ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-recessional-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: recessional, *recessional*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recessional(adj) เกี่ยวกับการหยุดพัก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recessional (n) rˈɪsˈɛʃənl (r i1 s e1 sh @ n l)
recessionals (n) rˈɪsˈɛʃənlz (r i1 s e1 sh @ n l z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recessional \Re*ces"sion*al\, a.
   Of or pertaining to recession or withdrawal.
   [1913 Webster]
 
   {Recessional hymn}, a hymn sung in a procession returning
    from the choir to the robing room; a {recessional}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 recessional \re*ces"sion*al\ (r[-e]*s[e^]sh"[u^]n*al), n.
   a hymn or other piece of music sung or played while a church
   congregation is leaving a service, or a choir is returning to
   the cloak room; a {recessional hymn}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recessional
   adj 1: of or relating to receding
   n 1: the withdrawal of the clergy and choir from the chancel to
      the vestry at the end of a church service [syn:
      {recession}, {recessional}]
   2: a hymn that is sung at the end of a service as the clergy and
     choir withdraw

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-recessional -

 


  

 
recessional
 • เกี่ยวกับการหยุดพัก[Lex2]
 • (n) /r'ɪs'ɛʃənl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top