ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fe

F EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fe-, *fe*
Possible hiragana form: ふぇ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
featuringผู้ร่วมกิจกรรมรับเชิญ มักใช้กับการแสดงดนตรีหรือภาพยนต์ เช่น การแสดงดนตรีวงนี้มี "นักร้องรับเชิญ" ที่มีชื่อเสียง

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
奉告[fèng gào, ㄈㄥˋ ㄍㄠˋ, ] เรียนให้ทราบ

English-Thai: Longdo Dictionary
feather(n) ถ้าพูดถึงขนของสุนัข จะหมายถึงแผงขนที่ห้อยลงมาจากส่วนหลังของขาทั้งสี่ และใต้ลำตัว ลักษณะคล้ายชายครุย
feature film(n) ภาพยนตร์เรื่องยาว เช่น Seeking professional actors/actresses for independent feature film to be shot in Buenos Aires at the beginning of August., See also: a full-length motion picture, Syn. full-length movie
feng shui(n) ฮวงจุ้ย เช่น Learn how to map your bedroom with Feng Shui, an ancient Chinese method that helps us balance our homes and create happier, more successful lives.
fenugreek(n) ลูกซัด
ferry boat(n) เรือข้ามฟาก
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.
Ministry of Defense(n) กระทรวงกลาโหม
decaffeination(n) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fee(n) ค่าธรรมเนียม, See also: ค่าตอบแทน, ค่าบริการ, ค่าเล่าเรียน, Syn. charge, payment
fem(abbr) คำย่อของ feminine หรือ female
fen(n) ชายเลน, See also: หนอง, บึง, พื้นที่ลุ่ม, Syn. bog, morass, marsh
fet(prf) ตัวอ่อน
few(adj) น้อย, See also: ไม่มาก, เกือบไม่มี, เล็กน้อย, Syn. hardly any, not many, scant, Ant. many, numerous
few(n) จำนวนไม่มาก, See also: จำนวนน้อย
few(pron) จำนวนน้อย, See also: จำนวนไม่มาก, เกือบไม่มี, นิดหน่อย
fey(adj) แปลกๆ, See also: ชอบกล, Syn. whimsical
fey(adj) ซึ่งหยั่งรู้ถึงเคราะห์กรรม, See also: ที่มีลางสังหรณ์, Syn. eccentric
fez(n) หมวกสักหลาดที่มียอดแบน, See also: หมวกแขก, หมวกตรุกี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feal(ฟีล) adj. ซื่อสัตย์,ซึ่งตรง,จงรักภักดี,
fealty(ฟี' อัลที) n. ความจงรักภักดี,ความซื่อสัตย์
fear(เฟียร์) n. ความกลัว,สิ่งที่กลัว vt. กลัว,หวาดกลัว
fearful(เฟีย'ฟูล) adj. น่ากลัว,ซึ่งทำให้น่ากลัว,รู้สึกลัว,เต็มที่., See also: fearfully adv. ness n.
fearless(เฟีย'ลิส) adj. ไร้ความกลัว,ไม่หวาดหวั่น,กล้า., See also: fearlessness n.
fearsome(เฟีย'เซิม) adj. น่ากลัว,น่าหวาดหวั่น,กลัว., See also: fearsomeness n., Syn. formidable
feasance(ฟี'เซินซฺ) n. กระทำกรรม,กรรม
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
feasible(ฟี'ซะเบิล) adj. กระทำได้,เป็นไปได้,ดำเนินการได้,เหมาะสม., See also: fessability, feasibleness n. feasibly adv., Syn. practicable, Ant. unworkable
feast(ฟีสทฺ) {feasted,feasting,feasts} n. พิธีฉลอง,งานเลี้ยง,งานฉลอง,อาหารมากมาย.v. จัดงานเลี้ยง,เลี้ยงฉลอง,ทำให้ยินดี,ทำให้เพลิดเพลิน, See also: feaster n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fealty(n) ความจงรักภักดี,ความซื่อสัตย์,ความภักดี
fear(n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต
fear(vt) กลัว,หวาดกลัว,เกรงกลัว,วิตกกังวล,ไม่กล้า
fearful(adj) น่ากลัว,ขลาด,น่าเกรงกลัว
fearless(adj) กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,ไม่หวาดหวั่น
feasible(adj) อาจกระทำได้,เป็นไปได้,อาจปฏิบัติได้
feast(n) งานกินเลี้ยง,งานฉลอง,พิธีฉลอง,อาหาร
feast(vi) กินเลี้ยง,ร่วมงานฉลอง,ร่วมงานเลี้ยง
feat(n) ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ
feather(n) ขนนก,ขน,สิ่งที่เบามาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
feasibility studyการศึกษาความเป็นไปได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
feasible setเซตที่เป็นไปได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
featherเปลวขนนก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
feather edgeขอบขนนก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
featherbeddingการจ้างแรงงานมากเกินจำเป็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
febricantสิ่งก่อไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
febricityการเป็นไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
febriculaการจับไข้ต่ำ ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
febrifacient; febrific; pyretogenetic; pyretogenic; pyrogenic-ก่อไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
febrific; febrifacient; pyretogenetic; pyretogenic; pyrogenic-ก่อไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fearความกลัว [TU Subject Heading]
Fearกลัว,ความกลัว,ความกลัวธรรมดา [การแพทย์]
Fear Arousing Campaignวิธีการขู่ให้กลัว [การแพทย์]
Fear in childrenความกลัวในเด็ก [TU Subject Heading]
Fear of Castrationความกลัวว่าอวัยวะเพศจะถูกตัดออกไป [การแพทย์]
Fear of crimeความกลัวอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Fear of Deathกลัวความตาย [การแพทย์]
Fear of Dyingกลัวว่ากำลังจะตาย [การแพทย์]
Fear of failureความกลัวการล้มเหลว [TU Subject Heading]
Fear of Heightsความกลัวที่สูง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
feasibilityความเป็นไปได้
feat(n) ความสามารถ, การกระทำ
featureโครงหลัก
fed up[เฟ็ต อัพ] (adj) (informal) เบื่อ, ผิดหวัง โดยเฉพาะกับสิ่งที่เจอมานาน
federal tax(n) ภาษีสหพันธรัฐ
federal trade commissionคณะกรรมาธิการการค้า
feedback[คำ-ติ-ชม] (n) คำติชม
feisty(n) คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง
fell out withล้มไปตาม เช่น Thai Rak Thai party fell out with party leader Thaksin Shinawatra.
fellowship(n, vi, vt, slang, abb) academic professional

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-There's still a fe million miles left to go. -lt's over.ยังมีอีกเป็นล้านๆไมล์ ที่ฉันยังต้องไป มันจบแล้ว Gattaca (1997)
- Uh- - I thought you were gonna be in Santa Fe for the conference.ผมนึกว่าคุณไปงานสัมมนาที่ซานตาเฟ่ Little Miss Sunshine (2006)
She finished in Santa Fe after two days and has been staying with whatever-his-name-was.เธอเสร็จงานที่ซานตาเฟ่แล้ว เธออยู่กับผู้ชายคนนั้น The Holiday (2006)
And in the meantime, I sent her Christmas gift to Santa Fe yesterday.เมื่อวานผมยังส่งของขวัญคริสต์มาส ไปให้เธอที่ซานตาเฟ่ The Holiday (2006)
Fe Iron, A Argon, O2 Oxygen...Fe lron, A Argon, O2 Oxygen Dasepo Naughty Girls (2006)
You know that museum in Santa Fe you talked about?พิพิธภัณฑ์ที่ซานตาเฟ่ ที่เธอเคยพูดถึงยังไงล่ะ Mandala (2009)
I'm down from Santa Fe today and I was thinking about you both hoping everything's well.วันนี่ฉันเดินทางมี่ที่ซานตาเฟ่ ฉันก็เลยคิดถึงพวกคุณทั้ง 2 คนขึ้นมา หวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีนะ Peekaboo (2009)
You want to go all the way to Santa Fe for a museum?เธออยากขับรถดั้นด้นไปซานตาเฟ่ เพื่อไปชมพิพิธภัณฑ์งั้นเหรอ 4 Days Out (2009)
Thinking that they're fe when they're not.คิดว่าพวกเขาอยู่อย่างปลอดภัยเมื่อความจริงมันไม่ปลอดภัย Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
Well, for Booth, so he can regain whatever he fes he's lost.ใช่ แต่เพื่อบูธ เขาจะได้ค้นพบ สิ่งที่เขาคิดว่ามันหายไป The Bond in the Boot (2009)
And I know there are those individuals in the galaxy who would seek to promote fe and spread chaos.และข้าทราบว่าพวกเขาเป็นบุคคลผู้มองหา หนทางที่จะกระจายความปั่นป่วนไปทั่ว Assassin (2010)
I like this whole Santa Fe motif you've got going here Rico. Very Arizona, very Tex Mex.ฉันชอบที่แกทำที่นี่นะทูโก้ มันมีความเป็นอริโซน่าดี The A-Team (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
feA big crowd of people collected to watch the festival.
feA big tree fell in the storm.
feA big wave turned the ferry over.
feA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
feAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
feAbstract art is something to feel.
feA burnt child fears the fire.
feA contented mind is a perpetual feast.
feAdd a few more names to the list.
feA drunk man fell down the stairs.
feA dry leaf fell to the ground.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิกขุนี(n) female Buddhist monk, See also: Buddhist nun, Syn. ภิกษุณี, Ant. ภิกขุ, ภิกษุ, Count Unit: รูป, Thai Definition: หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)
ภีม(adj) dreadful, See also: fearful, horrible, Syn. น่ากลัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สบอารมณ์(v) be pleased with, See also: feel satisfied, feel contented, Syn. ถูกใจ, พอใจ, Ant. ขัดหูขัดตา, Example: ผมรู้สึกสบอารมณ์ตั้งแต่แรกเห็นเธอในงานเต้นรำแล้ว, Thai Definition: ถูกอารมณ์หรือต้องอารมณ์
เปลี่ยวเหงา(v) feel lonely, Syn. ว้าเหว่, เปลี่ยวใจ, อ้างว้าง, Example: เขารู้สึกเปลี่ยวใจอย่างยิ่งเมื่อเธอจากไป
หวั่นวิตก(v) be afraid, See also: fear, be anxious, be worried, Syn. วิตกกังวล, Example: เขาหวั่นวิตกไปว่ารถจะเสียลงกลางทาง
ห้าว(adj) brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai Definition: กล้าทางมุทะลุ
อบอุ่นใจ(v) feel comforted, See also: feel hearty, feel warm, Ant. ว้าเหว่, Example: เด็กจะรู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขถ้ารู้ว่าบิดามารดาเอาใจใส่และสนใจในตัวเด็ก, Thai Definition: ปราศจากความว้าเหว่
ผะอืดผะอม(v) feel nauseated, See also: suffer from nausea, be sick, retch, feel like vomiting, be disgusting, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียน, พิพักพิพ่วน, พะอืดพะอม, กลืนไม่เข้าคายไม่ออก, Example: หล่อนผะอืดผะอมเมื่อได้กลิ่นทุเรียน
ก.พ.(n) February, See also: Feb., Syn. กุมภาพันธ์
ฟีฟ่า(n) FIFA, See also: Federal Bureau of Investigation, Syn. สมาคมสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[āchīp] (adj) EN: professional  FR: professionnel
อาชีพนิยม[āchīpniyom] (n) EN: professionalism  FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling
อาชีวศึกษา[āchīwaseuksā] (n) EN: vocational education ; vocational training  FR: enseignement professionnel [m]
อดีตเมีย[adīt mīa] (n, exp) EN: ex-wife  FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภรรยา[adīt phanrayā] (n, exp) EN: ex-wife  FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภพ[adīttaphop] (n) EN: past existence ; past life; previous life  FR: vie antérieure [f]
ไอ้[ai] (x) EN: fellow ; guy ; you  FR: camarade [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FE F EY1
FER F EH1 R
FEZ F EH1 Z
FEW F Y UW1
FER F ER1
FEN F EH1 N
FEB F EH1 B Y AH0 W EH2 R IY0
FEL F EH1 L
FED F EH1 D
FEY F EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Feb (n) fˈɛb (f e1 b)
Fed (n) fˈɛd (f e1 d)
fed (v) fˈɛd (f e1 d)
fee (v) fˈiː (f ii1)
fem (n) fˈɛm (f e1 m)
fen (n) fˈɛn (f e1 n)
few (j) fjuː (f y uu)
fey (j) fˈɛɪ (f ei1)
fez (n) fˈɛz (f e1 z)
fear (v) fˈɪəʳr (f i@1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēn, ㄈㄣ, ] to divide; to separate; to allocate; to distinguish (good and bad); part or subdivision; fraction; one tenth (of certain units); unit of length equivalent to 0.33 cm; minute, #141 [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] part, #141 [Add to Longdo]
非常[fēi cháng, ㄈㄟ ㄔㄤˊ, ] unusual; extraordinary; extreme; very; exceptional, #231 [Add to Longdo]
[nǚ, ㄋㄩˇ, ] female; woman, #327 [Add to Longdo]
分析[fēn xī, ㄈㄣ ㄒㄧ, ] to analyze; analysis, #454 [Add to Longdo]
[shǎo, ㄕㄠˇ, ] few; little; lack, #464 [Add to Longdo]
[fēi, ㄈㄟ, ] non-; not-; un-; abbr. for Africa 非洲; wrong; evil-doing; insist on; simply must, #470 [Add to Longdo]
分钟[fēn zhōng, ㄈㄣ ㄓㄨㄥ, / ] minute, #611 [Add to Longdo]
分别[fēn bié, ㄈㄣ ㄅㄧㄝˊ, / ] difference; distinction; apart; separate; separately; respectively, #624 [Add to Longdo]
[fēi, ㄈㄟ, / ] to fly, #757 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Februar(n) |der| เดือนกุมภาพันธ์
fechten(vi) |ficht, focht, gat gefochten| ฟันดาบ
Federkraft(n) |die, pl. Federkräfte| แรงดึงหรือผลัก ในสปริง (ฟิสิกส์)
Fehler(n) |der pl. Fehler| ความผิดพลาด, ข้อผิด
Feierabend machenเลิกงาน, See also: mit der Arbeit aufhören
Feiertag(n) |der, pl. Feiertage| วันหยุดราชการ
feindlich(adj) ไม่เป็นมิตร, ทำตัวเป็นศัตรู
Feld(n) |das, pl. Felder| สนาม, ทุ่ง
Fenster(n) |das, pl. Fenster| หน้าต่าง
Fernbedienung(n) |die, pl. Fernbedienungen| การควบคุมระยะไกล

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fernsehenโทรทัศน์
Fertigware {f}สินค้าสำเร็จรูป สินค้าพร้อมส่ง, Syn. finished product
Feuerlöcher(n) เครื่องดับเพลิง, Syn. fire extinguisher

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
feierlicher Abschluss (im Seniorjahr der High School)prom night [Add to Longdo]
Ferien auf dem Bauernhofagrotourism [Add to Longdo]
Feier der angehenden Braut mit ihren Freundinnenhen weekend [Br.] [Add to Longdo]
feine Dame; feiner Herr | die feinen Leuteswell | the swells [Add to Longdo]
Federzirkel {m}spring dividers [Add to Longdo]
Februar {m}; Feber {m} [Ös.]February [Add to Longdo]
Fechten {n}swordplay [Add to Longdo]
Fechten {n}fencing [Add to Longdo]
Fechter {m}fencer [Add to Longdo]
Fechter {m} | Fechter {pl}swordsman | swordsmen [Add to Longdo]
Fechtkunst {f} | Fechtkünste {pl}art of fencing | arts of fencing [Add to Longdo]
Fechtkunst {f}swordsmanship [Add to Longdo]
Fechtmeister {m}fencing master [Add to Longdo]
Feder {f}; Federkiel {m}; Schreibfeder {f}quill [Add to Longdo]
Feder {f} [techn.] | Parallelschaltung {f} von Federn | Reihenschaltung {f} von Federnspring | springs in parallel | springs in series [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
femme(n) |f| ผู้หญิง, Syn. une dame, Ant. un homme
feuille(n) |f| แผ่นกระดาษ, แผ่น เช่น feuille de papier à lettres แผ่นกระดาษเขียนจดหมาย
feuille d'impôt(n) แบบฟอร์มเสียภาษี
feuille de vigne(n) |f| ใบองุ่น
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: aller, Syn. aller au coiffeur
fense de fumer!(phrase) ห้ามสูบบุหรี่!
chauffer(vt) อุ่น, ให้ความร้อน
s'échauffer((sport)) อบอุ่นร่างกาย
chauffeur(n) คบขับรถ, พนักงานขับรถ
chauffeur de poids lourd(n) คนขับรถบรรทุก

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
インタフェース[いんたふぇーす, intafe-su] interface [Add to Longdo]
インタフェースアドレス[いんたふぇーすあどれす, intafe-suadoresu] interface address [Add to Longdo]
インタフェースカード[いんたふぇーすかーど, intafe-suka-do] interface card [Add to Longdo]
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お絞り[おしぼり, oshibori] feuchtes_Erfrischungstuch [Add to Longdo]
七五三[しちごさん, shichigosan] Festtag_fuer 3-,5-und 7jaehr.Kinder [Add to Longdo]
仕上げる[しあげる, shiageru] fertigmachen, vollenden [Add to Longdo]
休暇[きゅうか, kyuuka] Ferien, Urlaub [Add to Longdo]
元帥[げんすい, gensui] Feldmarschall [Add to Longdo]
出征[しゅっせい, shussei] Feldzug [Add to Longdo]
刻む[きざむ, kizamu] fein_schneiden, klein_schneiden, schnitzen [Add to Longdo]
半鐘[はんしょう, hanshou] Feuerglocke [Add to Longdo]
厳か[おごそか, ogosoka] feierlich, ernst, wuerdevoll [Add to Longdo]
双眼鏡[そうがんきょう, sougankyou] Fernglas, Feldstecher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ion \I"on\ ([imac]"[o^]n), n. [Gr. 'io`n, neut, of 'iw`n, p. pr.
   of 'ie`nai to go.]
   1. (Elec. Chem.) an atom or goup of atoms (radical) carrying
    an electrical charge. It is contrasted with neutral atoms
    or molecules, and free radicals. Certain compounds, such
    as sodium chloride, are composed of complementary ions in
    the solid (crystalline) as well as in solution. Others,
    notably acids such as hydrogen chloride, may occur as
    neutral molecules in the pure liquid or gas forms, and
    ionize almost completely in dilute aqueous solutions. In
    solutions (as in water) ions are frequently bound
    non-covalently with the molecules of solvent, and in that
    case are said to be solvated. According to the
    electrolytic dissociation theory, the molecules of
    electrolytes are divided into ions by water and other
    solvents. An ion consists of one or more atoms and carries
    one unit charges of electricity, 3.4 x 10^{-10}
    electrostatic units, or a multiple of this. Those which
    are positively electrified (hydrogen and the metals) are
    called {cations}; negative ions (hydroxyl and acidic atoms
    or groups) are called {anions}.
 
   Note: Thus, hydrochloric acid ({HCl}) dissociates, in aqueous
      solution, into the hydrogen ion, {H+}, and the chlorine
      ion, {Cl-}; ferric nitrate, {Fe(NO3)3}, yields the
      ferric ion, {Fe+++}, and nitrate ions, {NO3-}, {NO3-},
      {NO3-}. When a solution containing ions is made part of
      an electric circuit, the cations move toward the
      cathode, the anions toward the anode. This movement is
      called migration, and the velocity of it differs for
      different kinds of ions. If the electromotive force is
      sufficient, electrolysis ensues: cations give up their
      charge at the cathode and separate in metallic form or
      decompose water, forming hydrogen and alkali;
      similarly, at the anode the element of the anion
      separates, or the metal of the anode is dissolved, or
      decomposition occurs. Aluminum and chlorine are
      elements prepared predominantly by such electrolysis,
      and depends on dissolving compounds in a solvent where
      the element forms ions. Electrolysis is also used in
      refining other metals, such as copper and silver. Cf.
      {Anion}, {Cation}.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. One of the small electrified particles into which the
    molecules of a gas are broken up under the action of the
    electric current, of ultraviolet and certain other rays,
    and of high temperatures. To the properties and behavior
    of ions the phenomena of the electric discharge through
    rarefied gases and many other important effects are
    ascribed. At low pressures the negative ions appear to be
    electrons; the positive ions, atoms minus an electron. At
    ordinary pressures each ion seems to include also a number
    of attached molecules. Ions may be formed in a gas in
    various ways.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Symbol \Sym"bol\ (s[i^]m"b[o^]l), n. [L. symbolus, symbolum, Gr.
   sy`mbolon a sign by which one knows or infers a thing, from
   symba`llein to throw or put together, to compare; sy`n with +
   ba`llein to throw: cf. F. symbole. Cf. {Emblem}, {Parable}.]
   1. A visible sign or representation of an idea; anything
    which suggests an idea or quality, or another thing, as by
    resemblance or by convention; an emblem; a representation;
    a type; a figure; as, the lion is the symbol of courage;
    the lamb is the symbol of meekness or patience.
    [1913 Webster]
 
       A symbol is a sign included in the idea which it
       represents, e. g., an actual part chosen to
       represent the whole, or a lower form or species used
       as the representative of a higher in the same kind.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) Any character used to represent a quantity, an
    operation, a relation, or an abbreviation.
    [1913 Webster]
 
   Note: In crystallography, the symbol of a plane is the
      numerical expression which defines its position
      relatively to the assumed axes.
      [1913 Webster]
 
   3. (Theol.) An abstract or compendium of faith or doctrine; a
    creed, or a summary of the articles of religion.
    [1913 Webster]
 
   4. [Gr. ? contributions.] That which is thrown into a common
    fund; hence, an appointed or accustomed duty. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They do their work in the days of peace . . . and
       come to pay their symbol in a war or in a plague.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   5. Share; allotment. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The persons who are to be judged . . . shall all
       appear to receive their symbol.    --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   6. (Chem.) An abbreviation standing for the name of an
    element and consisting of the initial letter of the Latin
    or New Latin name, or sometimes of the initial letter with
    a following one; as, {C} for carbon, {Na} for sodium
    (Natrium), {Fe} for iron (Ferrum), {Sn} for tin (Stannum),
    {Sb} for antimony (Stibium), etc. See the list of names
    and symbols under {Element}.
    [1913 Webster]
 
   Note: In pure and organic chemistry there are symbols not
      only for the elements, but also for their grouping in
      formulas, radicals, or residues, as evidenced by their
      composition, reactions, synthesis, etc. See the diagram
      of {Benzene nucleus}, under {Benzene}.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Emblem; figure; type. See {Emblem}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Fe
   n 1: a heavy ductile magnetic metallic element; is silver-white
      in pure form but readily rusts; used in construction and
      tools and armament; plays a role in the transport of oxygen
      by the blood [syn: {iron}, {Fe}, {atomic number 26}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FE
     Focus Error (DVD)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FE
     Forschung und Entwicklung, "F&E"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FE
     Functional Entity (IN)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top