ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bookings

B UH1 K IH0 NG Z   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bookings-, *bookings*, booking
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't have to worry about bookings or agents, or publicists or anything.ไม่ต้องห่วงเรื่องกำหนดงาน หรือเอเย่นต์... หรือนักข่าว.. Walk the Line (2005)
But eventually, we both know you're gonna give me the key and I'm gonna go up to the room and I'm gonna write my story and your bookings are gonna go up 50%.แต่ สุดท้ายแล้ว เราต่างก็รู้ดี คุณจะให้กุญแจผมไหม ผมจะได้ขึ้นไปที่ห้อง และผมก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ และยอดจองโรงแรมของคุณก็จะเพิ่มขึ้นถึง 50% 1408 (2007)
For any bookings right now.สำหรับการรอเข้าพบในตอนนี้. Slack Tide (2009)
She's a couple of bookings away from a magazine cover, actually.จริง ๆ แล้วเธอได้รับการจองตัว ให้ขึ้นปกหนังสือ 2 ฉบับ Bone Voyage (2009)
For reals. He had bookings--เรื่องจริงนะ เขาจองเวลาแล้ว The But in the Joke (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOKINGS    B UH1 K IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bookings    (n) bˈukɪŋz (b u1 k i ng z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top