ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-revelry-

R EH1 V AH0 L R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: revelry, *revelry*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revelry(n) การเที่ยวหาความสนุกสนาน, Syn. festivity;

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revelry(เรฟ'เวลรี) n., ความสนุกสนาน, การหาความสำราญ, การเที่ยวสำมะเลเทเมา, Syn. boisterous festivity

English-Thai: Nontri Dictionary
revelry(n) ความครึกครื้น, ความสนุกสนาน, การหาความสำราญ, การเที่ยวสำมะเลเทเมา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revelryIt is a toss-up whether to drink sake or whiskey, too much of either results equally in drunken revelry.
revelryThe party ended up with great revelry.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REVELRY R EH1 V AH0 L R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revelry (n) rˈɛvəlriː (r e1 v @ l r ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revelry \Rev"el*ry\, n. [See {Revel}, v. i. & n.]
   The act of engaging in a revel; noisy festivity; reveling.
   [1913 Webster]
 
      And pomp and feast and revelry.     --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revelry
   n 1: unrestrained merrymaking [syn: {revel}, {revelry}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top