ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-unquestionably-

AH0 N K W EH1 S CH AH0 N AH0 B L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unquestionably, *unquestionably*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unquestionably better.มันก็ใช่ อย่างไร้ข้อสงสัย ดีขึ้น Frost/Nixon (2008)
High school unquestionably sucks ass.ม.ปลายก็มักจะห่วยแตกแบบนี้แหละ Beastly (2011)
It's unquestionably awesome.มันสุดยอดอย่างไม่ต้องสงสัยเลย Contemporary Impressionists (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unquestionablyHe is unquestionably the oldest man in the village.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNQUESTIONABLY AH0 N K W EH1 S CH AH0 N AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unquestionably (a) ˈʌnkwˈɛstʃənəbliː (uh1 n k w e1 s ch @ n @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
御無理御尤も;ご無理ご尤も[ごむりごもっとも, gomurigomottomo] (exp) you are unquestionably right [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unquestionable \Un*ques"tion*a*ble\, a.
   1. Not questionable; as, an unquestionable title.
    [1913 Webster]
 
   2. Not inviting questions or conversation. [R.] --Shak.
    [1913 Webster] -- {Un*ques"tion*a*bly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unquestionably
   adv 1: without question; "Fred Winter is unquestionably the
       jockey to follow"; "they hired unimpeachably first-rate
       faculty members" [syn: {unquestionably}, {unimpeachably}]
   2: without question and beyond doubt; "it was decidedly too
     expensive"; "she told him off in spades"; "by all odds they
     should win" [syn: {decidedly}, {unquestionably},
     {emphatically}, {definitely}, {in spades}, {by all odds}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top