Search result for

franc

(123 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -franc-, *franc*
English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n vt) การได้รับสิทธิพิเศษ,
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
franc[N] เงินฟรังค์ของฝรั่งเศส
France[N] ประเทศฝรั่งเศส, See also: ฝรั่งเศส
franchise[N] การได้รับสิทธิพิเศษ
franchise[N] ใบอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในนามของบริษัทนั้น
francolin[N] นกกระทา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
franc(แฟรงคฺ) n. ชื่อเหรียญเงินตราของฝรั่งเศสฯ -pl. francs
france(ฟรานซฺ) n. ประเทศฝรั่งเศส
franchise(แฟรน'ไชซ) n.,vt. (ให้) สัมปทาน,สิทธิพิเศษ,สิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่าย, See also: franchisement n., Syn. right
franchisee(แฟนรนไชซี') n. ผู้ได้รับสัมปทาน,ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
francium(แฟรน'เซียม) n. ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง,Fr
franco-Pref. ดูฝรั่งเศส
francolin(แฟรง'โคลิน) n. นกจำพวก Francolinus
francophiladj. ซึ่งเป็นมิตรหรือชอบฝรั่งเศส
francophileadj. ซึ่งเป็นมิตรหรือชอบฝรั่งเศส
francophobeadj. ซึ่งเกลียดหรือกลัวฝรั่งเศส

English-Thai: Nontri Dictionary
franc(n) เงินฟรังก์
franchise(n) สิทธิลงคะแนนเสียง,สัมปทาน,สิทธิพิเศษ
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
disfranchise(vt) ตัดสิทธิ์,ยกเลิกสิทธิ์
enfranchise(vt) ให้อิสระ,ให้สิทธิ์ออกเสียง,ให้สิทธิพิเศษ,ให้สัมปทาน
enfranchisement(n) การให้อิสระ,การให้สิทธิออกเสียง,การให้สัมปทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
franchise๑. สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง [ดู suffrage ประกอบ]๒. สิทธิพิเศษ (ในการใช้สิ่งสาธารณูปโภค) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
franchiseขีดปลอดความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
franchise๑. สิทธิพิเศษ (ก. แพ่ง)๒. สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Franceฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Franchiseสัปทาน [การบัญชี]
Franchiseeผู้รับสัมปทาน [การบัญชี]
Franchises (Retail trade)แฟรนไชส์ (การขายปลีก) [TU Subject Heading]
Franchising สิทธิการจำหน่ายแต่ผู้เดียว
สิทธิพิเศษที่บุคคลหรือบริษัทผู้ผลิตหนึ่ง ขายให้แก่บุคคลหรือบริษัทอีกแห่งหนึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการแต่เพียงผู้เดียวในอาณาเขตหนึ่งๆ ที่ตกลงกัน การขายสิทธิการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนั้น ไม่เพียงแต่สิทธิการใช้ ตรายี่ห้อของบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบริหาร การจัดองค์กรและอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้ซื้อสิทธิการจำหน่ายแต่ผู้เดียวประสบความสำเร็จในการดำเนิงาน ตัวอย่างเช่นกิจการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดจากต่างประเทศทั้งหลาย [สิ่งแวดล้อม]
Franco-Prussian War, 1870-1871สงครามฟรังโก-เยอรมัน, ค.ศ. 1870-1871 [TU Subject Heading]
Francophonie (International Organization of the Francophony)องค์การระหว่างประเทศกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษา ฝรั่งเศส ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2513 ที่เมือง Niamey ประเทศ Niger เพื่อเป็นเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสานนโยบายความร่วมมือต่าง ๆ เน้นการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นสื่อกลาง และส่งเสริมความร่วมมือพหุพาคีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีสมาชิก 53 ประเทศ (เบลเยียม บัลแกเรีย ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก มอลโดวา โมนาโก โรมาเนีย สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา โดมินิกา เฮติ เซนต์ลูเซีย เบนิน บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี แคเมอรูน เคปเวิร์ด สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ชาด คอโมโรส สาธารณรัฐคองโก โกตดิวัวร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก จิบูตี อียิปต์ อิเควทอเรียลกินี กาบอง กินี กินีบิสเซา มาดากัสการ์ มาลี มอริเตเนีย มอริเซียส โมร็อกโก ไนเจอร์ รวันดา เซาตูเมและปรินซิปี เซเนกัล เชเชลส์ โตโก ตูนีเซีย กัมพูชา ลาว เลบานอน เวียดนาม วานูอาตู แอลเบเนีย มาซิโดเนีย สาธารณรัฐเช็ก ลิทัวเนีย สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐโลวีเนีย และโปแลนด์) และ 3 มลรัฐ [แคนาดา-นิวบรันสวิก แคนาดา- ควิเบก และชุมชนฝรั่งเศสในเบลเยียม (French Community in Belgium)] [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Franco!ฟรังโก! This Is the End (2013)
You inspired his expatriation to france.คุณเป็นแรงบันดาลใจให้คุณพ่อของหนูไปอยู่ที่ฝรั่งเศส New Haven Can Wait (2008)
There is plenty of cash. Pounds, francs, dollars.มีเงินสดมากมาย ทั้งปอนด์ ฟรังส์ ดอลล่าร์ The Bank Job (2008)
I was 17 years old, living in San Francisco.ตอนอายุ 17 ปีฉันอยู่ในซานฟราน Babylon A.D. (2008)
Francisco de Orellana disappeared into the Amazon looking for it in 1546.ฟรานซิสโก เดอ โอลีเลนา เคยตามหามันที่อมซอนมื่อปี1546 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Francisco de Orellana, the conquistador.ฟรานซิสโก เดอ โอรีเลนา เป็นอัศวินนักสำรวจ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Sweet Sister Francis! What did you do to my new truck?โอ้ พระเจ้า นี่พวกแกทำอะไรกับรถใหม่ของฉัน Bolt (2008)
There are these caves in France Lascaux, I think where they found these from the Stone Age all done in charcoal.มีถ้ำพวกนี้ในฝรั่งเศส ...ลาส์คอซ์ ฉันว่านะ... ...เป็นที่พวกเขาพบภาพวาดยุคหิน... The Lazarus Project (2008)
You will be sent to France and stay there until you have learned your lesson.เจ้าจะถูกส่งไปฝรั่งเศส และอยู่ที่นั่น.. ...จนกว่าเจ้าจะได้รับบทเรียน The Other Boleyn Girl (2008)
Now go to France. The queen of France is sophisticated.ไปฝรั่งเศส พระราชินีแห่งฝรั่งเศสทรงทันสมัย The Other Boleyn Girl (2008)
What makes you think a couple months in France have made any difference?ทำไมถึงคิดว่า 2 เดือน... .... ในฝรั่งเศส จะทำให้อะไรๆเปลี่ยนแปลงไป? The Other Boleyn Girl (2008)
Another talent picked up in France?เป็นสิ่งที่เจ้าเรียนมาจากฝรั่งเศสรึ? The Other Boleyn Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
francAfter the revolution, France became a republic.
francAkiko has some friends in France.
francAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
francArtists are highly respected in France.
francBelgium is not so large as France.
francDo you know who is the Japanese ambassador to France?
francDo you like San Francisco?
francEnter into an alliance with France.
francFor example, Osaka is the sister city of San Francisco.
francFor one reason or another their holiday in France didn't come up to expectations.
francFrance borders on Italy.
francFrance can't be matched for good wine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมปทาน[N] concession, See also: franchise, Example: บริษัทได้รับสัมปทานก่อสร้างทางรถไฟและถนนยกระดับมูลค่าประมาณ 8 หมื่นล้านบาท, Thai definition: การที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด, Notes: (กฎหมาย)
ฝรั่งเศส[N] France, Syn. ประเทศฝรั่งเศส, Example: สุเทพได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส, Count unit: ประเทศ, Thai definition: ประเทศตั้งอยู่ทิศตะวันตกภาคพื้นยุโรป
แฟรนเซียม[N] francium, Syn. ธาตุแฟรนเซียม, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 87 สัญลักษณ์ Fr เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง หลอมละลายที่ 27 ํซ. เป็นธาตุกัมมันตรังสี, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate   FR: pénétrer ; faire intrusion ; franchir
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
ชายชาวฝรั่งเศส[n. prop.] (chāichāo Farangsēt) EN: Frenchman   FR: Français [m]
ชาวฝรั่งเศส[n. prop.] (Chāo Farangsēt) FR: Français [m] ; Française [f] ; ressortissant français [m] ; citoyen français [m]
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise   FR: agence [f]
แฟรังค์เฟิร์ต[TM] (Faērangfoēt) EN: Frankfurt   FR: Francfort
ฝรั่งเศส[adj.] (Farangsēt) EN: French   FR: français
ฝรั่งเศส[n. prop.] (Farangsēt) EN: France   FR: France [f]
แฟรงค์[n.] (fraēng) EN: franc (currency)   FR: franc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRANC    F R AE1 NG K
FRANCE    F R AE1 N S
FRANCO    F R AE1 NG K OW0
FRANCK    F R AE1 NG K
FRANCS    F R AE1 NG K S
FRANCA    F R AE1 NG K AH0
FRANCY    F R AE1 N S IY0
FRANCHI    F R AA1 N K IY0
FRANCIS    F R AE1 N S AH0 S
FRANCES    F R AE1 N S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
franc    (n) (f r a1 ng k)
France    (n) (f r aa1 n s)
francs    (n) (f r a1 ng k s)
Frances    (n) (f r aa1 n s i s)
Francis    (n) (f r aa1 n s i s)
Franco-    (j) - (f r a1 ng k ou -)
Francois    (n) (f r o1 n s w @@ z)
Francesco    (n) (f r a n ch e1 s k ou)
franchise    (n) (f r a1 n ch ai z)
franchisee    (n) (f r a1 n ch ai z ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Franchise {f}; Lizenz {f}; Verkaufskonzession {f}franchise [Add to Longdo]
Franchiseklausel {f}franchise clause [Add to Longdo]
Franchising {n} (Vertriebsform) [econ.]franchising [Add to Longdo]
Francium (Franzium) {n} [chem.]francium [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
français(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส
France(n) |f| ประเทศฝรั่งเศส
académie française(n) |f| ราชบัณฑิตยสภาฝรั่งเศส

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
アンシャンレジーム[, anshanreji-mu] (n) Ancien Regime (in France) (fre [Add to Longdo]
イルドフランス[, irudofuransu] (n) Ile de France (region around Paris) [Add to Longdo]
エールフランス[, e-rufuransu] (n) Air France [Add to Longdo]
カベルネ・フラン;カベルネフラン[, kaberune . furan ; kaberunefuran] (n) Cabernet Franc (wine grape variety) [Add to Longdo]
サンフランシスコ[, sanfuranshisuko] (n) San Francisco; (P) [Add to Longdo]
サンフランシスコ講和条約[サンフランシスコこうわじょうやく, sanfuranshisuko kouwajouyaku] (n) (See 対日講和条約) Treaty of San Francisco; Treaty of Peace with Japan (Sept. 8, 1951) [Add to Longdo]
シスコ[, shisuko] (n) (abbr) San Francisco [Add to Longdo]
ツール(P);トゥール[, tsu-ru (P); tou-ru] (n) (1) {comp} tool (esp. software, etc.); (2) tour (e.g. Tour de France); (P) [Add to Longdo]
ツールド[, tsu-rudo] (exp) Tour de ... (e.g. Tour de France) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佛朗哥[Fó lǎng gē, ㄈㄛˊ ㄌㄤˇ ㄍㄜ, ] Franco (name); Generalissimo Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), Spanish dictator and head of state 1939-1975 [Add to Longdo]
傅立叶[Fù lì yè, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] Francois-Maire Charles Fourier (French sociologist and socialist, 1772-1837) [Add to Longdo]
土拉弗氏菌[tǔ lā fú shì jūn, ㄊㄨˇ ㄌㄚ ㄈㄨˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, ] Francisella tularensis [Add to Longdo]
弗兰西斯[Fú lán xī sī, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄒㄧ ㄙ, 西 / 西] Francis (name) [Add to Longdo]
弗兰西斯・培根[Fú lán xī sī, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄒㄧ ㄙ· Pei2 gen1, 西 / 西] Francis Bacon (1561-1626), English renaissance philospher and early scientist [Add to Longdo]
恐法症[kǒng fǎ zhèng, ㄎㄨㄥˇ ㄈㄚˇ ㄓㄥˋ, ] Francophobia [Add to Longdo]
法国[Fǎ guó, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] France; French [Add to Longdo]
法兰斯[Fǎ lán sī, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄙ, / ] France (phonetic transliteration) [Add to Longdo]
法兰西[Fǎ lán xī, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄒㄧ, 西 / 西] France [Add to Longdo]
法兰西斯[Fǎ lán xī sī, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄒㄧ ㄙ, 西 / 西] Francis (name) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フランステレコム[ふらんすてれこむ, furansuterekomu] France Telecom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Franc \Franc\ (fr[a^][ng]k), n. [F., fr. franc a Franc. See
   {Frank}, a.]
   A silver coin of France, and since 1795 the unit of the
   French monetary system. It has been adopted by Belgium and
   Swizerland. In 1913 it was equivalent to about nineteen cents
   American, or ten pence British, and is divided into 100
   centimes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 franc
   n 1: the basic monetary unit in many countries; equal to 100
      centimes

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 franc [frã]
   Frankish
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 (f.)
 
 1. (kıs.) feminine, fine, fluid, folio, following, franc, frequency.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fr
 
 1. (kıs.) fragment, franc, from.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top