomorrow night.Apropo, ich habe Karten für das Geffen morgen Abend. It's the Great Masquerade, Naomi Clark (2011)
Well, I have to research the influence of celebrity bloggers for a marketing class tomorrow and I have this campus costume party, so no, I can't go to the Geffen with you.Nun, ich muss etwas über den Einfluss von Bloggern für die Marketing-Klasse morgen herausfinden und ich habe diese Campus Kostümparty, also nein, ich kann nicht mit zum Geffen gehen. It's the Great Masquerade, Naomi Clark (2011)
- before Patrick picks you up for the Geffen.- bevor Patrick dich für's Geffen abholt. - Großartig. It's the Great Masquerade, Naomi Clark (2011)
I, uh, saw you in Hothouse at the Geffen.Hab dich in "Das Treibhaus" gesehen, im Geffen-Theater. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014)
Is that Dana Devon?Ist das David GeffenFlicky-Flicky Thump-Thump (2015)
- Lester Bangs returned your call and David Geffen screamed something about a publishing check for Jackson Browne, and then hung up on me.Rückruf von Lester Bangs, und David Geffen war wegen eines Schecks für Jackson Browne sauer. Pilot (2016)
You know what? Since you're such a fucking stud, you can get on a plane right now, go to LA, coach, and deliver a check to David Geffen.Und weil du ja so ein toller Hengst bist, fliegst du jetzt nach L.A., Holzklasse, und bringst David Geffen einen Scheck. Pilot (2016)
You... you sent me to deliver a check to David Geffen.- Du... Du hast mich hingeschickt. Um David Geffen den Scheck zu überreichen. Yesterday Once More (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
GEFFEN G EH1 F AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top