ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-showman-

SH OW1 M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: showman, *showman*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
showman(n) นักแสดงที่มีพรสวรรค์
showman(n) ผู้จัดการแสดง, See also: ผู้จัดมหรสพ, Syn. impresario

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My guest tonight... is not a showman at all, but rather a wizard... who has sold his soul to the devil... in return for unholy powers.แขกของเราคืนนี้.. ไม่ใช่เพียงนักแสดง แต่เป็นพ่อมดเลยทีเดียว ผู้ขายวิญญาณให้ซาตาน.. The Illusionist (2006)
Phantasmagorias are these amazing pre-cinema projected ghost shows invented in France, where the showman attempted to spook the audience using science magic.โชว์เกี่ยวกับผีอันน่าทึ่ง ในยุคก่อนที่จะมีภาพยนตร์ มันเริ่มขึ้นที่ฝรั่งเศส ที่คนแสดงพยายามทำให้คนดูกลัว Devil's Night (2010)
Some folks may have said he grew up to be the greatest showman the city has ever seen.บางคนว่าเขาโตขึ้นเป็นนักจัดโชว์ผู้ยิ่งใหญ่ เท่าที่เมืองนี้เคยเห็น Sing (2016)
Some say he's the worst showman this city's ever seen.บางคนบอกว่าเขาเป็นโชว์แมนที่ห่วยที่สุดของเมืองนี้ Sing (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHOWMAN SH OW1 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
showman (n) ʃˈoumən (sh ou1 m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schausteller { m } | Schausteller { pl }showman | showmen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Showman \Show"man\, n.; pl. {Showmen}.
   One who exhibits a show; a proprietor of a show.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 showman
   n 1: a person skilled at making effective presentations
   2: a sponsor who books and stages public entertainments [syn:
     {showman}, {promoter}, {impresario}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top