ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ornamentally-

AO2 R N AH0 M EH1 N T AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ornamentally, *ornamentally*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ornamentally(adv) อย่างประดับประดา
ornamental(adj) ที่ใช้ประดับ, See also: สำหรับประดับ, เพื่อตกแต่ง, ซึ่งใช้ในการตกแต่ง, Syn. decorative, embellishing

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ORNAMENTALLY AO2 R N AH0 M EH1 N T AH0 L IY0
ORNAMENTAL AO2 R N AH0 M EH1 N T AH0 L

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ornamental(ออร์นะเมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับเครื่องประดับ n. สิ่งประดับ

English-Thai: Nontri Dictionary
ornamental(adj) เป็นเครื่องประดับ, เกี่ยวกับเครื่องประดับ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ornamental climbing plantsไม้เลื้อยประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental fish tradeอุตสาหกรรมปลาสวยงาม [TU Subject Heading]
Ornamental fishesปลาสวยงาม [TU Subject Heading]
Ornamental plant industryอุตสาหกรรมไม้ประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental rocksหินประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental shrubsไม้พุ่มประดับ [TU Subject Heading]
Ornamental treesต้นไม้ประดับ [TU Subject Heading]
Plants, Ornamentalไม้ประดับ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
flowering and ornamental plantsไม้ดอกไม้ประดับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้ประดับ(n) garden tree, See also: ornamental plants, Example: ไม้ประดับเป็นพืชที่นำรายได้เข้าประเทศมูลค่ามหาศาล, Thai Definition: พันธุ์ไม้ที่มีความสวยงามสามารถนำมาประดับตกแต่งสถานที่ได้
สร้อย(n) necklace, See also: ornamental chain, Syn. สายสร้อย, Example: ชายหนุ่มกำลังตั้งท่าจะกระโดดเข้าไปกระชากสร้อย, Count Unit: สาย, เส้น, Thai Definition: เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ
ระบาย(n) ornamental fringe, Example: กระโปรงตัวนี้มีระบายมากจนดูรุงรัง, Thai Definition: ส่วนริมผ้าที่มีลักษณะอ่อนพลิ้ว ห้อยจากขอบ
เก็จ(n) ornamental glass, Thai Definition: แก้วประดับ
ป้านลม(n) gable, See also: shaped board, ornamental gable-end of Thai houses, Syn. ปั้นลม, Example: วัดถ้ำเขาวงใช้หลังคาที่นำมาจากลำพูน ช่างที่เข้าตัวเรือน รวมทั้งทำส่วนตัวเหงา ป้านลม และจั่ว มาจากอยุธยา, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อไม้แผ่นที่พาดบนหัวแป ใช้ปิดริมหลังคาด้านหัวและท้ายเรือนกันลมตี
สายสร้อย(n) necklace, See also: ornamental chain, Syn. สร้อย, สร้อยคอ, Example: เราเอาลูกปัดต่างๆ ที่มีอยู่มาร้อยเป็นสายสร้อยเอาไว้ใส่เอง, Count Unit: เส้น, Thai Definition: เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ
ตับปิ้ง(n) shield suspended over the pubic portion of a small girl, See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspend, Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, Example: คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต, Count Unit: อัน, แผ่น, Thai Definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
ตับปิ้ง(n) shield suspended over the pubic portion of a small girl, See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspend, Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, Example: คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต, Count Unit: อัน, แผ่น, Thai Definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
หัวเม็ด(n) ornamental knob, Example: คุณกลึงหัวเม็ดได้งดงามจริงๆ, Thai Definition: ปลายเสาที่มักกลึงเป็นรูปกลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้ประดับ[māi pradap] (n, exp) EN: garden tree ; ornamental plant  FR: plante d'ornement [ f ] ; plante décorative [ f ]
ปิ่น[pin] (n) EN: hairpin ; ornamental pin for a topknot  FR: épingle à cheveux [ f ]
ระบาย[rabāi] (n) EN: ornamental fringe  FR: frange [ f ] ; liseré [ m ]
สายสร้อย[sāisøi] (n) EN: necklace ; ornamental chain  FR: collier [ m ]
สร้อย[søi] (n) EN: necklace ; ornamental chain  FR: collier [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ornamental (j) ˌɔːnəmˈɛntl (oo2 n @ m e1 n t l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装饰[zhuāng shì, ㄓㄨㄤ ㄕˋ, / ] to decorate; decoration; decorative; ornamental #3,587 [Add to Longdo]
[bīn, ㄅㄧㄣ, ] ornamental; refined #14,685 [Add to Longdo]
[bīn, ㄅㄧㄣ, ] ornamental; refined #15,284 [Add to Longdo]
茶几[chá jī, ㄔㄚˊ ㄐㄧ, ] small side table; coffee table; teapoy (ornamental tripod with caddies for tea) #19,325 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] ornamental cap #29,378 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] ornamental piece of jade #30,286 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] ornamental gems for belt #52,360 [Add to Longdo]
饰面[shì miàn, ㄕˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] ornamental facing; veneer #55,821 [Add to Longdo]
华表[huá biǎo, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] marble pillar (ornamental column in front of places, tombs) #62,524 [Add to Longdo]
英石[yīng shí, ㄧㄥ ㄕˊ, ] ornamental limestone from Yingde 英德, Guangdong #110,532 [Add to Longdo]
[fén, ㄈㄣˊ, ] ornamental tassel on bridle [Add to Longdo]
饰边[shì biān, ㄕˋ ㄅㄧㄢ, / ] ornamental border [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sammeltasse { f }ornamental cup, saucer and plate [Add to Longdo]
Zierpflanze { f } | Zierpflanzen { pl }ornamental plant | ornamental plants [Add to Longdo]
Zierstrauch { m } [ bot. ]ornamental bush [Add to Longdo]
dekorativ; ornamental { adj }ornamental [Add to Longdo]
dekorativ { adv }ornamentally [Add to Longdo]
schmucklosunornamental [Add to Longdo]
schmückend { adj }ornamental [Add to Longdo]
schmückend { adv }ornamentally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱちん留め;ぱちん留[ぱちんどめ, pachindome] (n) ornamental clip (hair, obi, etc.) [Add to Longdo]
エスカッション[esukasshon] (n) (1) escutcheon; (2) ornamental plate or flange [Add to Longdo]
パチン;ぱちん[pachin ; pachin] (adv-to, adv) (1) (on-mim) with a click; with a snap; (n) (2) (abbr) ornamental clip (hair, obi, etc.) [Add to Longdo]
引き菓子[ひきがし, hikigashi] (n) ornamental gift cakes [Add to Longdo]
化粧回し;化粧廻し[けしょうまわし, keshoumawashi] (n) ornamental sumo apron [Add to Longdo]
化粧煉瓦[けしょうれんが, keshourenga] (n) ornamental tile; facing bricks [Add to Longdo]
花簪;花かんざし[はなかんざし;ハナカンザシ, hanakanzashi ; hanakanzashi] (n) (1) (はなかんざし only) artificial hairpin with ornamental flowers; (2) (uk) chamomile sunray (Rhodanthe anthemoides) [Add to Longdo]
樺桜;蒲桜[かばざくら;かにわざくら, kabazakura ; kaniwazakura] (n) (1) (かばざくら only) (uk) (See 江戸彼岸) ornamental variety of double weeping rosebud cherry; (2) any cherry tree with birch-like bark; (3) (arch) (See 上溝桜) Japanese bird cherry (Prunus grayana) [Add to Longdo]
観賞植物[かんしょうしょくぶつ, kanshoushokubutsu] (n) ornamental plants [Add to Longdo]
擬宝珠[ぎぼし;ぎぼうし;ぎぼうしゅ;ギボウシ;ギボシ, giboshi ; giboushi ; giboushu ; giboushi ; giboshi] (n) (1) ornamental railing top; bridge railing-post knob; (2) Welsh onion flower; leek flower; (3) (uk) hosta; plantain lily [Add to Longdo]
鎖樋[くさりとい, kusaritoi] (n) chain of ornamental cups hanging from a gutter [Add to Longdo]
実物[みもの, mimono] (n) ornamental plant used primarily for the visual effect of its fruit [Add to Longdo]
捨て石;捨石;棄て石;棄石(io)[すていし, suteishi] (n) (1) ornamental garden stone (seemingly placed randomly to give the garden a more natural appearance); (2) (See 捨て駒) sacrificed stone (in the game of go) [Add to Longdo]
飾り皿[かざりざら, kazarizara] (n) ornamental plate [Add to Longdo]
飾緒[しょくしょ;しょくちょ, shokusho ; shokucho] (n) aiguillette (ornamental braided cord) [Add to Longdo]
千木;知木;鎮木[ちぎ, chigi] (n) ornamental crossed rafter ends on shrine gables [Add to Longdo]
装飾家[そうしょくか, soushokuka] (n) decorator; ornamentalist [Add to Longdo]
帳台構え;帳台構[ちょうだいがまえ, choudaigamae] (n) (See 書院造り) ornamental doorway (in the raised area of a shoin-style reception suite) [Add to Longdo]
鎮子[ちんし;ちんす;ちんじ, chinshi ; chinsu ; chinji] (n) ornamental weights used to keep curtains and the like from blowing around in the wind [Add to Longdo]
刀子[とうす;とうし, tousu ; toushi] (n) (See 小刀) small knife that is largely ornamental or used to cut open letters and the like [Add to Longdo]
覆輪[ふくりん, fukurin] (n) ornamental border [Add to Longdo]
平打ち[ひらうち, hirauchi] (n) (1) blow striking with the flat of the sword; (2) (See 平手打ち) to slap; (3) metal flattened by striking; (4) tape; flat braid; (5) (See 簪) type of flat ornamental hairpin made of silver and inscribed with a clan's crest or patterns of birds and flowers [Add to Longdo]
薬玉;くす玉;クス玉[くすだま(薬玉;くす玉);クスだま(クス玉), kusudama ( kusudama ; kusu tama ); kusu dama ( kusu tama )] (n) (1) ornamental ball-shaped scent bag; (2) decorative paper ball (for festive occasions) [Add to Longdo]
葉牡丹[はぼたん, habotan] (n) ornamental kale (Brassica oleracea var. acephara) [Add to Longdo]
檜葉;桧葉[ひば;ヒバ, hiba ; hiba] (n) (1) (See 檜) hinoki leaf; (2) (uk) (See 翌檜) hiba false arborvitae (species of cypress, Thujopsis dolabrata); (3) (uk) (See 矮鶏檜葉) small ornamental false cypress (i.e. a variety of hinoki or a related species) [Add to Longdo]
矮鶏檜葉;チャボ檜葉[チャボひば;チャボヒバ, chabo hiba ; chabohiba] (n) (uk) (See 檜) Chamaecyparis obtusa var. breviramea (ornamental variety of hinoki cypress) [Add to Longdo]
褌;犢鼻褌(ateji)[ふんどし;ふどし(褌), fundoshi ; fudoshi ( fundoshi )] (n) (1) (uk) loincloth; breechcloth; breechclout; traditional Japanese male underwear; (2) sumo wrestler's ornamental apron [Add to Longdo]
鐺;璫;木尻;小尻[こじり, kojiri] (n) (1) (鐺, 璫, 小尻 only) (ornamental) tip of a scabbard; (2) (鐺, 璫, 木尻 only) bottom of a bargeboard or cantilever [Add to Longdo]
鴟尾;鵄尾;蚩尾[しび, shibi] (n) ornamental ridge-end tile [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top