Search result for

frants

(98 entries)
(0.5908 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frants-, *frants*, frant
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา frants มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *frants*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frantic    [ADJ] ซึ่งไม่สามารถความคุมอารมณ์ได้, See also: ซึ่งหวาดกลัว, ซึ่งลนลาน, ซึ่งกระวนกระวาย, Syn. frenzied, uncontrollable, Ant. calm, controllable, serene
frantically    [ADV] อย่างไม่สามารถความคุมอารมณ์ได้, See also: อย่างหวาดกลัว, อย่างลนลาน, อย่างกระวนกระวาย, Syn. uncontrollably, Ant. controllably, serenely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frantic(แฟรน'ทิค) adj. คลั่ง,มีอารมณ์รุนแรง,บ้า,มีสติฟั่นเฟือน. -frantically,franticly adv., See also: franticness n., Syn. mad,raging

English-Thai: Nontri Dictionary
frantic(adj) ตื่นเต้นมาก,คลั่ง,โวยวาย,ฟั่นเฟือน,บ้า,มีอารมณ์รุนแรง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was less than ten minutes later that the neighbors began arriving, each determined to get a look at the various paramedics and policemen who were all frantically trying to figure out exactly how to bring the body down.และในเวลาไม่ถึง 10 นาทีหลังจากนั้น เพื่อนบ้านก็พากันมาถึง ต่างก็พากันมุงดู The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
And I'm not talking the rushed, frantic, the-kids-are-asleep sex.โอ้ และฉันไม่ได้หมายถึง เซ็กส์ที่ รีบร้อน ลนลาน ระหว่างเด็กๆกำลังหลับนะ Living the Dream (2009)
I thought that if he was left to run around the hospital, he'd cause a lot of damage so I searched frantically for him.ผมคืดว่าถ้าปล่อยให้เค้าวิ่งไปทั่วโรงพยาบาล อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากน่ะ.. ..ผมก็เลยค้นหาเขาอย่างบ้าคลั่ง Episode #1.3 (2009)
The Americans are frantic right now.พวกอเมริกันกำลังลนลานแล้ว Summer Wars (2009)
Frantic.Frantic. Watchmen (2009)
The newborns'll be frantic.พวกเกิดใหม่ต้องคลั่งแน่ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Yeah, very funny, mixer. [r2-d2 chirps frantically] Stop messing around.เออน่ะ ขำจริ๊ง มิกเซอร์ อย่าเกะกะสิ Voyage of Temptation (2010)
Then he came home to see his wife, who had been plotting frantically.จากนั้นก็กลับบ้านมาเพื่อมาหาภรรยา ที่เตรียมรับมือกับเรื่องนี้เอาไว้แล้ว You Must Meet My Wife (2010)
Well, not after that frantic distress text you left my wife.ไม่ได้แล้วหลังจากที่นายส่ง ข้อความมาจี้ผ่านเมียฉัน Where There's a Will (2011)
One with the frantic need to find her husband...คนหนึ่งกำลังคุ้มคลั่ง ที่จะตามหาสามีของเธอ... Putting It Together (2011)
So Sam gets punched, and soon after, he rushes off to New York, frantically trying to get that property.แซมถูกต่อย หลังจากนั้น เขาก็ไปที่นิวยอร์ค เพื่อพยายามที่จะจัดการเรื่องอาคาร Heartbreak Hotel (2011)
[Is creaming, frantic cries of the clerics]กรีดร้องเสียงร้องโวยวายจากบวช Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
[Breathing frantically][หายใจเมามัน] Tarantella (2012)
She sent a frantic e-mail to Emily a couple weeks ago, saying she was being blackmailed.เธอส่งอีเมล์ถึงเอมิลี่ เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อน บอกว่าเธอถูกขู่เรียกเงิน Ka Ho' Oponopono (2012)
The next, it's frantic groping in any dark corner they could manage to find themselves alone for five minutes.ต่อมาก็ พากันหามุมอับที่ไหนก็ได้ ที่ที่พวกเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้สองต่อสอง Visionary (2013)
So, of course I'm frantic.แน่นอนฉันโกรธเป็นบ้า Collateral Beauty (2016)
They've been frantically breeding their super pigs, and soon the supermarkets will be filled with their flesh and organs.พวกเขาผสมพันธุ์ซูเปอร์หมู เป็นการใหญ่เรื่อยมา ในไม่ช้าซูเปอร์มาร์เก็ตจะเต็มไปด้วย เนื้อและอวัยวะต่างๆ ของพวกมัน Okja (2017)
Compound transmission of the pandemonium with percussion... and spasmodic frantic disintegration.ส่งคอม เปานด ของผีที่มีกระทบ และการสลายตัวคลั่งชักกระตุก เกร็ง Pinocchio (1940)
I'm frantic.ฉันกังวลมาก Wild Reeds (1994)
We have mindless jobs, take frantic vacations.ความหมายคืออะไร? เรามีงานที่สนใจใช้ เวลาวันหยุดพักผ่อนคลั่ง Contact (1997)
The American people finally have a happy ending, after five days... of frantic phone calls and hand wringing.เรื่องจบลงด้วยดีสำหรับครอบครัวอเมริกัน หลังจากห้าวันที่มีแต่ เสียงโทรศัพท์อันวุ่นวาย Babel (2006)
She throws herself so frantically in her love lifeเธอทุ่มเทให้กับความรักจนสุดตัว Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
You were frantic. I stand by that I do not remember.คุณดูกระวนกระวาย ฉันอยู่ที่นั่นและจำอะไรไม่ได้ Paranormal Activity (2007)
She was frantic. She was frantic.แม่แกแทบคลั่ง แม่แกแทบคลั่งเลย National Treasure: Book of Secrets (2007)
If I don't call you in an hour, get a room at the Frantel.Wenn ich dann nicht angerufen habe, nimmst du dir in Frantel ein Zimmer. Le battant (1983)
So Frank, you can die in peace.Also kannst du ruhig sterben, Franta. Ride (1998)
-Frank wouldn't do it to me.-Das würde Franta nicht tun. Ride (1998)
I made all that up, about Frank.Ich hab das mit Franta erfunden. Ride (1998)
Franta...Franta... Dark Blue World (2001)
Franta Slama.Franta Slama. Dark Blue World (2001)
And call me Franta.Und nenn mich Franta. Dark Blue World (2001)
Sir, I mean Franta... but I do have some documents I'd like to take with me.Herr, ich meine Franta... aber ich habe einige Papiere, die ich gerne mitnehmen möchte. Dark Blue World (2001)
Sir, I mean Franta! Look!Herr, ich meine Franta! Dark Blue World (2001)
-Franta!Franta! Dark Blue World (2001)
Franta, I'm hit!Franta! Ich bin getroffen! Dark Blue World (2001)
No, Franta.Nein, Franta. Dark Blue World (2001)
Permission to return to base, Franta?Erlaubnis, zur Basis zurückzukehren, Franta? Dark Blue World (2001)
Franta, watch out!Franta, pass auf! Dark Blue World (2001)
Franta, that's us!Franta, wir sind dran! Dark Blue World (2001)
Don't be a fool, Franta, there's no room!Sei kein Narr, Franta, es gibt nicht genug Platz! Dark Blue World (2001)
-What's wrong, Franta?Was stimmt nicht, Franta? Dark Blue World (2001)
Franta?Franta? Dark Blue World (2001)
Don'tbe sad, Franta.Sei nicht traurig, Franta. Dark Blue World (2001)
The crowd is getting frantic.The crowd is getting frantic. Ali (2001)
Frankie spoke!Frantisek spricht! Fimfárum Jana Wericha (2002)
Frankie is speaking!Franta spricht! Fimfárum Jana Wericha (2002)
FEARLESS FRANKIEFranta Fürchtenichts Fimfárum Jana Wericha (2002)
We all have our peculiarities, but there are very few like my son Frankie.Wir sind alle verschieden, doch so, wie mein Sohn Frantisek ist, sind nur wenige. Fimfárum Jana Wericha (2002)
He was a wandering minstrel, a widower and had a son called Frankie.Er war ein wandernder Barde, Witwer, und hatte einen Sohn, Frantisek. Fimfárum Jana Wericha (2002)
And how are things going with Frankie, anyway?Was ist jetzt mit Franta? Fimfárum Jana Wericha (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frantHe is frantically on the make.
frantI'm frantic!
frantIn the darkness I frantically reach out towards the receding figure.
frantYou did a lot of work in frantic haste.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟั่นเฟือน    [ADJ] frantic, See also: distraught, disordered, Syn. เลอะเลือน, Example: เขามีสติฟั่นเฟือนเพราะถูกเวทย์มนตร์สะกดไว้, Thai definition: คุ้มดีคุ้มร้าย, สติไม่ค่อยดี
ตาเหลือกตาพอง    [ADV] frighteningly, See also: alarmingly, frantically, fearfully, Syn. ตาเหลือก, ตาเบิกโพลง, ตาค้าง, Example: เขานั่งตาเหลือกตาพองอยู่กับที่เหมือนเห็นผี, Thai definition: อาการที่แสดงความตกใจกลัว
เมามัน [V] frantic, See also: be frenzy, be lunatic, be insane, Syn. บ้าคลั่ง, บ้า, รุนแรง, พล่าน, บ้าเลือด, บ้าดีเดือด, Example: เขารู้สึกเมามันในการเชียร์มวย
เมามัน [ADV] frantically, See also: frenziedly, insanely, Syn. บ้าคลั่ง, บ้า, รุนแรง, พล่าน, บ้าเลือด, บ้าดีเดือด, Example: ผู้กองกระหน่ำยิงใส่ร่างที่ชุ่มเลือดนั้นอย่างเมามัน
ป่วนปั่น    [V] be frantic, See also: be in turmoil, Syn. อลวน, สับสน, วุ่นวาย, ปั่นป่วน, Example: เหตุการณ์ฟ้าผ่าลงต้นปาล์มในกรมประชาสงเคราะห์ ทำให้คนในกรมป่วนปั่น วุ่นวายทั้งกรม, Thai definition: สับสนวุ่นวายผิดปกติ
ปั่นป่วน    [V] be frantic, See also: feel uneasy, confusing, be agitated, Syn. ป่วนปั่น, สับสน, วุ่นวาย, Example: ข่าวลือนี้แพร่สะพัดจนทำให้ตลาดหุ้นปั่นป่วนไปทั่ว, Thai definition: สับสนวุ่นวายผิดปกติ, เคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงผิดปกติ
ดีเดือด    [ADJ] frantic, See also: be frenzied, be mad, be distraught, Ant. คลุ้มคลั่ง, Example: เขาเป็นคนบ้าดีเดือด, Thai definition: มีอาการคลุ้มคลั่งมุทะลุดุดันเป็นคราวๆ ใน คำว่า บ้าดีเดือด
ป่วนปั่น    [V] be frantic, See also: be in turmoil, Syn. อลวน, สับสน, วุ่นวาย, ปั่นป่วน, Example: เหตุการณ์ฟ้าผ่าลงต้นปาล์มในกรมประชาสงเคราะห์ ทำให้คนในกรมป่วนปั่น วุ่นวายทั้งกรม, Thai definition: สับสนวุ่นวายผิดปรกติ
ปั่นป่วน    [V] be frantic, See also: feel uneasy, confusing, be agitated, Syn. ป่วนปั่น, สับสน, วุ่นวาย, Example: ข่าวลือนี้แพร่สะพัดจนทำให้ตลาดหุ้นปั่นป่วนไปทั่ว, Thai definition: สับสนวุ่นวายผิดปรกติ, เคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงผิดปรกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้โรค[adj.] (khīrōk) EN: sickly ; ailing   FR: maladif ; souffrant
กระวนกระวาย[v.] (krawonkrawāi) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; try frantically   FR: être agité ; être nerveux
กระวนกระวาย[adj.] (krawonkrawāi) EN: agitated ; frantic ; anxious   FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
ไม่สบาย[v.] (mai sabāi) EN: have a fever ; get a flu ; become feverish ; run a fever ; be ill ; be sick ; be ailing   FR: être malade ; être souffrant
ปั่นป่วน[v.] (panpūan) EN: be frantic   
ป่วย[v.] (pūay) EN: be ill ; be sick ; be unwell ; ail ; get ill ; feel sick ; have a fever ; feel unwell   FR: être malade ; tomber malade ; être souffrant ; être indisposé ; ne pas se sentir bien
ป่วย[adj.] (pūay) EN: ailing   FR: souffrant

CMU English Pronouncing Dictionary
FRANTA    F R AE1 N T AH0
FRANTZ    F R AE1 N T S
FRANTIC    F R AE1 N T IH0 K
FRANTOM    F R AE1 N T AH0 M
FRANTZEN    F R AE1 N T Z AH0 N
FRANTICALLY    F R AE1 N T AH0 K AH0 L IY0
FRANTICALLY    F R AE1 N T AH0 K L IY0
FRANTICALLY    F R AE1 N AH0 K AH0 L IY0
FRANTICALLY    F R AE1 N AH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frantic    (j) (f r a1 n t i k)
frantically    (a) (f r a1 n t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wutanfall {m}franticness [Add to Longdo]
außer sichfrantic [Add to Longdo]
wild {adv}frantically [Add to Longdo]
Wir schweben in tausend Ängsten.We are frantic. [Add to Longdo]
Safrantrugschmätzer {m} [ornith.]Yellow Chat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タミフる[, tamifu ru] (v5r,vi) (sl) (See タミフル) to panic (from the flu panics of late 2000's and early 2010's); to act frantically; to act bizarrely [Add to Longdo]
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place [Add to Longdo]
気も狂わんばかり[きもくるわんばかり, kimokuruwanbakari] (adv) frantically; maddeningly; to distraction [Add to Longdo]
死力を尽くす[しりょくをつくす, shiryokuwotsukusu] (exp,v5s) to make frantic efforts [Add to Longdo]
必死[ひっし, hisshi] (adj-na,adj-no) (1) frantic; desperate; (2) inevitable death; (3) (See 必至) brinkmate (inevitable checkmate) (shogi); (P) [Add to Longdo]
必死に[ひっしに, hisshini] (adv) frantically; desperately; for one's life; (P) [Add to Longdo]
物狂おしい[ものぐるおしい, monoguruoshii] (adj-i) frantic; like mad [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂暴[kuáng bào, ㄎㄨㄤˊ ㄅㄠˋ, ] frantic [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top