ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-transgressor-

T R AE0 N Z G R EH1 S ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: transgressor, *transgressor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"We, being like Adam not the first transgressors and I propose to rest in a spirit of peace."เราทำตัวเฉกเช่นอดัม เราไม่ใช่คนแรกที่ละเมิดกฎ ผมขอหย่าศึก Episode #1.3 (2012)
Their cruelty was boundless, and as time passed transgressors realized there would be no reprieve.ความโหดร้ายของพวกเขาไม่มีลิมิต และเมื่อเวลาผ่านไป ผู้ล่วงละเมิดคิดได้ว่าโทษของพวกเขาคงไม่เบาลง Pizza Box (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ละเมิด(n) violator, See also: transgressor, Syn. ผู้ล่วงละเมิด, Example: ผู้ละเมิดกฎแห่งศีลธรรมจรรยาของสังคมย่อมถูกลงโทษ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้กระทำการล่วงออกไปจากกรอบที่กำหนดไว้

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRANSGRESSOR T R AE0 N Z G R EH1 S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transgressor (n) trˈænzgrˈɛsər (t r a1 n z g r e1 s @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missetäter { m } | Missetäter { pl }transgressor | transgressors [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transgressively \Trans*gress"ive*ly\, adv.
   [1913 Webster]
 
      Adam, perhaps, . . . from the transgressive infirmities
      of himself, might have erred alone.   --Sir T.
                          Browne.
   [1913 Webster] Transgressor \Trans*gress"or\, n. [L.: cf. F.
   transgresseur.]
   One who transgresses; one who breaks a law, or violates a
   command; one who violates any known rule or principle of
   rectitude; a sinner.
   [1913 Webster]
 
      The way of transgressors is hard.    --Prov. xiii.
                          15.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transgressor
   n 1: someone who transgresses; someone who violates a law or
      command; "the way of transgressors is hard"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top